คอร์ดเพลง โยนใจให้หมากิน – ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   

โยนใจให้หมากิน – ตั๊กแตน ชลดา


Tune to Eb

INTRO | Bm | Em | A | Bm |
INTRO | Em | F#m | G | A |

Bm 
ฮักกันมาตั้งโดน 
 
บ่คิดห
Em 
ลูโตนน้องแหน่บ้ออ้าย
 
เขี่
A 
ยถิ่มป๋านขี้ไก่ 
 
จบง่า
Bm 
ยแท้..น้อ
 
ควา
Bm 
มดีที่เคยสร้างมา 
 
อ้ายเคยเห็
Em 
นค่า..แนบ่หนอ
 
หรือเห็
A 
นน้องเป็นแค่ไม่ลำปอ 
 
หักไว้อ่อ
Bm 
ยไฟ

 
*  
Em 
เห็นว่าฮักหลายกะอย่าทำ
F#m 
ร้ายเกินไปเด้ออ้าย
 
ฟ.
G 
แฟน บ่แม่น ค.ควาย หยุดทำ
A 
ร้ายหัวใจน้องสา..

 
** โยนถิ่มให้ห
G 
มาสาเด้ออ้า
A 
ยจ๋า 
 
ใจน้อง..ดว
Bm 
งนี้
 
น้องมันเป็นคนบ่
G 
ดี 
 
บ่
A 
ดีที่ฮักอ้า
D 
ยหลาย
 
ไปกับเข
Bm 
าสา 
 
อ้ายฮักเขาสิล้มสิ
Em 
ตาย
 
ปล่อยน้องคือจั่งบั้
A 
งไฟ 
 
จุดแล้วสิไปสิต
Bm 
กกะส่าง

INSTRU | Bm A | F#m D | G A | D | G A | F#m Bm | G | A |

( *, **, ** )

 
น้องแค่คนผ่า
A 
นทาง 
 
บ่มีอีหยังให้อ้ายต้อ
Bm 
งฮัก
 
เป็นได้แค่คนรู้
A 
จัก 
 
เลื่อนเป็นคนฮักบ่ได้ดอ
Bm 
กหนา
 
ปล่อยน้องคือจั่งบั้
A 
งไฟ 
 
จุดแล้วสิไป…สิตกก
Bm 
ะส่าง

OUTRO | Em | F#m | G | A |

เนื้อเพลง
ฮักกันมาตั้งโดน บ่คิดหลูโตนน้องแหน่บ้ออ้าย
เขี่ยถิ่มป๋านขี้ไก่ จบง่ายแท้..น้อ
ความดีที่เคยสร้างมา อ้ายเคยเห็นค่า..แนบ่หนอ
หรือเห็นน้องเป็นแค่ไม่ลำปอ หักไว้อ่อยไฟ

เห็นว่าฮักหลายกะอย่าทำร้ายเกินไปเด้ออ้าย
ฟ.แฟน บ่แม่น ค.ควาย หยุดทำร้ายหัวใจน้องสา..
โยนถิ่มให้หมาสาเด้ออ้ายจ๋า ใจน้อง..ดวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี บ่ดีที่ฮักอ้ายหลาย
ไปกับเขาสา อ้ายฮักเขาสิล้มสิตาย
ปล่อยน้องคือจั่งบั้งไฟ จุดแล้วสิไปสิตกกะส่าง

เห็นว่าฮักหลายกะอย่าทำร้ายเกินไปเด้ออ้าย
ฟ.แฟน บ่แม่น ค.ควาย หยุดทำร้ายหัวใจน้องสา..
โยนถิ่มให้หมาสาเด้ออ้ายจ๋า ใจน้อง..ดวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี บ่ดีที่ฮักอ้ายหลาย
ไปกับเขาสา อ้ายฮักเขาสิล้มสิตาย
ปล่อยน้องคือจั่งบั้งไฟ จุดแล้วสิไปสิตกกะส่าง

โยนถิ่มให้หมาสาเด้ออ้ายจ๋า ใจน้อง..ดวงนี้
น้องมันเป็นคนบ่ดี บ่ดีที่ฮักอ้ายหลาย
ไปกับเขาสา อ้ายฮักเขาสิล้มสิตาย
ปล่อยน้องคือจั่งบั้งไฟ จุดแล้วสิไปสิตกกะส่าง

น้องแค่คนผ่านทาง บ่มีอีหยังให้อ้ายต้องฮัก
เป็นได้แค่คนรู้จัก เลื่อนเป็นคนฮักบ่ได้ดอกหนา
ปล่อยน้องคือจั่งบั้งไฟ จุดแล้วสิไป…สิตกกะส่าง
เพลง : โยนใจให้หมากิน
ศิลปิน : ตั๊กแตน ชลดา
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : เธค คอนสาร/เพชร สหรัตน์
Digital Download : *1237002
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend