คอร์ดเพลง นางฟ้าเดินดิน เก๋ นาโพธิ์

  
Text   


INTRO | Am | Am | Am | Am |

 
Am 
ามเมื่อเธอเดินมา
 
โอ้ยฉันจะบ้
า ใจจะละลา
Am 
 
Am 
ามเมื่อเธอก้าวเดิน
 
เหมือนดังหงส์เหิ
น เพลินเย้ายวนใ
Am 
 
นี่
Am 
มันเมืองมนุษย์
 
นางฟ้าเธอหลุ
ดมาได้ยังไ
Am 

 
โอ้ท่านเทวด
 
นางฟ้
าเธอเป็นของใค
Am 
 
หากไม่มีเจ้าขอ
ง 
 
จะจอง
ไว้
 
ไม่ให้ใค
รให้ใคร..จะจู
จุ๊บ
 
โอ้นางฟ้
า.. ไม่เคย
นึก..
 
ว่าจะเจ
อบนดิน
ได้..

 
รู้ว่าเธอยังโส
Am 
ด รู้ว่าเธอยังซิ
 
ฉันก็เลยต้องปิ๊
ง..เธอจนขาดใ
Am 
 
รู้ว่าเธอไม่โส
Am 
ด รู้ว่าเธอไม่ซิ
 
ฉันก็เลยต้องชิ่
ง โอ้ยจะบ้าตา
Am 
 
คงต้องเสียดา
ย ก็เสียด
าย โอ้นางฟ้
Am 
า..
 
แต่คงเป็นบุญต
 
เป็นบุญตา
ไอ้หมาน้อยอย่างฉั
น..

INSTRU | Am | F | G | Am |
INSTRU | Am | F | G | Am | Am |

 
Am 
รชรอ้อนแอ้น
 
แก้มเธอก็แด
ง ช่างน่ารัก น่าชั
Am 
 
ชื่
Am 
อหรือนามคงเพราะ
 
พูดจาเสน
าะ คงน่าฟัง น่าฟั
Am 
 
Am 
ยากจะไปใกล้ชิด ให้แนบสนิ
 
แต่กลัวจัง กลัวจั
Am 

 
โอ้ท่านเทวด
 
นางฟ้
าเธอเป็นของใค
Am 
 
หากไม่มีเจ้าขอ
ง 
 
จะจอง
ไว้
 
ไม่ให้ใค
รให้ใคร..จะจู
จุ๊บ
 
โอ้นางฟ้
า.. ไม่เคย
นึก..
 
ว่าจะเจ
อบนดิน
ได้..

 
รู้ว่าเธอยังโส
Am 
ด รู้ว่าเธอยังซิ
 
ฉันก็เลยต้องปิ๊
ง..เธอจนขาดใ
Am 
 
รู้ว่าเธอไม่โส
Am 
ด รู้ว่าเธอไม่ซิ
 
ฉันก็เลยต้องชิ่
ง โอ้ยจะบ้าตา
Am 
 
คงต้องเสียดา
ย ก็เสียด
าย โอ้นางฟ้
Am 
า..
 
แต่คงเป็นบุญต
 
เป็นบุญตา
ไอ้หมาน้อยอย่างฉั
น..

 
   
แต่พอเธอเดินเข้า
มา 
 
แล้วใ
Am 
จสั่น..
 
   
แต่พอเธอพูดจ
 
   เธอพูดมา ฉันเลยตะลึงซะงั้
น..
 
   มีแฟนหรือยังคะ.?
 

 
รู้ว่าเธอยังโส
Am 
ด รู้ว่าเธอยังซิ
 
ฉันก็เลยต้องปิ๊
ง..เธอจนขาดใ
Am 
 
รู้ว่าเธอไม่โส
Am 
ด รู้ว่าเธอไม่ซิ
 
ฉันก็เลยต้องชิ่
ง โอ้ยจะบ้าตา
Am 
 
คงต้องเสียดา
ย ก็เสียด
าย โอ้นางฟ้
Am 
า..
 
แต่คงเป็นบุญต
 
เป็นบุญตา
ไอ้หมาน้อยอย่างฉั
น..

 
รู้ว่าเธอยังโส
Am 
ด รู้ว่าเธอยังซิ
 
ฉันก็เลยต้องปิ๊
ง..เธอจนขาดใ
Am 
 
รู้ว่าเธอไม่โส
Am 
ด รู้ว่าเธอไม่ซิ
 
ฉันก็เลยต้องชิ่
ง โอ้ยจะบ้าตา
Am 
 
คงต้องเสียดา
ย ก็เสียด
าย โอ้นางฟ้
Am 
า..
 
แต่คงเป็นบุญต
 
เป็นบุญตา
ไอ้หมาน้อยอย่างฉั
น..

 
นางฟ้าเดินดิ
Am 
น..


ยามเมื่อเธอเดินมา
โอ้ยฉันจะบ้า ใจจะละลาย
ยามเมื่อเธอก้าวเดิน
เหมือนดังหงส์เหิน เพลินเย้ายวนใจ
นี่มันเมืองมนุษย์
นางฟ้าเธอหลุดมาได้ยังไง

โอ้ท่านเทวดา
นางฟ้าเธอเป็นของใคร
หากไม่มีเจ้าของ จะจองไว้
ไม่ให้ใครให้ใคร..จะจูจุ๊บ
โอ้นางฟ้า.. ไม่เคยนึก..
ว่าจะเจอบนดินได้..

รู้ว่าเธอยังโสด รู้ว่าเธอยังซิง
ฉันก็เลยต้องปิ๊ง..เธอจนขาดใจ
รู้ว่าเธอไม่โสด รู้ว่าเธอไม่ซิง
ฉันก็เลยต้องชิ่ง โอ้ยจะบ้าตาย
คงต้องเสียดาย ก็เสียดาย โอ้นางฟ้า..
แต่คงเป็นบุญตา
เป็นบุญตาไอ้หมาน้อยอย่างฉัน..

( ดนตรี )

อรชรอ้อนแอ้น
แก้มเธอก็แดง ช่างน่ารัก น่าชัง
ชื่อหรือนามคงเพราะ
พูดจาเสนาะ คงน่าฟัง น่าฟัง
อยากจะไปใกล้ชิด ให้แนบสนิท
แต่กลัวจัง กลัวจัง

โอ้ท่านเทวดา
นางฟ้าเธอเป็นของใคร
หากไม่มีเจ้าของ จะจองไว้
ไม่ให้ใครให้ใคร..จะจูจุ๊บ
โอ้นางฟ้า.. ไม่เคยนึก..
ว่าจะเจอบนดินได้..

รู้ว่าเธอยังโสด รู้ว่าเธอยังซิง
ฉันก็เลยต้องปิ๊ง..เธอจนขาดใจ
รู้ว่าเธอไม่โสด รู้ว่าเธอไม่ซิง
ฉันก็เลยต้องชิ่ง โอ้ยจะบ้าตาย
คงต้องเสียดาย ก็เสียดาย โอ้นางฟ้า..
แต่คงเป็นบุญตา
เป็นบุญตาไอ้หมาน้อยอย่างฉัน..

แต่พอเธอเดินเข้ามา แล้วใจสั่น..
แต่พอเธอพูดจา
เธอพูดมา ฉันเลยตะลึงซะงั้น..
มีแฟนหรือยังคะ.?

รู้ว่าเธอยังโสด รู้ว่าเธอยังซิง
ฉันก็เลยต้องปิ๊ง..เธอจนขาดใจ
รู้ว่าเธอไม่โสด รู้ว่าเธอไม่ซิง
ฉันก็เลยต้องชิ่ง โอ้ยจะบ้าตาย
คงต้องเสียดาย ก็เสียดาย โอ้นางฟ้า..
แต่คงเป็นบุญตา
เป็นบุญตาไอ้หมาน้อยอย่างฉัน..

รู้ว่าเธอยังโสด รู้ว่าเธอยังซิง
ฉันก็เลยต้องปิ๊ง..เธอจนขาดใจ
รู้ว่าเธอไม่โสด รู้ว่าเธอไม่ซิง
ฉันก็เลยต้องชิ่ง โอ้ยจะบ้าตาย
คงต้องเสียดาย ก็เสียดาย โอ้นางฟ้า..
แต่คงเป็นบุญตา
เป็นบุญตาไอ้หมาน้อยอย่างฉัน..

นางฟ้าเดินดิน..

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าเดินดิน เก๋ นาโพธิ์

เพลง : นางฟ้าเดินดิน
ศิลปิน : เก๋ นาโพธิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend