คอร์ดเพลง เมาแล้วสวย ดาหลา สาวสตูล

  
Text   


 
ขอโทษด้
C 
วย 
 
หากเมาแล้วสวยน่ารัก
 
ขอเมาห
F 
นัก 
 
เมื่อคนรักนอก
C 
ใจ
 
เอาดื่มดื่ม
Em 
ดื่ม 
 
ดื่มให้คนทิ้งเร
Am 
าไป
 
อย่าไปเสียใ
F 
จ 
 
แค่ผู้ชายคนเ
G 
ดียว

INSTRU | C | C | F | F |
INSTRU | Dm | Dm | G | G |

 
เหตุผลที่ตัวของ
C 
ฉัน 
 
นั้นเ
G 
มา
F 
เธอเข้าใจกว่าใคร
C 
อื่น
 
เหตุผลที่ตัวของ
C 
ฉัน 
 
นั้น
G 
มึน
 
เพื่อ
F 
ลืมวันคืนที่โหดร้
C 
าย
 
อยากลืมผู้ช
F 
าย 
 
ใจร้ายปาก
Em 
หวาน
 
รูปหล่อสันด
F 
าน 
 
หว่านรักทั่วไ
G 

 
ฉันไม่อยาก
C 
รู้ 
 
เธออยู่กับใคร
 
มันจบไ
F 
ปแล้วเรื่องของเรา
 
ฉันอยากจะเ
C 
มา 
 
ฉันอยากจะลืม
 
อยาก
F 
ดื่มให้ลืมเรื่องเ
C 
ก่า
 
เมื่อคนไม่
Em 
รัก 
 
อย่าไปรั้ง
Am 
เขา
 
เจ็บแ
Em 
ค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋
Am 
เรา
 
เอ้าดื่มให้เ
F 
มา เมา เมา เพื่อล้างความซ
G 
วย
 
เมาแล้วสวยได้แ
C 
รง  
G 

 
ขอโทษด้
C 
วย 
 
หากเมาแล้วสวยน่ารัก
 
ขอเมาห
F 
นัก 
 
เมื่อคนรักนอก
C 
ใจ
 
เอาดื่มดื่ม
Em 
ดื่ม 
 
ดื่มให้คนทิ้งเร
Am 
าไป
 
อย่าไปเสียใ
F 
จ 
 
แค่ผู้ชายคนเ
G 
ดียว
 
เดี๋ยวค่อยหาใ
C 
หม่
 
ค่อยหา
Em 
เอิน 
 
F 
ชิญไปให้ไ
G 
กล

 
ฉันไม่อยาก
C 
รู้ 
 
เธออยู่กับใคร
 
มันจบไ
F 
ปแล้วเรื่องของเรา
 
ฉันอยากจะเ
C 
มา 
 
ฉันอยากจะลืม
 
อยาก
F 
ดื่มให้ลืมเรื่องเ
C 
ก่า
 
เมื่อคนไม่
Em 
รัก 
 
อย่าไปรั้ง
Am 
เขา
 
เจ็บแ
Em 
ค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋
Am 
เรา
 
เอ้าดื่มให้เ
F 
มา เมา เมา เพื่อล้างความซ
G 
วย
 
เมาแล้วสวยได้แ
C 
รง 
 
 
G 

INSTRU | C | C | F | C |
INSTRU | Dm | Dm | G | G |

 
ฉันไม่อยาก
C 
รู้ 
 
เธออยู่กับใคร
 
มันจบไ
F 
ปแล้วเรื่องของเรา
 
ฉันอยากจะเ
C 
มา 
 
ฉันอยากจะลืม
 
อยาก
F 
ดื่มให้ลืมเรื่องเ
C 
ก่า
 
เมื่อคนไม่
Em 
รัก 
 
อย่าไปรั้ง
Am 
เขา
 
เจ็บแ
Em 
ค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋
Am 
เรา
 
เอ้าดื่มให้เ
F 
มา เมา เมา เพื่อล้างความซ
G 
วย
 
เมาแล้วสวยได้แ
C 
รง 
 
 
G 

 
ขอโทษด้
C 
วย 
 
หากเมาแล้วสวยน่ารัก
 
ขอเมาห
F 
นัก 
 
เมื่อคนรักนอก
C 
ใจ
 
เอาดื่มดื่ม
Em 
ดื่ม 
 
ดื่มให้คนทิ้งเร
Am 
าไป
 
อย่าไปเสียใ
F 
จ 
 
แค่ผู้ชายคนเ
G 
ดียว
 
เดี๋ยวค่อยหาใ
C 
หม่
 
ค่อยหา
Em 
เอิน 
 
F 
ชิญไปให้ไ
G 
กล

 
ฉันไม่อยาก
C 
รู้ 
 
เธออยู่กับใคร
 
มันจบไ
F 
ปแล้วเรื่องของเรา
 
ฉันอยากจะเ
C 
มา 
 
ฉันอยากจะลืม
 
อยาก
F 
ดื่มให้ลืมเรื่องเ
C 
ก่า
 
เมื่อคนไม่
Em 
รัก 
 
อย่าไปรั้ง
Am 
เขา
 
เจ็บแ
Em 
ค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋
Am 
เรา
 
เอ้าดื่มให้เ
F 
มา เมา เมา เพื่อล้างความซ
G 
วย
 
เมาแล้วสวยได้แ
C 
รง 
 
 
G 

 
เมาแล้วสวยได้แ
C 
รง 
 
 
G 

OUTRO | C | C | F | F |
OUTRO | Dm | Dm | G | G | C |


ขอโทษด้วย หากเมาแล้วสวยน่ารัก
ขอเมาหนัก เมื่อคนรักนอกใจ
เอาดื่มดื่มดื่ม ดื่มให้คนทิ้งเราไป
อย่าไปเสียใจ แค่ผู้ชายคนเดียว

ดนตรี

เหตุผลที่ตัวของฉัน นั้นเมา
เธอเข้าใจกว่าใครอื่น
เหตุผลที่ตัวของฉัน นั้นมึน
เพื่อลืมวันคืนที่โหดร้าย
อยากลืมผู้ชาย ใจร้ายปากหวาน
รูปหล่อสันดาน หว่านรักทั่วไป

ฉันไม่อยากรู้ เธออยู่กับใคร
มันจบไปแล้วเรื่องของเรา
ฉันอยากจะเมา ฉันอยากจะลืม
อยากดื่มให้ลืมเรื่องเก่า
เมื่อคนไม่รัก อย่าไปรั้งเขา
เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋เรา
เอ้าดื่มให้เมา เมา เมา เพื่อล้างความซวย
เมาแล้วสวยได้แรง

ขอโทษด้วย หากเมาแล้วสวยน่ารัก
ขอเมาหนักเมื่อคนรักนอกใจ
เอาดื่มดื่มดื่ม ดื่มให้คนทิ้งเราไป
อย่าไปเสียใจ แค่ผู้ชายคนเดียว
เดี๋ยวค่อยหาใหม่
ค่อยหาเอิน เชิญไปให้ไกล

ฉันไม่อยากรู้เธออยู่กับใคร
มันจบไปแล้วเรื่องของเรา
ฉันอยากจะเมา ฉันอยากจะลืม
อยากดื่มให้ลืมเรื่องเก่า
เมื่อคนไม่รัก อย่าไปรั้งเขา
เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋เรา
เอ้าดื่มให้เมา เมา เมา เพื่อล้างความซวย
เมาแล้วสวยได้แรง

ดนตรี

ฉันไม่อยากรู้ เธออยู่กับใคร
มันจบไปแล้วเรื่องของเรา
ฉันอยากจะเมา ฉันอยากจะลืม
อยากดื่ม ให้ลืมเรื่องเก่า
เมื่อคนไม่รัก อย่าไปรั้งเขา
เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋เรา
เอ้าดื่มให้เมา เมา เมา เพื่อล้างความซวย
เมาแล้วสวยได้แรง

ขอโทษด้วย หากเมาแล้วสวยน่ารัก
ขอเมาหนักเมื่อคนรักนอกใจ
เอาดื่มดื่มดื่ม ดื่มให้คนทิ้งเราไป
อย่าไปเสียใจ แค่ผู้ชายคนเดียว
เดี๋ยวค่อยหาใหม่
ค่อยหาเอิน เชิญไปให้ไกล

ฉันไม่อยากรู้เธออยู่กับใคร
มันจบไปแล้วเรื่องของเรา
ฉันอยากจะเมา ฉันอยากจะลืม
อยากดื่มให้ลืมเรื่องเก่า
เมื่อคนไม่รัก อย่าไปรั้งเขา
เจ็บแค่นี้ไม่ถึงตายโบ๋เรา
เอ้าดื่มให้เมา เมา เมา เพื่อล้างความซวย
เมาแล้วสวยได้แรง

เมาแล้วสวยได้แรง

มิวสิควิดีโอ เมาแล้วสวย ดาหลา สาวสตูล

เพลง : เมาแล้วสวย
ศิลปิน : ดาหลา สาวสตูล
เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.จัมโบ้ บนแดนใต้
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 065-296-9565
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend