คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด – ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   

คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | F | G | Am | Am |

Am 
..บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา 
 
 
C 
..บ่ให้ไผฮู้ว่าเสียใจ
G 
..แค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้ 
 
เราหายใจด้วยตั
Am 
วเอง

INSTRU | C | Am | C | Am |
INSTRU | Am | ( 6 Times )
INSTRU | G | F E | Am |

Am 
เราทำดีที่สุ
G 
ดแล้ว… 
 
E 
ขายังไม่ส
Am 
นใจ
Am 
เขายังทิ้ง 
 
G 
ปมีคนใหม่ 
 
E 
อกหัวใจว่าใ
Am 
ห้พอ

Am 
ห้ามใจอ่อน 
 
ตอ
G 
นเขามาง้อ
E 
คิดถึง 
 
ตอนรอเขาไ
Am 
ม่มา
Am 
เช็ดเองโล้ด 
 
แค่หย
G 
ดน้ำตา
E 
แล้วหันมารักตั
Am 
วเอง

 
F 
พลงมีไ
G 
ว้ให้ผ่อ
Am 
นคลาย..
 
เพื่อน
F 
ดีๆ 
 
มีไ
G 
ว้เพื่อคลา
C 
ยเหงา
 
หน้าเ
Am 
วทีมีไว้เพื่อบร
Dm 
รเทา
 
เต้ยจ
G 
นเช้ากะได้.. 
 
ไผ…สิว่า….

INSTRU | Am | ( 5 Times )

 
*  
Am 
หย่าว หย่าว หย่าว กะว่าหย่าว หย่าว
 
หย่าว หย่าวโล้ด คนโสดคือเฮา
 
 
บ่ต้องเอา คนเจ้าซู้ มาอยู่ในใจ  
 
 
ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไป นอกใจเลยท่าน
 
 
อันใด๋มัน อันใด๋ม่วน กะซวนกันปลดปล่อย  
 
 
ค่อยแหน่ แฮงแหน่ อะ ค่อยแหน่ แฮงแหน่  
 
 
ม่วนแน่ๆ เป็นโสดแฮงดี  
 
 
เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ  
 
 
ล่ะเด้อเด้อเพื่อนเด้อ
 

 
** ทางใด๋เข
F 
าซา 
 
ว่าโส
G 
ดแล้ว
Am 
สิตาย
 
บ่มีดอกค่า.. โสดส
F 
บาย 
 
G 
บ๊าย.. 
 
เจ้า
C 
ฮู้บ่
 
อย่าไป
Am 
แคร์ 
 
อย่าไปสนคน
Dm 
ชีกอ
 
อยู่ค
Am 
นเดียวสบายดากดีแ
Dm 
ท้น้อ
 
ดีกะเดี้ยก
G 
ะด้อ..
 
เมื่อได้พ้อ..ควา
Am 
มโสด…

INSTRU | Am | ( 13 Times )

( *, ** )

OUTRO | Am | ( 6 Times )
OUTRO | Bm | ( 4 Times )
OUTRO | Am | ( 5 Times )

เนื้อเพลง
บ่อยากให้ไผเห็นน้ำตา บ่ให้ไผฮู้ว่าเสียใจ
แค่โสดบ่ตายจงยิ้มไว้ เราหายใจด้วยตัวเอง

เราทำดีที่สุดแล้ว… เขายังไม่สนใจ
เขายังทิ้ง ไปมีคนใหม่ บอกหัวใจว่าให้พอ

ห้ามใจอ่อน ตอนเขามาง้อ
คิดถึง ตอนรอเขาไม่มา
เช็ดเองโล้ด แค่หยดน้ำตา
แล้วหันมารักตัวเอง

เพลงมีไว้ให้ผ่อนคลาย..
เพื่อนดีๆมีไว้เพื่อคลายเหงา
หน้าเวทีมีไว้เพื่อบรรเทา
เต้ยจนเช้ากะได้… ไผ…สิว่า….

* หย่าว หย่าว หย่าว กะว่าหย่าว หย่าว หย่าว
หย่าวโล้ด คนโสดคือเฮา
บ่ต้องเอา คนเจ้าซู้ มาอยู่ในใจ
ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาไป นอกใจเลยท่าน
อันใด๋มัน อันใด๋ม่วน กะซวนกันปลดปล่อย
ค่อยแหน่ แฮงแหน่ อะ ค่อยแหน่ แฮงแหน่
ม่วนแน่ๆ เป็นโสดแฮงดี
เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ เด้อเพื่อนเด้อ
ล่ะเด้อเด้อเพื่อนเด้อ

* ทางใด๋เขาซาว่าโสดแล้วสิตาย
บ่มีดอกค่า..โสดสบาย สบ๊าย..เจ้าฮู้บ่
อย่าไปแคร์อย่าไปสน คนชีกอ
อยู่คนเดียวสบายดากดีแท้น้อ
ดีกะเดี้ยกะด้อ… เมื่อได้พ้อความโสด
คอร์ด ลำซิ่งสายโสด – ตั๊กแตน ชลดา
เพลง : ลำซิ่งสายโสด
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร/เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง ลำซิ่งสายโสด - ตั๊กแตน ชลดา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend