หน้าแรก » ตั๊กแตน ชลดา » คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | F | G | Am | Am |

Am 
..บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา 
 
 
..บ่ให้ไผฮู้ว่าเสียใจ
..แค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้ 
 
เราหายใจด้วยตั
Am 
วเอง

INSTRU | C | Am | C | Am |
INSTRU | Am | ( 6 Times )
INSTRU | G | F E | Am |

Am 
เราทำดีที่สุ
ดแล้ว… 
 
ขายังไม่ส
Am 
นใจ
Am 
เขายังทิ้ง 
 
ปมีคนใหม่ 
 
อกหัวใจว่าใ
Am 
ห้พอ

Am 
ห้ามใจอ่อน 
 
ตอ
นเขามาง้อ
คิดถึง 
 
ตอนรอเขาไ
Am 
ม่มา
Am 
เช็ดเองโล้ด 
 
แค่หย
ดน้ำตา
แล้วหันมารักตั
Am 
วเอง

 
พลงมีไ
ว้ให้ผ่อ
Am 
นคลาย..
 
เพื่อน
ดีๆ 
 
มีไ
ว้เพื่อคลา
ยเหงา
 
หน้าเ
Am 
วทีมีไว้เพื่อบร
Dm 
รเทา
 
เต้ยจ
นเช้ากะได้.. 
 
ไผ…สิว่า….

INSTRU | Am | ( 5 Times )

 
*  
Am 
หย่าว หย่าว หย่าว กะว่าหย่าว หย่าว
 
หย่าว หย่าวโล้ด คนโสดคือเฮา
 
 
บ่ต้องเอา คนเจ้าซู้ มาอยู่ในใจ  
 
 
ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไป นอกใจเลยท่าน
 
 
อันใด๋มัน อันใด๋ม่วน กะซวนกันปลดปล่อย  
 
 
ค่อยแหน่ แฮงแหน่ อะ ค่อยแหน่ แฮงแหน่  
 
 
ม่วนแน่ๆ เป็นโสดแฮงดี  
 
 
เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ  
 
 
ล่ะเด้อเด้อเพื่อนเด้อ
 

 
** ทางใด๋เข
าซา 
 
ว่าโส
ดแล้ว
Am 
สิตาย
 
บ่มีดอกค่า.. โสดส
บาย 
 
บ๊าย.. 
 
เจ้า
ฮู้บ่
 
อย่าไป
Am 
แคร์ 
 
อย่าไปสนคน
Dm 
ชีกอ
 
อยู่ค
Am 
นเดียวสบายดากดีแ
Dm 
ท้น้อ
 
ดีกะเดี้ยก
ะด้อ..
 
เมื่อได้พ้อ..ควา
Am 
มโสด…

INSTRU | Am | ( 13 Times )

( *, ** )

OUTRO | Am | ( 6 Times )
OUTRO | Bm | ( 4 Times )
OUTRO | Am | ( 5 Times )

เนื้อเพลง
บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา บ่ให้ไผฮู้ว่าเสียใจ
แค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้ เราหายใจด้วยตัวเอง

เราทำดีที่สุดแล้ว… เขายังไม่สนใจ
เขายังทิ้ง ไปมีคนใหม่ บอกหัวใจว่าให้พอ

ห้ามใจอ่อน ตอนเขามาง้อ
คิดถึง ตอนรอเขาไม่มา
เช็ดเองโล้ด แค่หยดน้ำตา
แล้วหันมารักตัวเอง

เพลงมีไว้ให้ผ่อนคลาย..
เพื่อนดีๆมีไว้เพื่อคลายเหงา
หน้าเวทีมีไว้เพื่อบรรเทา
เต้ยจนเช้ากะได้… ไผ…สิว่า….

* หย่าว หย่าว หย่าว กะว่าหย่าว หย่าว หย่าว
หย่าวโล้ด คนโสดคือเฮา
บ่ต้องเอา คนเจ้าซู้ มาอยู่ในใจ
ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไป นอกใจเลยท่าน
อันใด๋มัน อันใด๋ม่วน กะซวนกันปลดปล่อย
ค่อยแหน่ แฮงแหน่ อะ ค่อยแหน่ แฮงแหน่
ม่วนแน่ๆ เป็นโสดแฮงดี
เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ
ล่ะเด้อเด้อเพื่อนเด้อ

* ทางใด๋เขาซาว่าโสดแล้วสิตาย
บ่มีดอกค่า..โสดสบาย สบ๊าย..เจ้าฮู้บ่
อย่าไปแคร์อย่าไปสน คนชีกอ
อยู่คนเดียวสบายดากดีแท้น้อ
ดีกะเดี้ยกะด้อ… เมื่อได้พ้อความโสด
คอร์ด ลำซิ่งสายโสด – ตั๊กแตน ชลดา
เพลง : ลำซิ่งสายโสด
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร/เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด - ตั๊กแตน ชลดา
 โฆษณา