คอร์ดเพลง แค่คนเก่า..(ที่เจ้าเซาฮัก) – บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   

คอร์ดเพลง แค่คนเก่า
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง แค่คนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | B | A G#7 | C#m |

 
อ้ายเบิดกำลัง
C#m 
สิหย่าง 
 
 
G#m 
อีกแล้วละ
C#m 
นาง
 
เมื่อฮู้ว่าฮัก
C#m 
สิจาง 
 
และ
G#m 
ร้าง 
 
จาก
C#m 
ไป
 
ทั้งที่เจ้ากะเคยเว้
C#m 
าไว้ 
 
ว่า
G#m 
ฮัก 
 
อ้ายเ
C#m 
บิดใจ

 
เหตุใดคือจั่งเปลี่ย
F#m 
นผัน 
 
ถิ่ม
B 
กันแบ
C#m 
บนี้
 
กลั้นน้ำตา
F#m 
บ่ฟัง 
 
เห็นเ
B 
จ้า 
 
ย่างข้างเคี
C#m 
ยงเขา
 
ต่อแต่นี้โตอ้ายต้อง
F#m 
เหงา 
 
เมื่อเ
B 
จ้า 
 
มีเขาแท
C#m 
นที่
 
อ้ายพึ่งฮู้ว่าการเป็
F#m 
นแฟน.. 
 
B 
ก่า 
 
มันปวดอี
C#m 
หลี
 
ใจดวงนี้มื้อใด๋
F#m 
สิฟื้น 
 
จากก
B 
าร 
 
C#m 
กหัก..

 
กะเลยให้เหล้าลง
A 
คอ
 
กลื๊บ แอล กอ ฮ
B 
อร์ 
 
ให้เซาเจ็
C#m 
บหนัก
 
แห่งเมา กะแห่งเสียห
A 
ลัก
 
อยากลืมเ
F# 
จ้าคัก 
 
เลยต้องซ
C#m 
ดเหล้า
 
แต่ถึงสิกินให้ต
A 
าย 
 
ส่ำไ
B 
ด๋
 
ดวง
G#7 
ใจ 
 
เจ้ากะเป็นขอ
C#m 
งเขา
 
ใจเธอบ่แม่นของเ
A 
ฮา
 
อ้ายแค่
G#7 
คนเก่า 
 
ที่เจ้าเ
C#m 
ซาฮัก

INSTRU | A | B | C#m | C#m | ( 2 Times )

 
กะเลยให้เหล้าลง
A 
คอ
 
กลื๊บ แอล กอ ฮ
B 
อร์ 
 
ให้เซาเ
C#m 
จ็บหนัก
 
แห่งเมา กะแห่งเสียห
A 
ลัก
 
อยากลืมเ
F# 
จ้าคัก 
 
เลยต้องซ
C#m 
ดเหล้า
 
แต่ถึงสิกินให้ต
A 
าย 
 
ส่ำไ
B 
ด๋
 
ดวง
G#7 
ใจ 
 
เจ้ากะเป็นขอ
C#m 
งเขา
 
ใจเธอบ่แม่นของเ
A 
ฮา
 
อ้ายแค่
G#7 
คนเก่า 
 
ที่เจ้าเ
C#m 
ซาฮัก

 
ใจเธอบ่แม่นของเ
A 
ฮา
 
อ้ายแ
G#7 
ค่คนเก่า 
 
ที่เจ้าเซาฮัก

OUTRO | C#m | C#m |

เนื้อเพลง
อ้ายเบิดกำลังสิหย่าง อีกแล้ว ละนาง
เมื่อฮู้ว่าฮักสิจาง และร้าง จากไป
ทั้งที่เจ้ากะเคยเว้าไว้ ว่าฮัก อ้ายเบิดใจ

เหตุใดคือจั่งเปลี่ยนผัน ถิ่มกันแบบนี้
กลั้นน้ำตาบ่ฟัง เห็นเจ้า ย่างข้างเคียงเขา
ต่อแต่นี้โตอ้ายต้องเหงา เมื่อเจ้า มีแทนที่
อ้ายพึ่งฮู้ว่าการเป็นแฟน เก่า มันปวดอีหลี
ใจดวงนี้มื้อใด๋สิฟื้น จากการ อกหัก..

* กะเลยให้เหล้าลงคอ
กลื๊บ แอล กอ ฮอร์ ให้เซาเจ็บหนัก
แห่งเมา กะแห่งเสียหลัก
อยากลืมเจ้าคัก เลยต้องซดเหล้า
แต่ถึงสิกินให้ตาย ส่ำได๋
ดวงใจ เจ้ากะเป็นของเขา
ใจเธอบ่แม่นของเฮา
อ้ายแค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก

INSTRU

( * )

ใจเธอบ่แม่นของเฮา
อ้ายแค่คนเก่า ที่เจ้าเซาฮัก
เพลง แค่คนเก่า
คำร้อง/ทำนอง : มอส หัวนา
เรียบเรียง : พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
คอร์ดเพลง แค่คนเก่า (ที่เจ้าเซาฮัก) - บิ๊กไบค์ สายลำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend