คอร์ดเพลง โกหกทั้งนั้น ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   


INTRO | D | E | C#m | F#m |
INTRO | D | Bm E | A | F#m |
INTRO | C# | C# | F#m | F#m |

 
พรุ่งนี้ไม่มี สำห
F#m 
รับฉัน  
E 
 
ไม่มีคุณ
D 
นั้น 
 
ใน
C# 
ฝันและใน
F#m 
ชีวี 
 
 
E 
 
F#m 
 
ไม่มีตัว
F#7 
ฉันให้คุณหลอ
Bm 
กฟรี
 
ความรักจบ
E 
ที 
 
หลีกหนีให้ห่า
C# 
งไกล 
 
 
D 
 
C# 

 
พรุ่งนี้ไม่มีเหมือน
F#m 
ก่อนนี้  
E 
 
หมดสิ้นศักดิ์
D 
ศรี 
 
ตาม
C# 
ง้อให้เธอ
F#m 
กลับใจ 
 
 
E 
 
F#m 
 
เมื่อก่อนหลง
F#7 
ฉันตอนนี้เป
Bm 
ลี่ยนไป
 
พรุ่งนี้เชิญไ
E 
กลกับ
C# 
หญิงคนใหม่หน้า
F#m 
บาน 
 
 
E 
 
F#m 

 
โกหกทั้ง
D 
นั้น
E 
   
 
ใจฉันแ
F#m 
ทบบ้า
 
ขอมอบ
Bm 
คำลา 
 
ที่
E 
คุณหลอ
A 
กฉัน
 
นึกถึง
F#m 
วันนั้น
F#7 
   
 
ที่คุณสา
Bm 
บาน
 
สร้างสุขสร้า
E 
งฝัน 
 
กับเราสอ
C# 
งคน

 
พรุ่งนี้เชิญไปกับมือที่
F#m 
สาม 
 
 
E 
 
ไม่มีเสี้ยนห
D 
นาม 
 
ลุก
C# 
ลามให้
F#m 
ฉันทน 
 
 
E 
 
F#m 
 
ไม่มีตัว
F#7 
ฉันให้คุณเ
Bm 
ล่นกล
 
ไม่ต้องสับ
E 
สน 
 
ทั้ง
C# 
คุณและ
F#m 
ฉันต่อไป 
 
 
E 
 
F#m 

INSTRU | D | Bm E | A | F#m |
INSTRU | C#m | C#m | F#m | F#m |

 
โกหกทั้ง
D 
นั้น
E 
   
 
ใจฉันแ
F#m 
ทบบ้า
 
ขอมอบ
Bm 
คำลา 
 
ที่
E 
คุณหลอ
A 
กฉัน
 
นึกถึง
F#m 
วันนั้น
F#7 
   
 
ที่คุณสา
Bm 
บาน
 
สร้างสุขสร้า
E 
งฝัน 
 
กับเราสอ
C# 
งคน

 
พรุ่งนี้เชิญไปกับมือที่
F#m 
สาม 
 
 
E 
 
ไม่มีเสี้ยนห
D 
นาม 
 
ลุก
C# 
ลามให้
F#m 
ฉันทน 
 
 
E 
 
F#m 
 
ไม่มีตัว
F#7 
ฉันให้คุณเ
Bm 
ล่นกล
 
ไม่ต้องสับ
E 
สน 
 
ทั้ง
C# 
คุณและ
F#m 
ฉันต่อไป..

OUTRO | D C# | F#m | D C# | F# |


พรุ่งนี้ไม่มี สำหรับฉัน
ไม่มีคุณนั้น ในฝันและในชีวี
ไม่มีตัวฉันให้คุณหลอกฟรี
ความรักจบที หลีกหนีให้ห่างไกล

พรุ่งนี้ไม่มีเหมือนก่อนนี้
หมดสิ้นศักดิ์ศรี ตามง้อให้เธอกลับใจ
เมื่อก่อนหลงฉันตอนนี้เปลี่ยนไป
พรุ่งนี้เชิญไกลกับหญิงคนใหม่หน้าบาน

โกหกทั้งนั้น ใจฉันแทบบ้า
ขอมอบคำลาที่คุณหลอกฉัน
นึกถึงวันนั้น ที่คุณสาบาน
สร้างสุขสร้างฝัน กับเราสองคน

พรุ่งนี้เชิญไปกับมือที่สาม
ไม่มีเสี้ยนหนาม ลุกลามให้ฉันทน
ไม่มีตัวฉันให้คุณเล่นกล
ไม่ต้องสับสน ทั้งคุณและฉันต่อไป

ดนตรี

โกหกทั้งนั้น ใจฉันแทบบ้า
ขอมอบคำลาที่คุณหลอกฉัน
นึกถึงวันนั้น ที่คุณสาบาน
สร้างสุขสร้างฝัน กับเราสองคน

พรุ่งนี้เชิญไปกับมือที่สาม
ไม่มีเสี้ยนหนาม ลุกลามให้ฉันทน
ไม่มีตัวฉันให้คุณเล่นกล
ไม่ต้องสับสน ทั้งคุณและฉันต่อไป

มิวสิควิดีโอ โกหกทั้งนั้น ตั๊กแตน ชลดา

เพลง : โกหกทั้งนั้น (คอร์ด)
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ชัย ศิษย์ประเสริฐ
เรียบเรียง : อ้วน นครชัยศรี
สิงโตคําราม เรคคอร์ด
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend