คอร์ดเพลง ตอบแชทหน่อยนะ เก๋ นาโพธิ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ตอบแชทหน่อยนะ ศิลปิน เก๋ นาโพธิ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | Bm A |
INTRO | G F#m Em A |

 
สวัสดีค
D 
รับ 
 
ทักไปใน
F#m 
แชท 
 
ของเธอเมื่อ
Bm 
วาน 
 
 
A 
 
รอเธออ่
G 
านแล้วตอบกลับ
A 
มา 
 
พูดคุยกับ
D 
ฉัน
 
นี่ก็ผ่
G 
านไป 
 
A 
ลายชั่วโมง 
 
สุด
F#m 
ท้ายฉันรอ
Bm 
เป็นวัน
 
เธอคง
Em 
มีคนคุยมากมายเลยไม่สน
A 
ใจ

 
แค่อยากจะ
D 
รู้ว่าฉันได้
F#m 
คิวคนที่เท่า
Bm 
ไหร่ 
 
 
A 
 
ให้รอน
G 
านๆ 
 
แบบนี้ไม่ไ
A 
หว 
 
ใจมันพรือ
D 
โฉ๋
 
หรือเธอตอบแ
G 
ชทเฉพาะ 
 
คนโ
A 
ปรไฟล์ดี
 
หน้า
F#m 
ตาเกาหลี 
 
 
Bm 
ไฮโซ
 
เรามัน
Em 
เด็กในโพล่ 
 
ในห
A 
ม่องไม่อยู่ในสา
D 
ยตา

 
แค่เพียงใน
Em 
เฟสอย่าพึ่งตัดสิน
 
แค่เพียงได้
F#m 
ยินไม่ใช่ได้เห็น
 
สิ่งที่เธอ
G 
คิดอาจจะไม่เป็น 
 
อย่างนั้นก็
A 
ได้..

 
อ่านแชทแ
G 
ล้วตอบกลับหน่อยนะ
 
ใช่ภา
F#m 
ระอะไรมากมาย
 
แค่อยาก
G 
คุยและอยากทักท
A 
าย 
 
เผื่อมีความห
D 
วัง
 
เฟสก็อ
G 
อนแล้วไซรไม่ตอบ 
 
ถ้าเธอไม่
F#m 
ชอบก็แค่บอ
Bm 
กกัน
 
ถ้าให้
Em 
รอโดยไร้ความห
A 
วัง 
 
ก็บล็อกได้เ
D 
ลย

INSTRU | G | F#m | G A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |

 
แค่เพียงใน
Em 
เฟสอย่าพึ่งตัดสิน
 
แค่เพียงได้
F#m 
ยินไม่ใช่ได้เห็น
 
สิ่งที่เธอ
G 
คิดอาจจะไม่เป็น 
 
อย่างนั้นก็
A 
ได้..

 
อ่านแชทแ
G 
ล้วตอบกลับหน่อยนะ
 
ใช่ภา
F#m 
ระอะไรมากมาย
 
แค่อยาก
G 
คุยและอยากทักท
A 
าย 
 
เผื่อมีความห
D 
วัง
 
เฟสก็อ
G 
อนแล้วไซรไม่ตอบ 
 
ถ้าเธอไม่
F#m 
ชอบก็แค่บอ
Bm 
กกัน
 
ถ้าให้
Em 
รอโดยไร้ความห
A 
วัง 
 
ก็บล็อกได้เ
D 
ลย

 
อ่านแชทแ
G 
ล้วตอบกลับหน่อยนะ
 
ใช่ภา
F#m 
ระอะไรมากมาย
 
แค่อยาก
G 
คุยและอยากทักท
A 
าย 
 
เผื่อมีความห
D 
วัง
 
เฟสก็อ
G 
อนแล้วไซรไม่ตอบ 
 
ถ้าเธอไม่
F#m 
ชอบก็แค่บอ
Bm 
กกัน
 
ถ้าให้
Em 
รอโดยไร้ความห
A 
วัง 
 
ก็บล็อกได้เ
D 
ลย

 
ถ้าให้
Em 
รอโดยไร้ความห
A 
วัง 
 
ก็บล็อกได้เ
G 
ลย
Gm 
 
D 

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ตอบแชทหน่อยนะ


สวัสดีครับ ทักไปในแชท ของเธอเมื่อวาน
รอเธออ่านแล้วตอบกลับมา พูดคุยกับฉัน
นี่ก็ผ่านไป หลายชั่วโมง สุดท้ายฉันรอเป็นวัน
เธอคงมีคนคุยมากมายเลยไม่สนใจ

แค่อยากจะรู้ว่าฉันได้คิวคนที่เท่าไหร่
ให้รอนานๆ แบบนี้ไม่ไหว ใจมันพรือโฉ๋
หรือเธอตอบแชทเฉพาะ คนโปรไฟล์ดี
หน้าตาเกาหลี ไฮโซ
เรามันเด็กในโพล่ ในหม่องไม่อยู่ในสายตา

แค่เพียงในเฟสอย่าพึ่งตัดสิน
แค่เพียงได้ยินไม่ใช่ได้เห็น
สิ่งที่เธอคิดอาจจะไม่เป็น อย่างนั้นก็ได้..

อ่านแชทแล้วตอบกลับหน่อยนะ
ใช่ภาระอะไรมากมาย
แค่อยากคุยและอยากทักทาย เผื่อมีความหวัง
เฟสก็ออนแล้วไซรไม่ตอบ ถ้าเธอไม่ชอบก็แค่บอกกัน
ถ้าให้รอโดยไร้ความหวัง ก็บล็อกได้เลย

ddd

แค่เพียงในเฟสอย่าพึ่งตัดสิน
แค่เพียงได้ยินไม่ใช่ได้เห็น
สิ่งที่เธอคิดอาจจะไม่เป็น อย่างนั้นก็ได้..

อ่านแชทแล้วตอบกลับหน่อยนะ
ใช่ภาระอะไรมากมาย
แค่อยากคุยและอยากทักทาย เผื่อมีความหวัง
เฟสก็ออนแล้วไซรไม่ตอบ ถ้าเธอไม่ชอบก็แค่บอกกัน
ถ้าให้รอโดยไร้ความหวัง ก็บล็อกได้เลย

อ่านแชทแล้วตอบกลับหน่อยนะ
ใช่ภาระอะไรมากมาย
แค่อยากคุยและอยากทักทาย เผื่อมีความหวัง
เฟสก็ออนแล้วไซรไม่ตอบ ถ้าเธอไม่ชอบก็แค่บอกกัน
ถ้าให้รอโดยไร้ความหวัง ก็บล็อกได้เลย

ถ้าให้รอโดยไร้ความหวัง ก็บล็อกได้เลย..

มิวสิควิดีโอ ตอบแชทหน่อยนะ เก๋ นาโพธิ์

เพลง : ตอบแชทหน่อยนะ (คอร์ด)
ศิลปิน : เก๋ นาโพธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ก โฟล์ซอง
เรียบเรียง : ต้น สติ L.กฮ.
ลิขสิทธิ์: วัชระ วัฒนสิน 0997894789
คอร์ดเพลง ตอบแชทหน่อยนะ เก๋ นาโพธิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend