คอร์ดเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง – ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   

คอร์ดเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง
ศิลปิน ตั๊กแตน ชลดา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Em | F | G |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

C 
มื้อที่อ้ายกินดองน้อง 
 
นั่งฮ้
Em 
อง…ไห้
 
เฮ็ด
F 
ได้แค่พาหัวใ
G 
จไปตายท
C 
างอื่น
 
พรุ่ง
F 
นี้อ้ายผูกแ
G 
ขน
 
น้องอยา
Em 
กมัดตราสัง..บ่อย
Am 
ากตื่น
 
กลับม
Dm 
าฆ่า 
 
น้องสามื้
G 
ออื่น
 
น้องบ่อยา
Em 
กตื่น 
 
มาพ้องา
Am 
นแต่ง

 
* อ้ายได้กินด
F 
อง 
 
น้
G 
องอยากกินย
Am 
าตาย
 
ลบคำสัญญาจากใ
F 
จ 
 
ว่าฮักน้องห
G 
ลาย 
 
อ้ายจำไ
C 
ด้บ่
E7 
 
อยากสิถ
F 
ามว่าเป็นห
G 
ยัง อ้ายคื
Em 
อถิ่ม 
 
น้องได้ล
Am 
งคอ
 
กลับม
Dm 
าฆ่าน้องก่อนไ
G 
ด้บ่ 
 
ค่อยไปกั
C 
บเขา
 
(เผาถิ่มสาเด้อฮั
Dm 
กเฮา 
 
ไปอยู่นำเ
G 
ขา 
 
สาเด้อแฟ
C 
นน้อง)

INSTRU | Am | Em | F G | C E7 |
INSTRU | Dm G | Em Am | Dm G | C |

C 
มื้อที่อ้ายกินดอง 
 
น้องกิน
Em 
น้ำ..ตา
 
ฉีก
F 
ถิ่มฮอดคำสัญ
G 
ญาไปหาค
C 
นใหม่
 
ใจน้
F 
องสิขาดแ
G 
ล้ว 
 
คิดเ
Em 
ห็นมื้อเขาป้อ
Am 
น..ไข่
Dm 
เจ็บปานถืกแ
G 
หกใจ 
 
อ้ายสิก
E7 
ลายเป็นของค
Am 
น…อื่น

( *, * )

 
เผ
Am 
าถิ่มสาเด้อฮั
Dm 
กเฮา
 
ไปอยู่นำเ
G 
ขา 
 
สาเด้อแฟน..น้
C 
อง

OUTRO | Dm G | C |

เนื้อเพลง
มื้อที่อ้ายกินดองน้อง นั่งฮ้อง…ไห้
เฮ็ดได้แค่พาหัวใจไปตายทางอื่น
พรุ่งนี้อ้ายผูกแขน น้องอยากมัดตราสัง..บ่อยากตื่น
กลับมาฆ่า น้องสามื้ออื่น น้องบ่อยากตื่น มาพ้องานแต่ง

*อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย
ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่
อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่ม น้องได้ลงคอ
กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา
เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขา สาเด้อแฟนน้อง…

Solo

มื้อที่อ้ายกินดอง น้องกินน้ำ..ตา
ฉีกถิ่มฮอดคำสัญญาไปหาคนใหม่
ใจน้องสิขาดแล้ว คิดเห็นมื้อเขาป้อน..ไข่
เจ็บปานถืกแหกใจ อ้ายสิกลายเป็นของคน…อื่น

อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย
ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่
อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่ม น้องได้ลงคอ
กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา

ซ้ำ *

เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขา สาเด้อแฟน..น้อง
เพลง : น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์
โทร.085-484-7345
ตั๊กแตน ชลดา - น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend