หน้าแรก » เก๋ นาโพธิ์ » คอร์ดเพลง ขู่ – เก๋ นาโพธิ์

คอร์ดเพลง ขู่ – เก๋ นาโพธิ์

คอร์ดเพลง ขู่
เก๋ นาโพธิ์
เพลงใหม่ 2017/2560


ไม่ได้ขู่ ไม่ได้บังคับ ให้เธอรับรักฉันได้หม้าย

INSTRU | Em | D | ( 2 Times ) | Em |

Em 
รักก็รักชอบก็ชอบ 
 
อบตอบมาตรงๆ เหอะ เหอะ
Em 
คดไม่คดโกงไม่โกงไ
อ้ฉันมันคนโผ
งผาง
 
Em 
วานไม่เป็นน้ำเสียงกระด้าง
 
แต่เกลียดอ
ย่างคือคนโ
Em 
ลเล

Em 
ถามก็ไม่รู้ 
 
โทรก็ไม่รับ
 
เดี๋ยวกิ
นตับ ตับ ตับ เสียเด้
Em 
อายุ 13 หรืออายุ 14
 
ตอบม
าที 
 
เดียวพี่ติ
ดหราง
 
Am 
ต่ถามดีๆ 
 
เธอนั้
Em 
นยิ่งเดินห่าง
 
แล้วพบกั
บเด็กกลางหลางแล้ว
Em 
มีเฮ

 
*  
ไม่ได้ขู่ 
 
 
ไม่ได้บังคับ
 
ให้เธ
Bm 
อรับรักฉันไ
Em 
ด้หม้าย
 
อ้ฉันมันคนง่า
ยๆ 
 
ได้ทั้
งเพ
 
Am 
ค่เด็กบ้านๆ 
 
Em 
ลเหมือนเกเร
 
วั
นๆ เที่ยวเหม่ ฉา
วเทือน

 
**  
ไม่ได้ขู่ 
 
 
ไม่ได้บังคับ
 
ให้เธ
Bm 
อรับรักฉันไ
Em 
ด้หม้าย
 
คำ
พูดโครตดูจริ
งใจไม่ไ
ด้เฟือน
 
Am 
ม่รักก็บอกอย่
Em 
าหลอกให้เชือน
 
อเตือน ขอเตือน ขอเตือน น
ะน้อง

INSTRU | Em | D | Em D |
| C | G Em | Am | Bm Em |

( *, ** )

ไม่ได้ขู่..

OUTRO | Em | D | Em | D | ( 2 Times ) | Em |

เนื้อเพลง
ไม่ได้ขู่ ไม่ได้บังคับ ให้เธอรับรักได้หม้าย

ดนตรี

รักก็รักชอบก็ชอบตอบตอบมาตรงๆ เหอะๆ
คดไม่คดโกงไม่โกงไอ้ฉันมันคนโผงผาง
หวานไม่เป็นน้ำเสียงกระด้าง
แต่เกลียดอย่างคือคนโลเล

ถามก็ไม่รู้ โทรก็ไม่รับเดี๋ยวกินตับตับตับ
และมีอายุ 13 หรืออายุ 14
ตอบมาทีเดียวพี่เห็นทาง
แต่ถามดีๆเธอนั้นเดินยิ่งห่าง
แล้วพบกับเด็กกางหลางแล้วมีเฮ

* ไม่ได้ขู่ไม่ ได้บังคับ
ให้เธอรับรักฉันได้หม้าย
ไอ้ฉันมันคนง่ายๆ ได้ทั้งเพ
แค่เด็กบ้านๆ แลเหมือนเกเร
วันๆ เที่ยวเหม่ ฉาวเทือน

** ไม่ได้ขู่ไม่ ได้บังคับ
ให้เธอรับรักฉันได้หม้าย
คำพูดโครตดูจริงใจไม่ได้เฟือน
ไม่รักก็บอกอย่าหลอกให้เชือน
ขอเตือน ขอเตือน ขอเตือน นะน้อง

ดนตรี

( *, ** )

ไม่ได้ขู่
เพลง ขู่
ศิลปิน เก๋ นาโพธิ์
คำร้อง-ทำนอง อภิศาล คงหอม
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
เก๋ นาโพธิ์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา