หน้าแรก » บิ๊กไบค์ สายลำ » คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย

คีย์คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | Bm | D A | Bm |
INTRO | G | Em A | D | D |

 
บ่ต้องพาเขามาหาก
Bm 
ะได้
 
ส่ำนี้ก
ะช้ำหัวใจละน้
อง
 
ให้เขาเบียดเข้ามา
Bm 
แทน
 
อ้ายน้ำตา
Em 
นอง
 
คนเจ้าหมายปองคือใจฮ้า
ยแท้

 
ห้องใจของเจ้าที่อ้ายจอ
Bm 
งไว้
 
ถืกเขาไล่ใ
จอ้ายอ่อนแอ่แล่
แค่ว่าอ้า
ยจนน้องทน
Bm 
บ่ได้
 
ใจน
างก็เลยเปลี่ยนแ
Em 
ปร
 
จาก
คนที่เจ้าเคยแ
คร์
 
กลับเ
ป็นคนแพ้แห
ลกลาญ

 
* สิถามว่าอ้ายนั้นเป็นจั่งไ
ด๋ 
 
บ่ต้องมาถาม
 
คนงามกะ
ฮู้ว่าใจของอ้
าย 
 
นั้นมันซมซาน
 
ส่ำถืกหนามตำหัวใจดว
งนี้ 
 
จนเจ็บสะ
Em 
ท้าน
 
มันทรามานคักเด้ ฮู้
บ่..

 
** ไปสาอย่ามาให้อ้ายเห็
Bm 
นเจ้า 
 
กับเขา
 
ส่ำนี้กะเ
ฉา 
 
กินเข้ายังแ
ค้นจ่อล่อ
 
โชคดีเด้อหล่าที
Bm 
หลัง 
 
อย่าพาเขามา
Em 
ฮู้บ่
 
เจ็บคักละ
น้อ 
 
น้องหล่าพาเ
ขามาเย้ย 
 
(A)

INSTRU | Bm | Bm | D | A |
INSTRU | G Bm | Em A | Em A | D |

( * , ** )

INSTRU | G A | D |
INSTRU | Bm | Em | F#m | D |

เนื้อเพลง พาเขามาเย้ย
บ่ต้องพาเขามาหากะได้
ส่ำนี้กะช้ำหัวใจละน้อง
ให้เขาเบียดเข้ามาแทน
อ้ายน้ำตานอง
คนเจ้าหมายปองคือใจฮ้ายแท้

ห้องใจของเจ้าที่อ้ายจองไว้
ถืกเขาไล่ใจอ้ายอ่อนแอ่แล่
แค่ว่าอ้ายจนน้องทนบ่ได้
ใจนางก็เลยเปลี่ยนแปร
จากคนที่เจ้าเคยแคร์
กลับเป็นคนแพ้แหลกลาญ

* สิถามว่าอ้ายนั้นเป็นจั่งได๋ บ่ต้องมาถาม
คนงามกะฮู้ว่าใจของอ้าย นั้นมันซมซาน
ส่ำถืกหนามตำหัวใจดวงนี้ จนเจ็บสะท้าน
มันทรามานคักเด้ ฮู้บ่..

** ไปสาอย่ามาให้อ้ายเห็นเจ้า กับเขา
ส่ำนี้กะเฉา กินเข้ายังแค้นจ่อล่อ
โชคดีเด้อหล่าทีหลัง อย่าพาเขามาฮู้บ่
เจ็บคักละน้อ น้องหล่าพาเขามาเย้ย

( ดนตรี )

( * , ** )
เพลง พาเขามาเย้ย
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
คำร้อง/ทำนอง มอส หัวนา
เรียบเรียง พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
บิ๊กไลค์ สายลำ
 โฆษณา