คอร์ดเพลง ห่างไกลแต่ใกล้กัน The 38 Years Ago

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | C | D |
INTRO | G | Bm | C | D |

G 
  เป็นเวลาไม่
Bm 
นานที่ใจฉัน
C 
ยังห่วง
 
  
D 
เธอก็คงได้รู้ใช่ไหม
G 
  แดดในยาม
Bm 
เช้ากระทบดอก
C 
ไม้
 
  
D 
เมื่อครั้งที่เราต้องไกล

C 
  เดิมอยู่ทุกวัน
D 
  ยังดีมีเธอข้างใน
Bm 
หัวใจ 
 
ที่อยู่ข้างกัน
Em 
  ในวันที่ไม่มีใคร
Am 
  หมู่ดอกไ
Bm 
ม้ 
 
เธอให้
C 
ไว้ 
 
ยังคงเหมือนเดิม
Am 
  ห่างกัน
Bm 
นาน 
 
สักเท่า
C 
ไร 
 
แต่ใจก็
D 
ยังไม่เคยลืมเธอ

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

INSTRU | G | Bm | C | D |

G 
  ยังกาปฏิ
Bm 
ทินทุกวันที่
C 
ฉันตื่น
 
  วัน
D 
คืนที่มีแค่เธอกับฉัน
G 
  ยังคงคิด
Bm 
ถึงเรื่องราวเหล่า
C 
นั้น
 
  รอค
D 
รั้งที่เราพบกัน

C 
  เดิมอยู่ทุกวัน
D 
  ยังดีมีเธอข้างใน
Bm 
หัวใจ 
 
ที่อยู่ข้างกัน
Em 
  ในวันที่ไม่มีใคร
Am 
  หมู่ดอกไ
Bm 
ม้ 
 
เธอให้
C 
ไว้ 
 
ยังคงเหมือนเดิม
Am 
  ห่างกัน
Bm 
นาน 
 
สักเท่า
C 
ไร 
 
แต่ใจก็
D 
ยังไม่เคยลืมเธอ

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

G 
แม้ว่าเราจะไกลห่าง
Bm 
กันสักเท่าไร
C 
ใจของเราจะยังผูก
D 
ไว้ใกล้กัน
G 
รักของเราจะยังอยู่
Bm 
เคียงคู่กัน
 
ไม่
C 
มีอะไรที่ทำให้ใ
D 
จฉันไกลจาก..

G 
เธออยู่ตรง
Bm 
นั้น
 
ทนเอาไ
C 
ว้ไม่นานไม่ช้า 
 
D 
ราก็จะได้เจอกัน
G 
อาจ 
 
ห่างกันไ
Bm 
กล 
 
แต่ใจเ
C 
ธอยังคงเป็นของฉัน
D 
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

OUTRO | G | Bm | C | D |
OUTRO | G | Bm | C | D | G |


เป็นเวลาไม่นานที่ใจฉันยังห่วง
เธอก็คงได้รู้ใช่ไหม
แดดในยามเช้ากระทบดอกไม้
เมื่อครั้งที่เราต้องไกล

เดิมอยู่ทุกวัน ยังดีมีเธอข้างในหัวใจ
ที่อยู่ข้างกัน ในวันที่ไม่มีใคร
หมู่ดอกไม้ เธอให้ไว้ ยังคงเหมือนเดิม
ห่างกันนาน สักเท่าไร แต่ใจก็ยังไม่เคยลืมเธอ

เธออยู่ตรงนั้น
ทนเอาไว้ไม่นานไม่ช้า เราก็จะได้เจอกัน
อาจ ห่างกันไกล แต่ใจเธอยังคงเป็นของฉัน
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

ดนตรี

ยังกาปฏิทินทุกวันที่ฉันตื่น
วันคืนที่มีแค่เธอกับฉัน
ยังคงคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้น
รอครั้งที่เราพบกัน

เดิมอยู่ทุกวัน ยังดีมีเธอข้างในหัวใจ
ที่อยู่ข้างกัน ในวันที่ไม่มีใคร
หมู่ดอกไม้ เธอให้ไว้ ยังคงเหมือนเดิม
ห่างกันนาน สักเท่าไร แต่ใจก็ยังไม่เคยลืมเธอ

เธออยู่ตรงนั้น
ทนเอาไว้ไม่นานไม่ช้า เราก็จะได้เจอกัน
อาจ ห่างกันไกล แต่ใจเธอยังคงเป็นของฉัน
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

แม้ว่าเราจะไกลห่างกันสักเท่าไร
ใจของเราจะยังผูกไว้ใกล้กัน
รักของเราจะยังอยู่เคียงคู่กัน
ไม่มีอะไรที่ทำให้ใจฉันไกลจาก..

เธออยู่ตรงนั้น
ทนเอาไว้ไม่นานไม่ช้า เราก็จะได้เจอกัน
อาจห่างกันไกล แต่ใจเธอยังเป็นของฉัน
ใจเรายังใกล้กันไม่ไปไหน

มิวสิควิดีโอ ห่างไกลแต่ใกล้กัน The 38 Years Ago

เพลง : ห่างไกลแต่ใกล้กัน (คอร์ด)
ศิลปิน : The 38 Years Ago
เนื้อร้อง/ทำนอง : Themoonwillalwaysbewithme
เรียบเรียง : Themoonwillalwaysbewithme
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669, 08-12345-966
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend