คอร์ดเพลง ตาลปัตร เชน มะยม feat. สิบนิ้ว

  
Text   


INTRO | C#m | C#m A B |
INTRO | C#m | B | A | B | B |

 
ผ่านอะ
C#m 
ไรอะไรมามากมาย 
 
ให้
A 
ชีวิตได้เรียนรู้
 
ให้
B 
ฉันอดทนต่อสู้ 
 
มาจน
C#m 
ถึงทุกวันนี้
 
และมันไ
C#m 
ม่มีอะไรที่หนักหนา 
 
เกินก
A 
ว่าชีวิตไปติดยา
 
นี่
B 
คือตัวการปัญหาที่หนักก
E 
ว่าเกินรับไหว
 
ทำให้
C#m 
ชีวิตมันตกต่ำ 
 
โดนเหยียบ
G#m 
ซ้ำจากสังคม
 
ผู้
A 
คนก็มองเป็นคนอันต
E 
ราย
 
มีแต่เรื่อง
A 
วุ่นวาย 
 
เพราะอาการที่เป
B 
ลี่ยนแปลงไป
 
หวาด
G#m 
ระแวง คิดไปเอง ไ
C#m 
ร้สติ
 
เพื่อนพี่น้องก็ห
A 
น่ายหนี
 
ท้ายที่สุดก็ไม่
B 
มีที่ยืนในสั
E 
งคม

 
น้อง
C#m 
เห้อ 
 
ถ้าคิดลองยาอย่า
G#m 
หวา
 
เชื่อปะเดี๋ยวแปรเปลี่ยน
 
 
น้อง
C#m 
เห้อ 
 
จงตั้งใจเรียนดี
G#m 
หวา
 
เชื่อตะอย่าเสี่ยงเลย  
 
C#m 
จากประสบการณ์ของชายที่
G#m 
ติดยา
 
บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่
A 
มีใครมาชื่นชม
 
อย่าห
B 
ลงคิดไปว่าเท่ 
 
อย่าเกเร
 
จนทำให้ชีวิตต้องเสี
E 
ยคน 
 
B 
อ้ย..

 
คนที่ดีมันกิน
C#m 
ยาบ้า 
 
คนที่
B 
บ้านั้นกินยา
A 
ดี
 
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาล
B 
ปัตรสลับกันห
E 
มด
 
พี่แหลงจริงๆไม่
C#m 
เท็จ 
 
น้องเห้อ
 
ติดยานั้น
B 
มีแต่เหม็ดกับเหม็ด
 
รู้แห
A 
ละอาการหลังเสพมันอาจ
B 
ขี้..
 
แต่ปัญ
A 
หามันอยู่ที่ว่า
 
ไม่เหลืออะไ
B 
รเลยซักเเต็ด 
 
ขายเหม็ด
 
ถ้ามีชีวิตหลงผิดไปติดยา..
 

INSTRU | C#m | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | B | C#m | C#m |
INSTRU | A | B | C#m | C#m | B |

 
น้อง
C#m 
เห้อ 
 
ถ้าคิดลองยาอย่า
G#m 
หวา
 
เชื่อปะเดี๋ยวแปรเปลี่ยน
 
 
น้อง
C#m 
เห้อ 
 
จงตั้งใจเรียนดี
G#m 
หวา
 
เชื่อตะอย่าเสี่ยงเลย  
 
C#m 
จากประสบการณ์ของชายที่
G#m 
ติดยา
 
บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่
A 
มีใครมาชื่นชม
 
อย่าห
B 
ลงคิดไปว่าเท่ 
 
อย่าเกเร
 
จนทำให้ชีวิตต้องเสี
E 
ยคน 
 
B 
อ้ย..

 
คนที่ดีมันกิน
C#m 
ยาบ้า 
 
คนที่
B 
บ้านั้นกินยา
A 
ดี
 
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาล
B 
ปัตรสลับกันห
E 
มด
 
พี่แหลงจริงๆไม่
C#m 
เท็จ 
 
น้องเห้อ
 
ติดยานั้น
B 
มีแต่เหม็ดกับเหม็ด
 
รู้แห
A 
ละอาการหลังเสพมันอาจ
B 
ขี้..
 
แต่ปัญ
A 
หามันอยู่ที่ว่า 
 
ไม่เหลืออะไ
B 
รเลย

 
คนที่ดีมันกิน
C#m 
ยาบ้า 
 
คนที่
B 
บ้านั้นกินยา
A 
ดี
 
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาล
B 
ปัตรสลับกันห
E 
มด
 
พี่แหลงจริงๆไม่
C#m 
เท็จ 
 
น้องเห้อ
 
ติดยานั้น
B 
มีแต่เหม็ดกับเหม็ด
 
รู้แห
A 
ละอาการหลังเสพมันอาจ
B 
ขี้..
 
แต่ปัญ
A 
หามันอยู่ที่ว่า
 
ไม่เหลืออะไ
B 
รเลยซักเเต็ด 
 
ขายเหม็ด
 
ถ้ามีชีวิตหลงผิดไปติดยา..
 

OUTRO | C#m | G#m | C#m | G#m |


ผ่านอะไรอะไรมามากมาย ให้ชีวิตได้เรียนรู้
ให้ฉันอดทนต่อสู้ มาจนถึงทุกวันนี้
และมันไม่มีอะไรที่หนักหนา เกินกว่าชีวิตไปติดยา
นี่คือตัวการปัญหาที่หนักกว่าเกินรับไหว

ทำให้ชีวิตมันตกต่ำ โดนเหยียบซ้ำจากสังคม
ผู้คนก็มองเป็นคนอันตราย
มีแต่เรื่องวุ่นวาย เพราะอาการที่เปลี่ยนแปลงไป
หวาดระแวง คิดไปเอง ไร้สติ
เพื่อนพี่น้องก็หน่ายหนี
ท้ายที่สุดก็ไม่มีที่ยืนในสังคม

น้องเห้อ ถ้าคิดลองยาอย่าหวา
เชื่อปะเดี๋ยวแปรเปลี่ยน
น้องเห้อ จงตั้งใจเรียนดีหวา
เชื่อตะอย่าเสี่ยงเลย
จากประสบการณ์ของชายที่ติดยา
บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีใครมาชื่นชม
อย่าหลงคิดไปว่าเท่ อย่าเกเร
จนทำให้ชีวิตต้องเสียคน โอ้ย..

คนที่ดีมันกินยาบ้า คนที่บ้านั้นกินยาดี
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาลปัตรสลับกันหมด
พี่แหลงจริงๆไม่เท็จ น้องเห้อ
ติดยานั้นมีแต่เหม็ดกับเหม็ด
รู้แหละอาการหลังเสพมันอาจขี้..
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า
ไม่เหลืออะไรเลยซักเเต็ด ขายเหม็ด
ถ้ามีชีวิตหลงผิดไปติดยา..

( ดนตรี )

น้องเห้อ ถ้าคิดลองยาอย่าหวา
เชื่อปะเดี๋ยวแปรเปลี่ยน
น้องเห้อ จงตั้งใจเรียนดีหวา
เชื่อตะอย่าเสี่ยงเลย
จากประสบการณ์ของชายที่ติดยา
บอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีใครมาชื่นชม
อย่าหลงคิดไปว่าเท่ อย่าเกเร
จนทำให้ชีวิตต้องเสียคน โอ้ย..

คนที่ดีมันกินยาบ้า คนที่บ้านั้นกินยาดี
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาลปัตรสลับกันหมด
พี่แหลงจริงๆไม่เท็จ น้องเห้อ
ติดยานั้นมีแต่เหม็ดกับเหม็ด
รู้แหละอาการหลังเสพมันอาจขี้..
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า ไม่เหลืออะไรเลย

คนที่ดีมันกินยาบ้า คนที่บ้านั้นกินยาดี
แล้วไซรสังคมวันนี้กลับตาลปัตรสลับกันหมด
พี่แหลงจริงๆไม่เท็จ น้องเห้อ
ติดยานั้นมีแต่เหม็ดกับเหม็ด
รู้แหละอาการหลังเสพมันอาจขี้..
แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า
ไม่เหลืออะไรเลยซักเเต็ด ขายเหม็ด
ถ้ามีชีวิตหลงผิดไปติดยา..

มิวสิควิดีโอ ตาลปัตร เชน มะยม

เพลง : ตาลปัตร
ศิลปิน : เชน มะยม
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตนแพรทอง
เรียบเรียง : Tawan Petcharat
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend