คอร์ดเพลง รู้ได้ไงว่าไม่คิดถึง WORRX

  
Text   


INTRO | Eb | F | Gm | F | ( 2 Times )

Eb 
  ไม่รู้ว่านานแค่ไ
F 
หน 
 
ที่เรา
 
  ไม่
Gm 
เจอกัน 
 
นาน
F 
มาแล้ว
Eb 
  จำได้เพียงแค่เ
F 
ธอ 
 
ที่ยัง
 
  คง
Gm 
สวยงาม 
 
ที่
F 
สุดแล้ว

Eb 
  อยู่ๆก็คิด
F 
ถึงเธอ
 
  อยากบอกว่ารักเ
Gm 
หลือเกิน
 
  แต่เธอไม่เคย
F 
หันมอง
Eb 
  มันอาจจะดูวุ่
F 
นวาย
 
  ทุกสิ่งคงไม่เ
Gm 
หมือนเดิม
 
  อย่าเอ่ยคำ
F 
นั้นเลย

 
ต้องทำยังไ
Eb 
งเธอถึงจะส
F 
นใจ
 
แค่อยากใ
Gm 
ห้รู้ว่าฉันยัง
F 
คิดถึง
 
เพียงเธอลอง
Eb 
มองกลับมาสักค
F 
รั้งหนึ่ง
 
มีความคิด
Gm 
ถึงให้เธอไม่เ
F 
คยเปลี่ยน

INSTRU | Eb | F | Gm | F |

Eb 
ยัง 
 
รบก
F 
วน 
 
จิตใ
Gm 
จตัวเอง 
 
 
F 
 
แค่
Eb 
ปล่อยให้เ
F 
ช้าไป 
 
 
Gm 
เศร้าใจกว่า CRY  
F 
 
จะ
Eb 
รู้ว่าไม่อาจจะ
F 
ลบเลือน
 
แค่
Gm 
บางอย่างยังหมุนเ
F 
วียน
 
ไม่เ
Eb 
อาเถอะอย่าคิดเหมือนเ
F 
คย
 
คิด
Gm 
ถึงแค่เพียงเรื่องเ
F 
ดิม

 
ต้องทำยังไ
Eb 
งเธอถึงจะส
F 
นใจ
 
แค่อยากใ
Gm 
ห้รู้ว่าฉันยัง
F 
คิดถึง
 
เพียงเธอลอง
Eb 
มองกลับมาสักค
F 
รั้งหนึ่ง
 
มีความคิด
Gm 
ถึงให้เธอไม่เ
F 
คยเปลี่ยน

INSTRU | Eb | F | Gm | F | ( 2 Times )

 
ต้องทำยังไ
Eb 
งเธอถึงจะส
F 
นใจ
 
แค่อยากใ
Gm 
ห้รู้ว่าฉันยัง
F 
คิดถึง
 
เพียงเธอลอง
Eb 
มองกลับมาสักค
F 
รั้งหนึ่ง
 
มีความคิด
Gm 
ถึงให้เธอไม่เ
F 
คยเปลี่ยน

 
ต้องทำยังไ
Eb 
งเธอถึงจะส
F 
นใจ
 
แค่อยากใ
Gm 
ห้รู้ว่าฉันยัง
F 
คิดถึง
 
เพียงเธอลอง
Eb 
มองกลับมาสักค
F 
รั้งหนึ่ง
 
มีความคิด
Gm 
ถึงให้เธอไม่เ
F 
คยเปลี่ยน


ไม่รู้ว่านานแค่ไหน
ที่เรา ไม่เจอกัน นานมาแล้ว
จำได้เพียงแค่เธอ
ที่ยัง คงสวยงาม ที่สุดแล้ว

อยู่ๆก็คิดถึงเธอ
อยากบอกว่ารักเหลือเกิน
แต่เธอไม่เคยหันมอง
มันอาจจะดูวุ่นวาย
ทุกสิ่งคงไม่เหมือนเดิม
อย่าเอ่ยคำนั้นเลย

ต้องทำยังไงเธอถึงจะสนใจ
แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึง
เพียงเธอลองมองกลับมาสักครั้งหนึ่ง
มีความคิดถึงให้เธอไม่เคยเปลี่ยน

ดนตรี

ยังรบกวนจิตใจตัวเอง
แค่ปล่อยให้เช้าไป เศร้าใจกว่า CRY
จะรู้ว่าไม่อาจจะลบเลือน
แค่บางอย่างยังหมุนเวียน
ไม่เอาเถอะอย่าคิดเหมือนเคย
คิดถึงแค่เพียงเรื่องเดิม

ต้องทำยังไงเธอถึงจะสนใจ
แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึง
เพียงเธอลองมองกลับมาสักครั้งหนึ่ง
มีความคิดถึงให้เธอไม่เคยเปลี่ยน

ดนตรี

ต้องทำยังไงเธอถึงจะสนใจ
แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึง
เพียงเธอลองมองกลับมาสักครั้งหนึ่ง
มีความคิดถึงให้เธอไม่เคยเปลี่ยน

ต้องทำยังไงเธอถึงจะสนใจ
แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังคิดถึง
เพียงเธอลองมองกลับมาสักครั้งหนึ่ง
มีความคิดถึงให้เธอไม่เคยเปลี่ยน

มิวสิควิดีโอ รู้ได้ไงว่าไม่คิดถึง WORRX

เพลง : รู้ได้ไงว่าไม่คิดถึง
ศิลปิน : WORRX
เนื้อร้อง/ทำนอง : WORRX PUMPKINSATALASKA
เรียบเรียง : Produced : UPJHA
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend