คอร์ดเพลง ก่อนลา Topeople

  
Text   


 
ขอได้ไ
C 
หม 
 
ฉันแค่จะขอเธออีก
Am 
ครั้ง
 
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ
F 
กอดเธอไว้ก่อนลา
 
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เ
Fm 
หมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | Fm | G |

C 
ตอนเธอไป 
 
นึกทุกครั้งก็ไม่
Am 
อาจทำใจ
 
ให้ยอมรับมันได้เ
F 
ลย.. 
 
 
C 
 
เพราะห
C 
นึ่งคำลา 
 
ฉันก็ยังไม่ทัน
Am 
เอ่ยออกมา
 
นอนกอดหมอนเธอที่เ
F 
ปื้อนคราบน้ำตา
 
เพราะคิดเรื่องที่ผ่านมา และ
Fm 
หวังให้เธออยู่ตร
G 
งนี้

 
ขอได้ไ
C 
หม 
 
ฉันแค่จะขอเธออีก
Am 
ครั้ง
 
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ
F 
กอดเธอไว้ก่อนลา
 
 
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เ
Fm 
หมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
 
ก่อนจะจา
C 
กกัน..

 
จำได้ไ
C 
หม 
 
ที่บอกฉันว่าเรา
Am 
จะอยู่ด้วยกัน
 
ในทุกทุกวันสำ
F 
คัญ 
 
ที่เรามีร่วมกัน
 
แต่ตอ
Fm 
นนี้มันคงเปลี่ยนไปแ
G 
ล้ว

Am 
ฉันยังคงจำ 
 
ไออุ่น
C 
นั้นที่เรากอดกัน
 
วัน
F 
นี้มันยังไม่เลือนห
G 
าย
Am 
ถึงรู้เธอไม่กลับมา 
 
แต่
G 
ฉันยังคงหลับตา
 
เฝ้า
F 
ขอให้เจอเธออีก
Fm 
ครั้ง

 
ขอได้ไ
C 
หม 
 
ฉันแค่จะขอเธออีก
Am 
ครั้ง
 
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ
F 
กอดเธอไว้ก่อนลา
 
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เ
Fm 
หมือนว่าเธอยังอยู่ตร
G 
งนี้

 
แค่สักค
C 
รั้ง 
 
อยากขอให้ได้เจอเธออีก
Am 
ครั้ง
 
ฉันจะขอให้ทุกช่วงเวลา
F 
หยุดและหมุนกลับมา
 
ให้เหมือนไม่เคยจากลา  
Fm 
ฉันยังคงรอเธอตร
G 
งนี้
 
แต่เธออยู่ไ
C 
หน..

 
กลับมาได้ไ
Am 
หม 
 
แค่อีกสักค
F 
รั้ง 
 
อยาก
Fm 
ขอให้เธอ
C 
อยู่ตรงนี้ ก่อนได้ไหม อีกสักครั้ง ก่อนลา
Am 
กอดฉันไว้ อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน ก่อนลาได้ไ
F 
หม
 
ให้เ
Fm 
หมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ 
 
ก่อนจะจากกัน

OUTRO | C | C | Am | Am |
OUTRO | F | F | Fm | Fm | Cmaj7 |


ขอได้ไหม ฉันแค่จะขอเธออีกครั้ง
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ กอดเธอไว้ก่อนลา
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้

ดนตรี

ตอนเธอไป นึกทุกครั้งก็ไม่อาจทำใจ
ให้ยอมรับมันได้เลย
เพราะหนึ่งคำลา ฉันก็ยังไม่ทันเอ่ยออกมา
นอนกอดหมอนเธอที่เปื้อนคราบน้ำตา
เพราะคิดเรื่องที่ผ่านมา และหวังให้เธออยู่ตรงนี้

ขอได้ไหม ฉันแค่จะขอเธออีกครั้ง
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ กอดเธอไว้ก่อนลา
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
ก่อนจะจากกัน

จำได้ไหม ที่บอกฉันว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
ในทุกทุกวันสำคัญ ที่เรามีร่วมกัน
แต่ตอนนี้มันคงเปลี่ยนไปแล้ว

ฉันยังคงจำ ไออุ่นนั้นที่เรากอดกัน
วันนี้มันยังไม่เลือนหาย
ถึงรู้เธอไม่กลับมา แต่ฉันยังคงหลับตา
เฝ้าขอให้เจอเธออีกครั้ง

ขอได้ไหม ฉันแค่จะขอเธออีกครั้ง
ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การ กอดเธอไว้ก่อนลา
ให้นานกว่าที่ผ่านมา ให้เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้

แค่สักครั้ง อยากขอให้ได้เจอเธออีกครั้ง
ฉันจะขอให้ทุกช่วงเวลา หยุดและหมุนกลับมา
ให้เหมือนไม่เคยจากลา ฉันยังคงรอเธอตรงนี้
แต่เธออยู่ไหน

กลับมาได้ไหม แค่อีกสักครั้ง อยากขอให้เธอ
อยู่ตรงนี้ ก่อนได้ไหม อีกสักครั้ง ก่อนลา
กอดฉันไว้ อยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน ก่อนลาได้ไหม
ให้เหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ ก่อนจะจากกัน

มิวสิควิดีโอ ก่อนลา Topeople

เพลง ก่อนลา
ศิลปิน : Topeople
เรียบเรียง : Topeople, Siwaroj Jittaniyompanit
IG : @topeople.band
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend