คอร์ดเพลง รักแล้วรวย (ทองกวาว) ลูกเนียง x บิ๊กแม็ค

  
Text   


Tune to Eb

 
ให้ฟังอีก
C 
ที 
 
เผื่อสน
D 
ใจ
 
โบราณว่าไ
Bm 
ว้จะเอาอะไร
 
ให้ดูฤกษ์
Em 
ยามให้ดีก่อน
 
นะโม เมต
C 
ตา 
 
ให้ฉันรูปท
D 
อง
 
ใครครอบครอง แล้วโครตร
G 
วย
 
รวย รวย รวย รวย
 

G 
พิมพ์นิยม 
 
มันคือตัวผม
 
ที่มากับ
Em 
พรหมจรรย์
 
ไม่มีผิดหวังมั่นใจว่า
Am 
เผ็ด 
 
เข็ดฟัน
 
ถ้าไม่อย่าง
D 
นั้น 
 
เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

 
ณ นาทีท
C 
องจับจองกันเ
G 
ลยตอนนี้
 
ถ้าเธอไม่
C 
รีบมันคงจะ
D 
มี
 
ดรา
G 
ม่าแน่
Em 
เลย
 
ถ้าเธอไม่เ
C 
ห็นความสำคัญ
 
คงตาไม่
Bm 
ถึงนะทราม
Em 
เชย
 
โอกาสสุดท้
C 
ายเอาเลย 
 
เอาเลย
 
บัดเดี๋ยว
D 
นี้..

 
ระวังเถอะเธอหาก
C 
ช้า.. 
 
D 
 
มันจะไม่ทันเอาไ
Bm 
หม
 
เดี๋ยวใครก็
Em 
คาบไปก่อน
 
เธอจะ
C 
มาฟูมฟาย
 
จะ
D 
มาแง๊วงอน 
 
ไม่ได้ห
G 
นา

 
ลดแลกแจกแ
C 
ถมแค่จบเพลง
D 
นี้
 
ถ้ากลัวไม่ทัน
Bm 
ก็มี โปรดีซื้อ
Em 
เวลา
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัวถ้าได้ไป 
 
ต้องเ
D 
สียน้ำตา
 
จะดูแ
C 
ลและเทคแคร์ 
 
ให้เ
D 
ธอรู้ว่า..
 
ไม่ธรรมดานะบ
G 
อกเลย

G 
ถ้าไม่ลังเลฉันพร้อมเปย์เธอคนดี
Em 
ถ้าอยากจะปังให้เธอหันมาทางนี้
C 
งวดที่จะถึงเราจะรวย Oh baby
D 
ใคร wanna be เป็นแฟนพี่ให้เข้ามา

G 
คนมันจะรวยมีแฟนสวยช่วยไม่ได้
Em 
ควงแขนกับพี่จะพาน้องไปล่องใต้
C 
Feeling 
 
ก็ดีไม่ทำน้องให้ร้องไห้
D 
ถ้าอยากสบายให้มารักกันกับพี่
 
แล้วจะดี เฮงๆ ปังๆ มั่งมี
 

INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | G |

 
ระวังเถอะเธอหาก
C 
ช้า.. 
 
D 
 
มันจะไม่ทันเอาไ
Bm 
หม
 
เดี๋ยวใครก็
Em 
คาบไปก่อน
 
เธอจะ
C 
มาฟูมฟาย
 
จะ
D 
มาแง๊วงอน 
 
ไม่ได้ห
G 
นา

 
ลดแลกแจกแ
C 
ถมแค่จบเพลง
D 
นี้
 
ถ้ากลัวไม่ทัน
Bm 
ก็มี โปรดีซื้อ
Em 
เวลา
 
ไม่ต้อง
Am 
กลัวถ้าได้ไป 
 
ต้องเ
D 
สียน้ำตา
 
จะดูแ
C 
ลและเทคแคร์ 
 
ให้เ
D 
ธอรู้ว่า..
 
ไม่ธรรมดานะบ
G 
อกเลย

 
เจ้าดอกทองก
C 
วาว 
 
บานเช้าบานเ
G 
ย็น
 
บานเย้ยจันทร์
Am 
เพ็ญ 
 
ละแม่ดอกช
G 
บา
 
ถ้าอยากจะส
C 
วย 
 
เพริศพริ้มพิมพ์
G 
ตา
 
ทอแสงแวว
Am 
มา 
 
เจ้างามตาเจ้าเ
G 
อ๋ย

 
อยากใส่ทอง
C 
แท้ 
 
อย่างอแงแค่ขอ
G 
มา
 
ฉีดแก้มกรีด
Am 
ตา 
 
โมหน้าที่เกา
G 
หลี
 
จะใส่แอเ
C 
มส 
 
หรือบาลองกุช
G 
ชี
 
ฉันคน
Am 
นี้ดี   
 
 
D 
 
ใครมีแล้วโคตรร
G 
วย

 
เจ้าดอกทองก
C 
วาว 
 
บานเช้าบานเ
G 
ย็น
 
บานเย้ยจันทร์
Am 
เพ็ญ 
 
ละแม่ดอกช
G 
บา
 
ถ้าอยากจะส
C 
วย 
 
เพริศพริ้มพิมพ์
G 
ตา
 
ทอแสงแวว
Am 
มา 
 
เจ้างามตาเจ้าเ
G 
อ๋ย

 
อยากใส่ทอง
C 
แท้ 
 
อย่างอแงแค่ขอ
G 
มา
 
ฉีดแก้มกรีด
Am 
ตา 
 
โมหน้าที่เกา
G 
หลี
 
จะใส่แอเ
C 
มส 
 
หรือบาลองกุช
G 
ชี
 
ฉันคน
Am 
นี้ดี   
 
 
D 
 
ใครมีแล้วโคตรร
G 
วย

 
ขอย้ำอี
Am 
กที
D 
   
 
คนนี้ดีรักแล้วร
G 
วย


ให้ฟังอีกที เผื่อสนใจ
โบราณว่าไว้จะเอาอะไร
ให้ดูฤกษ์ยามให้ดีก่อน
นะโม เมตตา ให้ฉันรูปทอง
ใครครอบครอง แล้วโครตรวย
รวย รวย รวย รวย

พิมพ์นิยม มันคือตัวผม
ที่มากับพรหมจรรย์
ไม่มีผิดหวังมั่นใจว่าเผ็ด เข็ดฟัน
ถ้าไม่อย่างนั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

ณ นาทีทองจับจองกันเลยตอนนี้
ถ้าเธอไม่รีบมันคงจะมี
ดราม่าแน่เลย
ถ้าเธอไม่เห็นความสำคัญ
คงตาไม่ถึงนะทรามเชย
โอกาสสุดท้ายเอาเลย เอาเลย
บัดเดี๋ยวนี้..

ระวังเถอะเธอหากช้า.. ไป
มันจะไม่ทันเอาไหม
เดี๋ยวใครก็คาบไปก่อน
เธอจะมาฟูมฟาย
จะมาแง๊วงอน ไม่ได้หนา

ลดแลกแจกแถมแค่จบเพลงนี้
ถ้ากลัวไม่ทันก็มีโปรดีซื้อเวลา
ไม่ต้องกลัวถ้าได้ไป ต้องเสียน้ำตา
จะดูแลและเทคแคร์ ให้เธอรู้ว่า..
ไม่ธรรมดานะบอกเลย

ถ้าไม่ลังเลฉันพร้อมเปย์เธอคนดี
ถ้าอยากจะปังให้เธอหันมาทางนี้
งวดที่จะถึงเราจะรวย Oh baby
ใคร wanna be เป็นแฟนพี่ให้เข้ามา

คนมันจะรวยมีแฟนสวยช่วยไม่ได้
ควงแขนกับพี่จะพาน้องไปล่องใต้
Feeling ก็ดีไม่ทำน้องให้ร้องไห้
ถ้าอยากสบายให้มารักกันกับพี่
แล้วจะดี เฮงๆ ปังๆ มั่งมี

( ดนตรี )

ระวังเถอะเธอหากช้า.. ไป
มันจะไม่ทันเอาไหม
เดี๋ยวใครก็คาบไปก่อน
เธอจะมาฟูมฟาย
จะมาแง๊วงอน ไม่ได้หนา

ลดแลกแจกแถมแค่จบเพลงนี้
ถ้ากลัวไม่ทันก็มีโปรดีซื้อเวลา
ไม่ต้องกลัวถ้าได้ไป ต้องเสียน้ำตา
จะดูแลและเทคแคร์ ให้เธอรู้ว่า..
ไม่ธรรมดานะบอกเลย

เจ้าดอกทองกวาว บานเช้าบานเย็น
บานเย้ยจันทร์เพ็ญ ละแม่ดอกชบา
ถ้าอยากจะสวย เพริศพริ้มพิมพ์ตา
ทอแสงแววมา เจ้างามตาเจ้าเอ๋ย

อยากใส่ทองแท้ อย่างอแงแค่ขอมา
ฉีดแก้มกรีดตา โมหน้าที่เกาหลี
จะใส่แอเมส หรือบาลองกุชชี
ฉันคนนี้ดี
ใครมีแล้วโคตรรวย

เจ้าดอกทองกวาว บานเช้าบานเย็น
บานเย้ยจันทร์เพ็ญ ละแม่ดอกชบา
ถ้าอยากจะสวย เพริศพริ้มพิมพ์ตา
ทอแสงแววมา เจ้างามตาเจ้าเอ๋ย

อยากใส่ทองแท้ อย่างอแงแค่ขอมา
ฉีดแก้มกรีดตา โมหน้าที่เกาหลี
จะใส่แอเมส หรือบาลองกุชชี
ฉันคนนี้ดี
ใครมีแล้วโคตรรวย

ขอย้ำอีกที คนนี้ดีรักแล้วรวย

มิวสิควิดีโอ รักแล้วรวย (ทองกวาว) ลูกเนียง x บิ๊กแม็ค

เพลง : รักแล้วรวย (ทองกวาว)
ศิลปิน : ลูกเนียง x บิ๊กแม็ค
เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กแม็ค / แม็กน็อต ลูกเนียง
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอาย
ติดต่องานศิลปิน : 081-5664950
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend