คอร์ดเพลง รางวัลของเธอ – มอร์แกน

  
Text   

คอร์ดเพลง รางวัลของเธอ มอร์แกน

มอร์แกน

คอร์ดเพลง รางวัลของเธอ

ศิลปิน : มอร์แกน

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง รางวัลของเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

รางวัลของเธอ - มอร์แกน
คอร์ด รางวัลของเธอ

INTRO | F#m | D | A | E | ( 4 Times )
INTRO | E |

 
แค่เพียงเมฆหอบฝน
F#m 
โดนลมพัดมา
เท่านั้น
 
ไม่น
านก็เคลื่อนผ่านไป
 
แค่เพียงลมพายุค
F#m 
ลื่นมรสุม
ถั่งโถม
 
ไม่น
านก็จางหายไป

 
ก็เหมือนชีวิต
F#m 
คนเราไม่ต่าง
อะไร
 
มีสุข
มีทุกข์ไม่ยั่งยืน
 
ถ้าไม่หกล้ม
F#m 
ก็ไม่รู้วิธีลุ
กขึ้นยืน
 
มีหวาน
มีขมขื่นเป็นเรื่องธรรม
ดา

 
บอกตัวเองต้องไหว
F#m 
ยืนด้วยตัวเองให้ไหว
 
โลกนี้ยังมีอะไรอี
กมากมายให้ต้องเจอ
 
อย่ากลัวสิ่งที่ฝัน
F#m 
อย่าหยุดสิ่งที่ทำ
 
แพ้มาพันหมื่นครั้ง
ต้องมีสักวันเป็นของเธอ

 
เพราะความสำเร็จ
ไม่ได้มีป้ายบอก
ทางไว้
 
พุ่งตรง
มุ่งไปด้วยหัวใจที่
F#m 
มุ่งมั่น
 
ตั้งฝัน
เอาไว้แล้วออกไปสู้กั
บมัน
 
ตราบใดที่
ใจยังไม่หยุดฝัน
C#7 
 สักวันจะเป็นของเธอ

INSTRU | F#m | D | A | E | ( 4 Times )
INSTRU | E |

( ซ้ำทั้งเพลง )

INSTRU | F#m | D | A | E | ( 4 Times )
INSTRU | E | F#7 |
INSTRU รางวัลจะเป็นของเธอ
INSTRU รางวัลจะเป็นของเธอ
INSTRU รางวัลจะเป็นของเธอ

เนื้อเพลง รางวัลของเธอ
แค่เพียงเมฆหอบฝนโดนลมพัดมาเท่านั้น
ไม่นานก็เคลื่อนผ่านไป
แค่เพียงลมพายุคลื่นมรสุมถั่งโถม
ไม่นานก็จางหายไป

ก็เหมือนชีวิตคนเรา
ไม่ต่างอะไรมีสุขมีทุกข์ไม่ยั่งยืน
ถ้าไม่หกล้มก็ไม่รู้วิธีลุกขึ้นยืน
มีหวานมีขมขื่นเป็นเรื่องธรรมดา
บอกตัวเองต้องไหวยืนด้วยตัวเองให้ไหว
โลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ต้องเจอ
อย่ากลัวสิ่งที่ฝันอย่าหยุดสิ่งที่ทำ
แพ้มาพันหมื่นครั้งต้องมีสักวันเป็นของเธอ
เพราะความสำเร็จไม่ได้มีป้ายบอกทางไว้
พุ่งตรงมุ่งไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
ตั้งฝันเอาไว้แล้วออกไปสู้กับมัน
ตราบใดที่ใจยังไม่หยุดฝัน
สักวันจะเป็นของเธอ

( ดนตรี )

แค่เพียงเมฆหอบฝนโดนลมพัดมาเท่านั้น
ไม่นานก็เคลื่อนผ่านไป
แค่เพียงลมพายุคลื่นมรสุมถั่งโถม
ไม่นานก็จางหายไป

ก็เหมือนชีวิตคนเรา
ไม่ต่างอะไรมีสุขมีทุกข์ไม่ยั่งยืน
ถ้าไม่หกล้มก็ไม่รู้วิธีลุกขึ้นยืน
มีหวานมีขมขื่นเป็นเรื่องธรรมดา

บอกตัวเองต้องไหวยืนด้วยตัวเองให้ไหว
โลกนี้ยังมีอะไรอีกมากมายให้ต้องเจอ
อย่ากลัวสิ่งที่ฝันอย่าหยุดสิ่งที่ทำ
แพ้มาพันหมื่นครั้งต้องมีสักวันเป็นของเธอ

เพราะความสำเร็จไม่ได้มีป้ายบอกทางไว้
พุ่งตรงมุ่งไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
ตั้งฝันเอาไว้แล้วออกไปสู้กับมัน
ตราบใดที่ใจยังไม่หยุดฝัน
สักวันจะเป็นของเธอ

รางวัลจะเป็นของเธอ
รางวัลจะเป็นของเธอ
รางวัลจะเป็นของเธอ
มิวสิควิดีโอ รางวัลของเธอ
เนื้อเพลง : รางวัลของเธอ
ศิลปิน : มอร์แกน
คำร้อง/ทำนอง : วิชัย ไชยราช
เรียบเรียง : วิชัย ไชยราช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend