คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย – ตาโอ๋ วงเซอร์

  
Text   

คอร์ดเพลง ครั้งสุดท้าย
ตาโอ๋ วงเซอร์
เพลงใหม่ 2017/2560


C 
..ครั้งนี้จะเป็นครั้
G 
งสุดท้าย
Am 
..ที่จะขอให้เธ
G 
ออภัยใ
F 
ห้ฉัน
 
หากมั
Dm 
นทำเธอเจ็บอี
G 
กครั้ง
 
ก็จะไม่รั้งให้เธ
C 
ออยู่ 
 
 
G 

INSTRU | C Em | Am G | F | G |

C 
..ไม่เคยจะมีอะไรดีใ
Em 
ห้เห็น
 
ไม่เคยจะเป็นแบบที่เธอนั้นตั้
F 
งใจ
 
ทำตัวเหล
G 
วไหลไปวันๆ
C 
..ทำเธอเจ็บช้ำมาเท่าไรไ
Em 
ม่รู้
 
ไม่เคยจะดูแล ดีแต่จะ
Dm 
ทำร้าย
 
ไม่เค
G 
ยเห็นเธอสำคัญ
 
เธอต้องผิ
Am 
ดหวังมา
Em 
กี่ครั้ง
 
แล้
F 
วกับไอ้คำว่าเริ่
C 
มใหม่
 
ให้โ
Dm 
อกาสมาตั้
Em 
งเท่าไหร่
 
แต่สุ
F 
ดท้าย 
 
ก็ทำเธอร้องไห้ทุ
G 
กที

 
* ครั้งนี้จะ
C 
ขอ 
 
 
Em 
เธอเป็นครั้งสุ
Am 
ดท้าย
 
หากมั
G 
นยังเอาดีไ
F 
ม่ได้
 
ก็ทิ้งกั
Dm 
นไปเลย 
 
จะไ
G 
ม่ขวาง
 
ให้มัน
C 
รู้ว่าจ
Em 
ะดีไม่ได้สั
Am 
กครั้ง
 
G 
อเธอให้โอกา
F 
สคนอย่างฉัน
 
Dm 
ด้ทำเพื่อเธอสั
G 
กครั้ง 
 
ได้ไห
C 
มเธอ

INSTRU | Am | Em | F | C |
INSTRU | Am | Em | F | G | G |

( * )

 
จา
F 
กใจไอ้คนที่ไม่
G 
ได้ความ
 
ขอ
F 
ทำเพื่อเธอสักค
G 
รั้ง..ได้ไหมเธอ

OUTRO | Am | Em | F | G | C |

เนื้อเพลง
ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
ที่จะขอให้เธออภัยให้ฉัน
หากมันทำเธอเจ็บอีกครั้ง
ก็จะไม่รั้งให้เธออยู่

ดนตรี

ไม่เคยจะมีอะไรดีให้เห็น
ไม่เคยจะเป็นแบบที่เธอนั้นตั้งใจ
ทำตัวเหลวไหลไปวันๆ
ทำเธอเจ็บช้ำมาเท่าไรไม่รู้
ไม่เคยจะดูแล ดีแต่จะทำร้าย
ไม่เคยเห็นเธอสำคัญ
เธอต้องผิดหวังมากี่ครั้ง
แล้วกับไอ้คำว่าเริ่มใหม่
ให้โอกาสมาตั้งเท่าไหร่
แต่สุดท้าย ก็ทำเธอร้องไห้ทุกที

* ครั้งนี้จะขอเธอเป็นครั้งสุดท้าย
หากมันยังเอาดีไม่ได้
ก็ทิ้งกันไปเลย จะไม่ขวาง
ให้มันรู้ว่าจะดีไม่ได้สักครั้ง
ขอเธอให้โอกาสคนอย่างฉัน
ได้ทำเพื่อเธอสักครั้ง ได้ไหมเธอ

ดนตรี

( * )

จากใจไอ้คนที่ไม่ได้ความ
ขอทำเพื่อเธอสักครั้งได้ไหมเธอ
เพลง ครั้งสุดท้าย
ศิลปิน ตาโอ๋ วงเซอร์
คำร้อง/ทำนอง วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง A2HOME STUDIO
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
ตาโอ๋ วงเซอร์ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend