คอร์ดเพลง ไม่เข้าใจจ๊อด เก๋ นาโพธิ์

  
Text   


INTRO | Dm | Dm | C | Dm |
INTRO | Dm | Dm | C | Dm |

 
Dm 
นเขาก็รู้จักดี
 
หน้าตาอย่างนี้
ทรงผมฟรีสไต
Dm 
ล์
 
Dm 
นเขาก็รู้จักกัน
 
บิดรถเสียงดั
ง ไอ้จ๊อด ไม่มี
Dm 
ใคร

 
แต่งตั
Dm 
วแฟชั่นมาแรง
 
รองเท้าสีแด
ง 
 
อีกข้างสีอะไร
Dm 
วะ
 
ใจ
Dm 
มันก็ชอบซุกซน
 
มีแฟนก็หลายค
น 
 
อันนี้ต้องเข้าใ
Dm 

INSTRU | Dm | Dm | C | Dm |

 
เรี
Dm 
ยนมันก็ทุกวิชา
 
แต่ก็ยังค้นห
าตัวเองก็ไม่ไ
Dm 
ด้
 
ทำ
Dm 
มาก็ทุกวิธี
 
บทเรียนก็ที่มี
แต่หัวมันไม่ให้
Dm 
 
เรี
Dm 
ยนเลยไม่ตั้งใจเรียน
 
ขีดๆ เขียนๆ
 โอ๊ย.. 
 
จะมันตรงไหน
Dm 
วะ
 
ไป
Dm 
..ไปที่ชอบดีกว่า
 
แบบว่าร้องสก
า 
 
เต้นกังนัมสไตล์

INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm |

 
   
Gm 
จะเอายังไง
 
   จะเอาอะไรมาหยุดใ
Dm 
จของจ๊อด
 
   
Gm 
ไม่ชอบไอ้ใจป๊อดๆ 
 
เพราะใจของจ๊อด..
 
   ไม่ชง ไม่ชอ
Dm 
บ ให้เหมือนคนอื่น
 
   
Gm 
ก็จ๊อดเป็นตัวของจ๊อด 
 
เป็นใจของจ๊อด
 
   อย่ามาชี้โน่นชี้นี่
Dm 
บังคับให้ฝืนนะ
 
   ก็จ๊อ
Bb 
ดเป็นตัวของตัวเอง
 
   ก็จ๊
Gm 
อดมันชอบความครื้นเครง..
 
   ทำไมไม่เข้าใจจ๊อ
ด ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด
 
   ทำไมไม่เข้าใจจ๊อดวะ
 

 
จ๊อดอยากจะเต้
Dm 
น จะเต้น จะเต้นท่านี้
 
จ๊อดอยากจะร้
Dm 
อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
 
จ๊อดอยากจะแร็
พ จะแร็พ จะแร็พสักที
 
จ๊อดอยากจะร็
Gm 
อค จะร็อค จะร็อคสักที
 
แบบนี้
..สไตล์ของจ๊อด (ทำไมไม่เข้าใจจ๊อดวะ)

INSTRU | Dm | C | Bb | A |
INSTRU | Dm | C | Bb | A |
INSTRU | Dm | Dm | C | Dm |
INSTRU | Dm | Dm | C | Dm |

 
เรี
Dm 
ยนมันก็ทุกวิชา
 
แต่ก็ยังค้นห
าตัวเองก็ไม่ไ
Dm 
ด้
 
ทำ
Dm 
มาก็ทุกวิธี
 
บทเรียนก็ที่มี
แต่หัวมันไม่ให้
Dm 
 
เรี
Dm 
ยนเลยไม่ตั้งใจเรียน
 
ขีดๆ เขียนๆ
 โอ๊ย.. 
 
จะมันตรงไหน
Dm 
วะ
 
ไป
Dm 
..ไปที่ชอบดีกว่า
 
แบบว่าร้องสก
า 
 
เต้นกังนัมสไตล์

 
   
Gm 
จะเอายังไง
 
   จะเอาอะไรมาหยุดใ
Dm 
จของจ๊อด
 
   
Gm 
ไม่ชอบไอ้ใจป๊อดๆ 
 
เพราะใจของจ๊อด..
 
   ไม่ชง ไม่ชอ
Dm 
บ ให้เหมือนคนอื่น
 
   
Gm 
ก็จ๊อดเป็นตัวของจ๊อด 
 
เป็นใจของจ๊อด
 
   อย่ามาชี้โน่นชี้นี่
Dm 
บังคับให้ฝืนนะ
 
   ก็จ๊อ
Bb 
ดเป็นตัวของตัวเอง
 
   ก็จ๊
Gm 
อดมันชอบความครื้นเครง..
 
   ทำไมไม่เข้าใจจ๊อ
ด ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด
 
   ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด..
 

 
จ๊อดอยากจะเต้
Dm 
น จะเต้น จะเต้นท่านี้
 
จ๊อดอยากจะร้
Dm 
อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
 
จ๊อดอยากจะแร็
พ จะแร็พ จะแร็พสักที
 
จ๊อดอยากจะร็
Gm 
อค จะร็อค จะร็อคสักที
 
แบบนี้
..สไตล์ของจ๊อด..

 
จ๊อดอยากจะเต้
Dm 
น จะเต้น จะเต้นท่านี้
 
จ๊อดอยากจะร้
Dm 
อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
 
จ๊อดอยากจะแร็
พ จะแร็พ จะแร็พสักที
 
จ๊อดอยากจะร็
Gm 
อค จะร็อค จะร็อคสักที
 
แบบนี้
..สไตล์ของจ๊อด (ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด..)

OUTRO | Dm | Dm | C | Dm | ( 2 Times )
OUTRO | Dm | Dm | C | C | Dm |


คนเขาก็รู้จักดี
หน้าตาอย่างนี้ทรงผมฟรีสไตล์
คนเขาก็รู้จักกัน
บิดรถเสียงดัง ไอ้จ๊อด ไม่มีใคร

แต่งตัวแฟชั่นมาแรง
รองเท้าสีแดง อีกข้างสีอะไรวะ
ใจมันก็ชอบซุกซน
มีแฟนก็หลายคน อันนี้ต้องเข้าใจ

( ดนตรี )

เรียนมันก็ทุกวิชา
แต่ก็ยังค้นหาตัวเองก็ไม่ได้
ทำมาก็ทุกวิธี
บทเรียนก็ที่มีแต่หัวมันไม่ให้
เรียนเลยไม่ตั้งใจเรียน
ขีดๆ เขียนๆ โอ๊ย.. จะมันตรงไหนวะ
ไป..ไปที่ชอบดีกว่า
แบบว่าร้องสกา เต้นกังนัมสไตล์

( ดนตรี )

จะเอายังไง
จะเอาอะไรมาหยุดใจของจ๊อด
ไม่ชอบไอ้ใจป๊อดๆ เพราะใจของจ๊อด..
ไม่ชง ไม่ชอบ ให้เหมือนคนอื่น
ก็จ๊อดเป็นตัวของจ๊อด เป็นใจของจ๊อด
อย่ามาชี้โน่นชี้นี่บังคับให้ฝืนนะ
ก็จ๊อดเป็นตัวของตัวเอง
ก็จ๊อดมันชอบความครื้นเครง..
ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด
ทำไมไม่เข้าใจจ๊อดวะ

จ๊อดอยากจะเต้น จะเต้น จะเต้นท่านี้
จ๊อดอยากจะร้อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
จ๊อดอยากจะแร็พ จะแร็พ จะแร็พสักที
จ๊อดอยากจะร็อค จะร็อค จะร็อคสักที
แบบนี้..สไตล์ของจ๊อด (ทำไมไม่เข้าใจจ๊อดวะ)

( ดนตรี )

เรียนมันก็ทุกวิชา
แต่ก็ยังค้นหาตัวเองก็ไม่ได้
ทำมาก็ทุกวิธี
บทเรียนก็ที่มีแต่หัวมันไม่ให้
เรียนเลยไม่ตั้งใจเรียน
ขีดๆ เขียนๆ โอ๊ย.. จะมันตรงไหนวะ
ไป..ไปที่ชอบดีกว่า
แบบว่าร้องสกา เต้นกังนัมสไตล์

จะเอายังไง
จะเอาอะไรมาหยุดใจของจ๊อด
ไม่ชอบไอ้ใจป๊อดๆ เพราะใจของจ๊อด..
ไม่ชง ไม่ชอบ ให้เหมือนคนอื่น
ก็จ๊อดเป็นตัวของจ๊อด เป็นใจของจ๊อด
อย่ามาชี้โน่นชี้นี่บังคับให้ฝืนนะ
ก็จ๊อดเป็นตัวของตัวเอง
ก็จ๊อดมันชอบความครื้นเครง..
ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด
ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด..

จ๊อดอยากจะเต้น จะเต้น จะเต้นท่านี้
จ๊อดอยากจะร้อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
จ๊อดอยากจะแร็พ จะแร็พ จะแร็พสักที
จ๊อดอยากจะร็อค จะร็อค จะร็อคสักที
แบบนี้..สไตล์ของจ๊อด..

จ๊อดอยากจะเต้น จะเต้น จะเต้นท่านี้
จ๊อดอยากจะร้อง จะร้อง จะร้องเพลงนี้
จ๊อดอยากจะแร็พ จะแร็พ จะแร็พสักที
จ๊อดอยากจะร็อค จะร็อค จะร็อคสักที
แบบนี้..สไตล์ของจ๊อด (ทำไมไม่เข้าใจจ๊อด..)

มิวสิควิดีโอ ไม่เข้าใจจ๊อด เก๋ นาโพธิ์

เพลง : ไม่เข้าใจจ๊อด
ศิลปิน : เก๋ นาโพธิ์
ติดต่องานแสดง : 062-6577447
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend