คอร์ดเพลง สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร (สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ) – บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   

คอร์ดเพลง สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร (สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ)

บิ๊กไบค์ สายลำ

คอร์ดเพลง สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร (สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ)

ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร (สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร (สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ) - บิ๊กไบค์ สายลำ
คอร์ด

INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | Bm | G | A | A |

 
อยู่นำอ้ายจักค
D 
ราว 
 
เด้อ
 
อย่าฟ้าวหนีจากอ้า
F#m 
ยไปน้องหล่า
 
ให้เ
Bm 
วลาเก็บเศษหัวใจ สัก 5 น
F#m 
าที
 
อ้ายลืมเ
G 
จ้าบ่ได้ดอกเด้อ
 
แม้ว่าเธ
Bm 
อสิมีคนใหม่
 
อ้ายบ่พ
G 
ร้อมที่จะทำใ
A 
จ 
 
ให้ลื
D 
มเธอ

 
คึดฮอดเมื่อที่เ
D 
ฮาฮัก
 
เจ้าสัญญ
F#m 
าว่าสิฮักแต่อ้าย
 
แต่เอ
Bm 
าใจที่เคยให้อ้ายนั้นไปใ
F#m 
ห้เขา
 
คำว่าเ
G 
ราก็คงจบลง
 
คำว่าแ
Bm 
ฟนคงเป็นคนนั้น
 
บอกผู้ช
G 
ายคนนั้นแล้
A 
วกันว่าเฮาเป็
D 
นหมู่

 
* ฮู้
F#m 
อยู่ว่าลำบากใจ
 
เฟสกับ
Bm 
ไลน์ลบอ้ายถิ่มสา
 
ข้
F#m 
อความที่เคยส่งมา
 
ให้บอกเขา
G 
ว่า 
 
ทักมาผิ
A 
ดคน

 
** เป็นสิทธิ์ของ
F#m 
เธอที่จะรักใคร
 
เป็นสิทธิ์ของ
Bm 
อ้ายที่จะต้องเจ็บ
 
แต่อยากใ
F#m 
ห้ฮู้ว่าอ้ายยังเก็บ
 
รูปขอ
Bm 
งเฮาเอาไว้เสมอ
 
หากวั
G 
นนึง 
 
เธอเสี
A 
ยใจ.. 
 
โว..

 
*** ปลดบล็อกแล้วทักเฟ
Bm 
สมาหาอ้าย
 
อ้ายสิ
F#m 
ถ่าอยู่หม่องเก่า
 
อ้ายสิ
G 
ลืมเรื่องราวที่เฮ็ดให้อ้ายเสี
A 
ยใจ
 
เพราะอ้ายรั
D 
กเธอ…

INSTRU | F#m | Bm | F#m | Bm | G | A | A |

( * ) ( ** ) ( *** )

OUTRO | F#m | G | F#m | G A | D | D |เนื้อเพลง
อยู่นำอ้ายจักคราว เด้อ
อย่าฟ้าวหนีจากอ้ายไปน้องหล่า
ให้เวลาเก็บเศษหัวใจ สัก 5 นาที
อ้ายลืมเจ้าบ่ได้ดอกเด้อ
แม้ว่าเธอสิมีคนใหม่
อ้ายบ่พร้อมที่จะทำใจ ให้ลืมเธอ

คึดฮอดเมื่อที่เฮาฮัก
เจ้าสัญญาว่าสิฮักแต่อ้าย
แต่เอาใจที่เคยให้อ้ายนั้นไปให้เขา
คำว่าเราก็คงจบลง
คำว่าแฟนคงเป็นคนนั้น
บอกผู้ชายคนนั้นแล้วกันว่าเฮาเป็นหมู่

* ฮู้อยู่ว่าลำบากใจ
เฟสกับไลน์ลบอ้ายถิ่มสา
ข้อความที่เคยส่งมา
ให้บอกเขาว่า ทักมาผิดคน

** เป็นสิทธิ์ของเธอที่จะรักใคร
เป็นสิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ
แต่อยากให้ฮู้ว่าอ้ายยังเก็บ
รูปของเฮาเอาไว้เสมอ
หากวันนึง เธอเสียใจ.. โว..

*** ปลดบล็อกแล้วทักเฟสมาหาอ้าย
อ้ายสิถ่าอยู่หม่องเก่า
อ้ายสิลืมเรื่องเราที่เฮ็ดให้อ้ายเสียใจ
เพราะอ้ายรักเธอ

( ดนตรี )

( * ) ( ** ) ( *** )

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ติดต่องานแสดง 095-171-5992 (ผู้จัดการส่วนตัว)
เพลง: สิทธ์ของเธอที่จะรักใคร สิทธิ์ของอ้ายที่จะต้องเจ็บ
ศิลปิน บิ๊กไบค์ สายลำ
คำร้อง/ทำนอง : อาม คลองข่อย
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย HD
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend