หน้าแรก » บิ๊กไบค์ สายลำ » คอร์ดเพลง ขี้เก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง ขี้เก่า – บิ๊กไบค์ สายลำ


 
ขี้เก่าคื
Bb 
ออ้ายบ่มีความห
มายกับเจ้าดอ
Dm 
กนาง
 
มีแต่ควา
Bb 
มหลัง 
 
ที่
มันคอยตำหั
วใจ
 
ขี้
Bb 
เก่าหมามัน
Bbm 
บ่กิน
 
มีแต่ขุ
Am 
ดดินฝังถิ่ม 
 
ไก
Dm 
ลหูไกลตา
 
ขี้ไ
Gm 
หม่คือเขาดึ
งดูดใจหมา…

INSTRU | F | C | Dm | Bb C | F |

 
บ่มีเงื่อ
นไข 
 
Am 
บไปก็คือจ
Dm 
บกัน
 
คำเว้าเจ้
Bb 
านั้น 
 
บ่หลูโต
นชาติกันเล
ยบ่
 
แม่
Bb 
นแล้วเจ้ามีเขาเคีย
Bbm 
งกาย
 
ส่วนตั
Am 
วอ้ายนั้นบ่
Dm 
มีไผ
 
แม่นอ้ายบ่
Gm 
ดีหรือน้องหล่าเปลี่ย
นไปเทอ้า
ยถิ่ม

 
* ขี้เก่าคือ
Bb 
อ้าย 
 
บ่มีความห
มายกับเจ้าดอ
Dm 
กนาง
 
มีแต่ควา
Bb 
มหลัง 
 
ที่
มันคอยตำหั
วใจ
 
ขี้
Bb 
เก่าหมามัน
บ่กิน
 
มีแต่ขุ
Am 
ดดินฝังถิ่มไก
Dm 
ลหูไกลตา
 
ขี้ไ
Gm 
หม่คือเขาดึงดู
ดใจหมา…

INSTRU | F | C | Dm | Bb C |
INSTRU | Gm Am | Bb C | Gm Am | Bb C |

( *, * )

 
อ้า
Gm 
ยเลยต้องเอาน้ำ
ตาล้างแผ
ลใจ

OUTRO | Bb Am | Gm C | Gm Am | Bb C | F |

เนื้อเพลง
ขี้เก่าคืออ้ายบ่มีความหมายกับเจ้าดอกนาง
มีแต่ความหลังที่มันคอยตำหัวใจ
ขี้เก่าหมามันบ่กิน
มีแต่ขุดดินฝังถิ่ม ไกลหูไกลตา
ขี้ไหม่คือเขาดึงดูดใจหมา…

( ดนตรี )

บ่มีเงื่อนไข จบไปก็คือจบกัน
คำเว้าเจ้านั้น บ่หลูโตนชาติกันเลยบ่
แม่นแล้วเจ้ามีเขาเคียงกาย
ส่วนตัวอ้ายนั้นบ่มีไผ
แม่นอ้ายบ่ดีหรือน้องหล่าเปลี่ยนไปเทอ้ายถิ่ม

ขี้เก่าคืออ้ายบ่มีความหมายกับเจ้าดอกนาง
มีแต่ความหลังที่มันคอยตำหัวใจ
ขี้เก่าหมามันบ่กิน
มีแต่ขุดดินฝังถิ่มไกลหูไกลตา
ขี้ไหม่คือเขาดึงดูดใจหมา…

( ดนตรี )

* ขี้เก่าคืออ้าย บ่มีความหมายกับเจ้าดอกนาง
มีแต่ความหลัง ที่มันคอยตำหัวใจ
ขี้เก่าหมามันบ่กิน
มีแต่ขุดดินฝังถิ่ม ไกลหูไกลตา
ขี้ไหม่คือเขาดึงดูดใจหมา…

( * )

อ้ายเลยต้องเอาน้ำตาล้างแผลใจ
เพลง ขี้เก่า
คำร้อง/ทำนอง : อีบัว
เรียบเรียง : พงพัฒน์ พินะพงษ์
อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2017
ติดต่องานแสดง คุณเปา 094-5166- 450 (ผู้จัดการส่วนตัว)
บิ๊กไบค์ สายลำ - ขี้เก่า - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา