คอร์ดเพลง เด็กหอ – เก๋ นาโพธิ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เด็กหอ – เก๋ นาโพธิ์


INTRO | G | G | Em | Em | Am | D | G | G | ( 2 Times )

 
ไอ้เราเป็นเพียง
G 
เด็กหอไม่หล่อแต่ก็เร้
Em 
าใจ
 
ก็เรียนวิทย
Am 
าลัยหัวใจมีแต่
D 
ศึกษา
 
ไอ้เราเป็นเพียงเด็
G 
กโหล 
 
ไม่โก้เหมือนลูกพ่
Em 
อค้า
 
ก็เรามันลูกชา
Am 
วนา 
 
 
D 
ตัวดำเหมือนกาหน้าตาเซอร์
G 
เซอร์

 
* รถ
Am 
เครื่องก็ไม่มีอี
G 
เข 
 
แต่ร
Am 
ถเมล์สองแถวพอได้
D 
เจอ
 
แอบ
Am 
ปิ้งสาวคนสวยรักน้อ
Bm 
งจังเว้อ 
 
หนุ่มมาด
C 
เซอร์ 
 
เธอคงไม่มอ
D 
งกัน

 
**  
G 
ทำพรือดีแล้วเราอี
Em 
ทำพรือดี 
 
 
C 
รักหูจี้แต่เราคง
D 
ได้แค่ฝัน
G 
ทำพรือดีแล้วเราอี
Em 
ทำพรือดี 
 
 
C 
สวยพรรค์นี้เราคงตาม
D 
เขาไม่ทัน
 
แล้วให้
G 
ทำพรือดีให้ฉัน
Em 
นั้นมีฝัน 
 
 
C 
รักเหมือนกันจะได้
D 
ไหม

 
*** ไอ้เราไม่ใช่
G 
เด็กเส้น 
 
เธอเห็นคงไม่
Em 
ฝันใฝ่ 
 
แค่เด็กวิท
Am 
ยาลัย 
 
 
D 
  
 
ห่างไกลมาพัก
G 
อยู่หอ

INSTRU | G | G | Em | Em | Am | Am | D | D | G | G | Em | Em | Am | D | G | G |

( *, **, *** )

 
แค่เด็กวิท
Am 
ยาลัย 
 
 
D 
  
 
ไอ้เราเป็นเพียง
G 
เด็กหอ

OUTRO | G | G | Em | Em | Am | D | G | G | G |

เนื้อเพลง
ไอ้เราเป็นเพียงเด็กหอไม่หล่อแต่ก็เร้าใจ
ก็เรียนวิทยาลัยหัวใจมีแต่ศึกษา
ไอ้เราเป็นเพียงเด็กโหลไม่โก้เหมือนลูกพ่อค้า
ก็เรามันลูกชาวนาตัวดำเหมือนกาหน้าตาเซอร์เซอร์

รถเครื่องก็ไม่มีอีเข
แต่รถเมล์สองแถวพอได้เจอ
แอบปิ้งสาวคนสวยรักน้องจังเว้อ
หนุ่มมาดเซอร์ เธอคงไม่มองกัน

ทำพรือดีแล้วเราอีทำพรือดี
รักหูจี้แต่เราคงได้แค่ฝัน
ทำพรือดีแล้วเราอีทำพรือดี
สวยพรรค์นี้เราคงตามเขาไม่ทัน
แล้วให้ทำพรือดีให้ฉันนั้นมีฝัน
รักเหมือนกันจะได้ไหม

ไอ้เราไม่ใช่เด็กเส้นเธอเห็นคงไม่ฝันใฝ่
แค่เด็กวิทยาลัยห่างไกลมาพักอยู่หอ

รถเครื่องก็ไม่มีอีเข
แต่รถเมล์สองแถวพอได้เจอ
แอบปิ้งสาวคนสวยรักน้องจังเว้อ
หนุ่มมาดเซอร์เธอคงไม่มองกัน

ทำพรือดีแล้วเราอีทำพรือดี
รักหูจี้แต่เราคงได้แค่ฝัน
ทำพรือดีแล้วเราอีทำพรือดี
สวยพรรค์นี้เราคงตามเขาไม่ทัน
แล้วให้ทำพรือดีให้ฉันนั้นมีฝัน
รักเหมือนกันจะได้ไหม

ไอ้เราไม่ใช่เด็กเส้นเธอเห็นคงไม่ฝันใฝ่
แค่เด็กวิทยาลัยห่างไกลมาพักอยู่หอ
แค่เด็กวิทยาลัยไอ้เราเป็นเพียงเด็กหอ
เพลง – เด็กหอ
ศิลปิน – เก๋ นาโพธิ์
คำร้อง/ทำนอง – อภิศาล คงหอม
เรียบเรียง – อัครินทร์ เกตุมณี
Digital Download : *123 1044369 3
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend