คอร์ดเพลง วัตถุทึบแสง Clockwork Motionless

  
Text   


 
กี่วันที่
E 
นั่งมองดวงอาทิตย์
 
ทุกภาพเรื่อง
G#m 
ราวที่โดนแสงแดด
 
กระทบเรื่องขอ
C#m 
งเรา 
 
เกิดเป็นแสงเ
E 
งา..
 
ในความทร
F# 
งจำ..

 
กี่วันที่ภ
E 
าพเธอจะเลือนหาย
 
ยิ่งมองเท่
G#m 
าไร 
 
ยิ่งเห็นเป็นเงา
 
ที่โอบกอด
C#m 
น้ำตา 
 
ที่ยังค้าง
E 
คา..
 
ทุกวิน
F# 
าที..

 
วัตถุทึบ
G#m 
แสงอย่างฉัน 
 
ยิ่งส่องเท่าไร
 
กระ
E 
ทบร่างกายของฉันเท่าไร
 
เห็นได้
B 
ชัดเจน.. 
 
ยังมีเ
F# 
งาของเธอ

 
ช่วยเผาทำล
E 
าย..
 
ความทรงจำที่เ
B 
ป็นเหมือนเงา
 
โปรดช่วยแผด
C#m 
เผาทุกเรื่องของเรา
 
ที่คงอยู่ใน
B 
นี้
 
ช่วยเผาน้ำ
E 
ตา.. 
 
ระเหยทุกเว
B 
ลาที่มี
 
ให้เธอ
C#m 
เลือนหายไป.. 
 
แห้งเหือด
F# 
จางหายไป

 
ค่ำคืนที่
E 
ฉันไม่เคยหลับใหล
 
แสงไฟก็
G#m 
ยังสะท้อนเรื่องเก่า
 
ความรักขอ
C#m 
งเรา..เป็นได้แค่เ
E 
งา
 
ไม่อาจเปลี่ยน
F# 
ไป..

 
วัตถุทึบ
G#m 
แสงอย่างฉัน 
 
ยิ่งส่องเท่าไร
 
กระ
E 
ทบร่างกายของฉันเท่าไร
 
เห็นได้
B 
ชัดเจน.. 
 
ยังมีเ
F# 
งาของเธอ

 
ช่วยเผาทำล
E 
าย..
 
ความทรงจำที่เ
B 
ป็นเหมือนเงา
 
โปรดช่วยแผด
C#m 
เผาทุกเรื่องของเรา 
 
ที่คงอยู่ใน
B 
นี้
 
ช่วยเผาน้ำ
E 
ตา.. 
 
ระเหยทุกเว
B 
ลาที่มี
 
ให้เธอ
C#m 
เลือนหายไป.. 
 
แห้งเหือด
F# 
จางหาย..

INSTRU | E | G#m | C#m | B |
INSTRU | E | G#m | C#m | B F# |

 
ช่วยเผาทำล
E 
าย..
 
ความทรงจำที่เ
B 
ป็นเหมือนเงา
 
โปรดช่วยแผด
C#m 
เผาทุกเรื่องของเรา 
 
ที่คงอยู่ใน
B 
นี้
 
ช่วยเผาน้ำ
E 
ตา.. 
 
ระเหยทุกเว
B 
ลาที่มี
 
ให้เธอ
C#m 
เลือนหายไป.. 
 
แห้งเหือด
F# 
จางหาย..

OUTRO | E | G#m | C#m | B | ( 2 Times ) B |


กี่วันที่นั่งมองดวงอาทิตย์
ทุกภาพเรื่องราวที่โดนแสงแดด
กระทบเรื่องของเรา เกิดเป็นแสงเงา
ในความทรงจำ…

กี่วันที่ภาพเธอจะเลือนหาย
ยิ่งมองเท่าไหร่ยิ่งเห็นเป็นเงา
ที่โอบกอดน้ำตา ที่ยังค้างคา ทุกวินาที

วัตถุทึบแสงอย่างฉันยิ่งส่องเท่าไหร่
กระทบร่างกายของฉันเท่าไหร่
เห็นได้ชัดเจน ยังมีเงาของเธอ

ช่วยเผาทำลาย ความทรงจำที่เป็นเหมือนเงา
โปรดช่วยแผดเผา ทุกเรื่องของเรา ที่คงอยู่ในนี้
ช่วยเผาน้ำตา ระเหยทุกเวลาที่มี
ให้เธอเลือนหายไป แห้งเหือดจางหายไป

ค่ำคืนที่ฉันไม่เคยหลับไหล
แสงไฟก็ยังสะท้อนเรื่องเก่า
ความรักของเรา เป็นได้แค่เงา
ไม่อาจเปลี่ยนไป

วัตถุทึบแสงอย่างฉันยิ่งส่องเท่าไหร่
กระทบร่างกายของฉันเท่าไหร่
เห็นได้ชัดเจน ยังมีเงาของเธอ

ช่วยเผาทำลาย ความทรงจำที่เป็นเหมือนเงา
โปรดช่วยแผดเผา ทุกเรื่องของเรา ที่คงอยู่ในนี้
ช่วยเผาน้ำตา ระเหยทุกเวลาที่มี
ให้เธอเลือนหายไป แห้งเหือดจางหาย..

ดนตรี

ช่วยเผาทำลาย ความทรงจำที่เป็นเหมือนเงา
โปรดช่วยแผดเผา ทุกเรื่องของเรา ที่คงอยู่ในนี้
ช่วยเผาน้ำตา ระเหยทุกเวลาที่มี
ให้เธอเลือนหายไป แห้งเหือดจางหาย..

มิวสิควิดีโอ วัตถุทึบแสง Clockwork Motionless

เพลง : วัตถุทึบแสง (คอร์ด)
ศิลปิน : Clockwork Motionless
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธีรศานต์ มีลือ
เรียบเรียง : ClockWork Motionless
ติดต่องานศิลปิน : IG @ClockworkMotionless
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend