คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย – บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   

คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย

คีย์คอร์ดเพลง พาเขามาเย้ย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | Bm | D A | Bm |
INTRO | G | Em A | D | D |

 
บ่ต้องพาเขามาหาก
Bm 
ะได้
 
ส่ำนี้ก
A 
ะช้ำหัวใจละน้
D 
อง
 
ให้เขาเบียดเข้ามา
Bm 
แทน
 
อ้ายน้ำตา
Em 
นอง
 
คนเจ้าหมายปองคือใจฮ้า
A 
ยแท้

 
ห้องใจของเจ้าที่อ้ายจอ
Bm 
งไว้
 
ถืกเขาไล่ใ
A 
จอ้ายอ่อนแอ่แล่
D 
แค่ว่าอ้า
A 
ยจนน้องทน
Bm 
บ่ได้
 
ใจน
A 
างก็เลยเปลี่ยนแ
Em 
ปร
 
จาก
A 
คนที่เจ้าเคยแ
D 
คร์
 
กลับเ
A 
ป็นคนแพ้แห
D 
ลกลาญ

 
* สิถามว่าอ้ายนั้นเป็นจั่งไ
G 
ด๋ 
 
บ่ต้องมาถาม
 
คนงามกะ
A 
ฮู้ว่าใจของอ้
D 
าย 
 
นั้นมันซมซาน
 
ส่ำถืกหนามตำหัวใจดว
G 
งนี้ 
 
จนเจ็บสะ
Em 
ท้าน
 
มันทรามานคักเด้ ฮู้
A 
บ่..

 
** ไปสาอย่ามาให้อ้ายเห็
Bm 
นเจ้า 
 
กับเขา
 
ส่ำนี้กะเ
A 
ฉา 
 
กินเข้ายังแ
D 
ค้นจ่อล่อ
 
โชคดีเด้อหล่าที
Bm 
หลัง 
 
อย่าพาเขามา
Em 
ฮู้บ่
 
เจ็บคักละ
A 
น้อ 
 
น้องหล่าพาเ
D 
ขามาเย้ย 
 
(A)

INSTRU | Bm | Bm | D | A |
INSTRU | G Bm | Em A | Em A | D |

( * , ** )

INSTRU | G A | D |
INSTRU | Bm | Em | F#m | D |

เนื้อเพลง พาเขามาเย้ย
บ่ต้องพาเขามาหากะได้
ส่ำนี้กะช้ำหัวใจละน้อง
ให้เขาเบียดเข้ามาแทน
อ้ายน้ำตานอง
คนเจ้าหมายปองคือใจฮ้ายแท้

ห้องใจของเจ้าที่อ้ายจองไว้
ถืกเขาไล่ใจอ้ายอ่อนแอ่แล่
แค่ว่าอ้ายจนน้องทนบ่ได้
ใจนางก็เลยเปลี่ยนแปร
จากคนที่เจ้าเคยแคร์
กลับเป็นคนแพ้แหลกลาญ

* สิถามว่าอ้ายนั้นเป็นจั่งได๋ บ่ต้องมาถาม
คนงามกะฮู้ว่าใจของอ้าย นั้นมันซมซาน
ส่ำถืกหนามตำหัวใจดวงนี้ จนเจ็บสะท้าน
มันทรามานคักเด้ ฮู้บ่..

** ไปสาอย่ามาให้อ้ายเห็นเจ้า กับเขา
ส่ำนี้กะเฉา กินเข้ายังแค้นจ่อล่อ
โชคดีเด้อหล่าทีหลัง อย่าพาเขามาฮู้บ่
เจ็บคักละน้อ น้องหล่าพาเขามาเย้ย

( ดนตรี )

( * , ** )
เพลง พาเขามาเย้ย
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
คำร้อง/ทำนอง มอส หัวนา
เรียบเรียง พงษ์พัฒน์ พินะพงษ์
บิ๊กไลค์ สายลำ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend