คอร์ดเพลง ทำบุญร่วมชาติ ชาย เมืองสิงห์

  
Text   


INTRO | Dm | Dm | Dm | F |
INTRO | Bb | Bb | A | Dm |

 
ชาติก่อนเราเ
Dm 
พียงคู่เคียง 
 
เก็บดอกไม้
Am 
ร่วมต้น
 
แต่ว่าเราสอ
Dm 
งคนไม่สนใจ..ใส่บาตรร่ว
F 
มขัน 
 
 
Am 
 
ชาตินี้เร
Dm 
าสอง 
 
เร
D 
าสองจึงต้องโศก
Gm 
ศัลย์
 
รักกัน ชอบ
Dm 
กัน ไม่ได้กัน บุญเรานั้นไม่
A 
มี

 
พี่จะทำ
Dm 
บุญ ต่อทุน ไว้ตามน้อ
Am 
งชาติหน้า
 
ชาตินี้พี่
Dm 
จำลาก่อนหนา 
 
น้องจ๋าค
F 
นดี 
 
 
Am 
 
ก่อน
Dm 
ลาน้องจ๋า 
 
น้อ
D 
งจ๋ากรุณาปร
Gm 
าณี
 
ขอหอมซัก
Dm 
ทีเถิดคนดี 
 
ก่อนพี่จะจากไกล

 
พี่จากน้อ
D 
งไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล
 
พี่จะอุทิศ
D 
ตน 
 
โกน
F 
หัว 
 
นุ่งห่ม
A 
ผ้าไตร
 
อโหสิกร
D 
รม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป
 
บุญมีพบกัน
Am 
ชาติใหม่ อย่าได้ อย่าได้อ
A 
าวรณ์

 
พี่บวชเป็น
Dm 
พระ 
 
จะมาบิณทบาตรโปรด
Am 
เจ้า
 
ถ้าหากนง
Dm 
เยาว์..ใส่ข้าว 
 
พี่ก็จะให้
F 
พร 
 
 
Am 
 
ชาติ
Dm 
นี้วันนี้ 
 
บุญ
D 
พี่ไม่ถึง
Gm 
บังอร
 
ขอลางา
Dm 
มงอนด้วยอาวรณ์ 
 
แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ

INSTRU | D | D |

 
พี่จา
D 
กน้องไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล
 
พี่จะอุทิศ
F 
ตน โกนหัว นุ่งห่ม
A 
ผ้าไตร
 
อโหสิกร
D 
รม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป
 
บุญมีพบกันชาติใหม่..  
Am 
 
อย่าได้.. อย่าได้อาวรณ์  
A 

 
พี่บวชเป็น
Dm 
พระ 
 
จะมาบิณทบาตรโปรด
Am 
เจ้า
 
ถ้าหากนง
Dm 
เยาว์..ใส่ข้าว 
 
พี่ก็จะให้
F 
พร 
 
 
Am 
 
ชาติ
Dm 
นี้วันนี้ 
 
บุญ
D 
พี่ไม่ถึง
Gm 
บังอร
 
ขอลางา
Dm 
มงอนด้วยอาวรณ์ 
 
แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ

OUTRO | F | A | Dm | Dm | Dm |


ชาติก่อนเราเพียงคู่เคียง เก็บดอกไม้ร่วมต้น
แต่ว่าเราสองคนไม่สนใจ..ใส่บาตรร่วมขัน
ชาตินี้เราสอง เราสองจึงต้องโศกศัลย์
รักกัน ชอบกัน ไม่ได้กัน บุญเรานั้นไม่มี

พี่จะทำบุญ ต่อทุน ไว้ตามน้องชาติหน้า
ชาตินี้พี่จำลาก่อนหนา น้องจ๋าคนดี
ก่อนลาน้องจ๋า น้องจ๋ากรุณาปราณี
ขอหอมซักทีเถิดคนดี ก่อนพี่จะจากไกล

พี่จากน้องไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล
พี่จะอุทิศตน โกนหัว นุ่งห่มผ้าไตร
อโหสิกรรม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป
บุญมีพบกันชาติใหม่ อย่าได้ อย่าได้อาวรณ์

พี่บวชเป็นพระ จะมาบิณทบาตรโปรดเจ้า
ถ้าหากนงเยาว์..ใส่ข้าว พี่ก็จะให้พร
ชาตินี้วันนี้ บุญพี่ไม่ถึงบังอร
ขอลางามงอนด้วยอาวรณ์ แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ

( ดนตรี )

พี่จากน้องไป น้องเอ๋ย อย่าได้กังวล
พี่จะอุทิศตน โกนหัว นุ่งห่มผ้าไตร
อโหสิกรรม เถิดหนา ถ้าพี่พลั้งไป
บุญมีพบกันชาติใหม่..
อย่าได้.. อย่าได้อาวรณ์

พี่บวชเป็นพระ จะมาบิณทบาตรโปรดเจ้า
ถ้าหากนงเยาว์..ใส่ข้าว พี่ก็จะให้พร
ชาตินี้วันนี้ บุญพี่ไม่ถึงบังอร
ขอลางามงอนด้วยอาวรณ์ แม่รักซ้อนพี่อ่อนใจ

มิวสิควิดีโอ ทำบุญร่วมชาติ ชาย เมืองสิงห์

เพลง : ทำบุญร่วมชาติ
ศิลปิน : ชาย เมืองสิงห์
เนื้อร้อง/ทำนอง : สมเศียร พานทอง
เรียบเรียง : นฤพนธ์ พานทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend