คอร์ดเพลง รักน้องจังหู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | E G#m | F#m E |
INTRO | A G#m | F#m B E |

 
ใส่เสื้อ
C#m 
แชปอยากเล่นเพลงร็อค
 
น้องมา
G#m 
บอกขอดอกผักบุ้ง
 
พี่เจ็บ
F#m 
หัวในพุง 
 
เพลงด
B 
อกผักบุ้งพี่ร้
E 
องไม่เป็น
 
ใส่เกง
C#m 
ยีนส์สีดำขาเดฟ 
 
น้องขอ
G#m 
เอกชัยหมากัด
 
ใจของ
F#m 
พี่ไม่อยากอิ
B 
ขัด 
 
ร้องเป็นแต่เ
E 
สกโลโซ

 
ใช้
C#m 
กีตาร์กิ๊สันตัวท็อป 
 
น้องมา
G#m 
บอกขอเข้าเวรรอ
 
อยากจะ
F#m 
ฟังลูกคอศรเ
B 
พชรที่ทำไ
E 
ด้หม้าย

 
ไม่ใช่ออ
F#m 
ร้อนะคนสวย 
 
เห็นใจพี่
G#m 
ด้วยสักหิดก็ได้
 
ยอมรับโดย
A 
ดีว่าเป็นเด็กใต้ 
 
แต่ชอบเพล
B 
งร็อค

 
ดอกผัก
E 
บุ้ง 
 
นาง
G#m 
ฟ้าดอกปุด
C#m 
เด็กหลังเขา 
 
เงา
G#m 
ของกางเกง
F#m 
เลงใบจาก 
 
บ.เ
B 
บิ้ลที่ไม่เคย
E 
ฟัง
 
นักโทษ
C#m 
ชาย 
 
ของ
G#m 
พี่ธีเดช
 
วอน
C#m 
ลมฝากรัก 
 
เวอร์
G#m 
ชั่นอานัส
F#m 
พี่ไม่ค่อยถ
B 
นัดขอจงเข้า
E 
ใจ 
 
 
B 

 
มีแฟนแล้วห
E 
ม้าย 
 
ของ
G#m 
เต็มนาวา
 
ร้อง
C#m 
ยากหนักหนา 
 
ดา
G#m 
ราผ้าถุง
 
มหา
F#m 
ลัยวัวชน 
 
วง
B 
พัทลุง 
 
พี่
E 
ขอยอมแพ้

 
แต่ถ้า
F#m 
เธอยืนยันว่าชอบที่จะ
G#m 
จัดให้
 
เลิกเล่นเพลงร็
A 
อคมาร้องเพลงใต้บ้านเ
B 
รา
 
เพราะรักน้องจังหู้..
 

INSTRU | E G#m | F#m B | E G#m | A B |
INSTRU | F#m | G#m | A | B |

 
ไม่ใช่ออ
F#m 
ร้อนะคนสวย 
 
เห็นใจพี่
G#m 
ด้วยสักหิดก็ได้
 
ยอมรับโดย
A 
ดีว่าเป็นเด็กใต้ 
 
แต่ชอบเพล
B 
งร็อค

 
ดอกผัก
E 
บุ้ง 
 
นาง
G#m 
ฟ้าดอกปุด
C#m 
เด็กหลังเขา 
 
เงา
G#m 
ของกางเกง
F#m 
เลงใบจาก 
 
บ.เ
B 
บิ้ลที่ไม่เคย
E 
ฟัง
 
นักโทษ
C#m 
ชาย 
 
ของ
G#m 
พี่ธีเดช
 
วอน
C#m 
ลมฝากรัก 
 
เวอร์
G#m 
ชั่นอานัส
F#m 
พี่ไม่ค่อยถ
B 
นัดขอจงเข้า
E 
ใจ 
 
 
B 

 
มีแฟนแล้วห
E 
ม้าย 
 
ของ
G#m 
เต็มนาวา
 
ร้อง
C#m 
ยากหนักหนา 
 
ดา
G#m 
ราผ้าถุง
 
มหา
F#m 
ลัยวัวชน 
 
วง
B 
พัทลุง 
 
พี่
E 
ขอยอมแพ้

 
แต่ถ้า
F#m 
เธอยืนยันว่าชอบที่จะ
G#m 
จัดให้
 
เลิกเล่นเพลงร็
A 
อคมาร้องเพลงใต้บ้านเ
B 
รา
 
เพราะรักน้องจัง
E 
หู้..
G#m 
 
C#m 
 
B 
 
เพราะรักน้องจัง
E 
หู้..
G#m 
 
C#m 
 
B 
 
เพราะรักน้องจัง
E 
หู้..


ใส่เสื้อแชปอยากเล่นเพลงร็อค
น้องมาบอกขอดอกผักบุ้ง
พี่เจ็บหัวในพุง เพลงดอกผักบุ้งพี่ร้องไม่เป็น
ใส่เกงยีนส์สีดำขาเดฟ น้องขอเอกชัยหมากัด
ใจของพี่ไม่อยากอิขัด ร้องเป็นแต่เสกโลโซ

ใช้กีตาร์กิ๊สันตัวท็อป น้องมาบอกขอเข้าเวรรอ
อยากจะฟังลูกคอศรเพชรที่ทำได้หม้าย

ไม่ใช่ออร้อนะคนสวย เห็นใจพี่ด้วยสักหิดก็ได้
ยอมรับโดยดีว่าเป็นเด็กใต้ แต่ชอบเพลงร็อค

ดอกผักบุ้ง นางฟ้าดอกปุด
เด็กหลังเขา เงาของกางเกง
เลงใบจาก บ.เบิ้ลที่ไม่เคยฟัง
นักโทษชาย ของพี่ธีเดช
วอนลมฝากรัก เวอร์ชั่นอานัส
พี่ไม่ค่อยถนัดขอจงเข้าใจ

มีแฟนแล้วหม้าย ของเต็มนาวา
ร้องยากหนักหนา ดาราผ้าถุง
มหาลัยวัวชน วงพัทลุง พี่ขอยอมแพ้

แต่ถ้าเธอยืนยันว่าชอบที่จะจัดให้
เลิกเล่นเพลงร็อคมาร้องเพลงใต้บ้านเรา
เพราะรักน้องจังหู้..

( ดนตรี )

ไม่ใช่ออร้อนะคนสวย เห็นใจพี่ด้วยสักหิดก็ได้
ยอมรับโดยดีว่าเป็นเด็กใต้ แต่ชอบเพลงร็อค

ดอกผักบุ้ง นางฟ้าดอกปุด
เด็กหลังเขา เงาของกางเกง
เลงใบจาก บ.เบิ้ลที่ไม่เคยฟัง
นักโทษชาย ของพี่ธีเดช
วอนลมฝากรัก เวอร์ชั่นอานัส
พี่ไม่ค่อยถนัดขอจงเข้าใจ

มีแฟนแล้วหม้าย ของเต็มนาวา
ร้องยากหนักหนา ดาราผ้าถุง
มหาลัยวัวชน วงพัทลุง พี่ขอยอมแพ้

แต่ถ้าเธอยืนยันว่าชอบที่จะจัดให้
เลิกเล่นเพลงร็อคมาร้องเพลงใต้บ้านเรา
เพราะรักน้องจังหู้..

มิวสิควิดีโอ รักน้องจังหู้ ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : รักน้องจังหู้ (คอร์ด)
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend