คอร์ดเพลง ยะลา พาโล feat. มอร์แกน

  
Text   


INTRO | A | B | A | C#m |
INTRO | A | B C#m | A | B | E |

E 
  บ้านเมืองเป็นไฟหัวใจร้อ
B 
นรุ่ม
A 
  นั่งคิดกลัดกลุ้มห่วงเธอที่
C#m 
อยู่ยะลา
E 
  ไม่รู้ตอนนี้กินข้าวแล้วห
B 
ม้ายกานดา
A 
  ดูแลรักษาตัวเองใ
E 
ห้ดี

E 
  ลงข่าวรายวันเป็นห่วงร
B 
ายคืน
A 
  นั่งนอนเดินยืนไม่เป็นจะ
C#m 
ทำอะไร
E 
  ชาติเราเมืองเราคนไทยด้วย
B 
กันแล้วไซ
A 
  ไม่หยุดทำร้ายกันเอง
E 
สักที 
 
 
B 

 
อยู่ทาง
A 
นี้พี่แสนหวั่นไหว 
 
หัวใ
B 
จปั่นป่วน
 
ฝากดวงใ
A 
จกับสายลมหวน 
 
ไป
C#m 
ยะลาว่าห่วงใย
 
ให้เธอ
A 
รู้ว่าคนทางนี้ 
 
เป็นห่
B 
วงแทบ
C#m 
ขาดใจ
 
รู้ห
A 
ม้ายห่วงใยยะ
B 
ลา

E 
  ระเบิดทุกทีพี่ใจระ
B 
บม
A 
  ยามนอนต้องข่มดวงตาให้
C#m 
มันหลับไหล
E 
  ฝากจันทร์บนฟ้าคุ้มครองให้เ
B 
ธอพ้นภัย
A 
  ดูแลหัวใจพี่ให้นา
E 
นนาน

 
อยู่ทาง
A 
นี้พี่แสนหวั่นไหว 
 
หัวใ
B 
จปั่นป่วน
 
ฝากดวงใ
A 
จกับสายลมหวน 
 
ไป
C#m 
ยะลาว่าห่วงใย
 
ให้เธอ
A 
รู้ว่าคนทางนี้ 
 
เป็นห่
B 
วงแทบ
C#m 
ขาดใจ
 
รู้ห
A 
ม้ายห่วงใยยะ
B 
ลา

INSTRU | E | B | A | E |
INSTRU | C#m | B | A | B | B |

 
อยู่ทาง
A 
นี้พี่แสนหวั่นไหว 
 
หัวใ
B 
จปั่นป่วน
 
ฝากดวงใ
A 
จกับสายลมหวน 
 
ไป
C#m 
ยะลาว่าห่วงใย
 
ให้เธอ
A 
รู้ว่าคนทางนี้ 
 
เป็นห่
B 
วงแทบ
C#m 
ขาดใจ
 
รู้ห
A 
ม้ายห่วงใยยะ
B 
ลา

E 
  ระเบิดทุกทีพี่ใจระ
B 
บม
A 
  ยามนอนต้องข่มดวงตาให้
C#m 
มันหลับไหล
E 
  ฝากจันทร์บนฟ้าคุ้มครองให้เ
B 
ธอพ้นภัย
A 
  ดูแลหัวใจพี่ให้นา
E 
นนาน..


บ้านเมืองเป็นไฟหัวใจร้อนรุ่ม
นั่งคิดกลัดกลุ้มห่วงเธอที่อยู่ยะลา
ไม่รู้ตอนนี้กินข้าวแล้วหม้ายกานดา
ดูแลรักษาตัวเองให้ดี

ลงข่าวรายวันเป็นห่วงรายคืน
นั่งนอนเดินยืนไม่เป็นจะทำอะไร
ชาติเราเมืองเราคนไทยด้วยกันแล้วไซ
ไม่หยุดทำร้ายกันเองสักที

อยู่ทางนี้พี่แสนหวั่นไหวหัวใจปั่นป่วน
ฝากดวงใจกับสายลมหวน
ไปยะลาว่าห่วงใย
ให้เธอรู้ว่าคนทางนี้ เป็นห่วงแทบขาดใจ
รู้หม้ายห่วงใยยะลา

ระเบิดทุกทีพี่ใจระบม
ยามนอนต้องข่มดวงตาให้มันหลับไหล
ฝากจันทร์บนฟ้าคุ้มครองให้เธอพ้นภัย
ดูแลหัวใจพี่ให้นานนาน

อยู่ทางนี้พี่แสนหวั่นไหวหัวใจปั่นป่วน
ฝากดวงใจกับสายลมหวน
ไปยะลาว่าห่วงใย
ให้เธอรู้ว่าคนทางนี้เป็นห่วงแทบขาดใจ
รู้หม้ายห่วงใยยะลา

ดนตรี

อยู่ทางนี้พี่แสนหวั่นไหวหัวใจปั่นป่วน
ฝากดวงใจกับสายลมหวน
ไปยะลาว่าห่วงใย
ให้เธอรู้ว่าคนทางนี้ เป็นห่วงแทบขาดใจ
รู้หม้ายห่วงใยยะลา

ระเบิดทุกทีพี่ใจระบม
ยามนอนต้องข่มดวงตาให้มันหลับไหล
ฝากจันทร์บนฟ้าคุ้มครองให้เธอพ้นภัย
ดูแลหัวใจพี่ให้นานนาน

มิวสิควิดีโอ ยะลา พาโล feat. มอร์แกน

เพลง : ยะลา
ศิลปิน : พาโล feat. มอร์แกน
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย พาโล สุวรรณ์ นาคบุตร
เรียบเรียง : บอยเร็คคอร์ด / มอร์แกน
ติดต่องานแสดง : 0884463399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend