คอร์ดเพลง รักดีๆคือรักกับพี่ นุน วงลิดี feat. โอม วงทัพห้า

  
Text   
คอร์ดเพลง รักดีๆคือรักกับพี่ ศิลปิน นุน วงลิดี feat. โอม วงทัพห้า คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G Em | Am D | D |

 
ถ้าหากว่าเ
G 
ธอยังหม้ายมี
Em 
ใคร
 
ลองเปิดใ
Am 
จสักหิดได้ห
D 
ม้าย
 
กับผู้ช
G 
ายตัวดำขึ้น
Em 
ชื่อว่าเด็กใต้
 
พอจะ
Am 
มีสิทธิ์หม้าย 
 
นะ
D 
คนอย่างเรา

 
ถึงก
G 
ารแต่งตัว 
 
ไม่
Em 
ค่อยสำอาง
 
รูปร่
Am 
างผอมบาง 
 
เหมือน
D 
คนติดยา
 
อยากให้
G 
รู้ว่าเรา 
 
คบแ
Em 
ล้วรักษา
 
สัญ
C 
ญาว่า.. 
 
ไม่หลา
D 
ยใจ..

Bm 
  อยากให้เธอ 
 
นั้นพิ
Em 
จารณา
Bm 
  ถ้าหากว่าเธอ 
 
นั้นตก
Em 
ลงปลงใจ
 
  จะเป
C 
ลี่ยนสถานะใหม่ 
 
มาเป็นแฟ
D 
นกัน

 
รัก
C 
ดีๆ 
 
คือรักกับพี่นะน้
D 
อง
 
พี่ขอรับ
Bm 
รอง 
 
จะไม่หลา
Em 
ยใจ
 
ทุก
Am 
สิ่งที่น้องอยากไ
D 
ด้
 
จะทำด้วยใ
G 
จที่มี 
 
 
F 
 
ขอแค่
C 
รักกันที่หัว
D 
ใจ
 
จะไม่
Bm 
ทำให้น้องต้อง
Em 
บัดสี

 
พร้อม
Am 
ทำแต่สิ่ง
D 
ดีๆ
 
พร้อมยกทุกอ
Am 
ย่างที่พี่นั่น
D 
มี..
 
ก็เพื่อเ
G 
ธอ.. 
 
 
G7 

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | F |
INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | Am | D | G | F |

 
ถึงไม่ทำง
C 
านดีๆ 
 
รับร
D 
าชการ
 
แค่เด็ก
Bm 
บ้านๆ 
 
โลโซแต่
Em 
จริงใจ
Am 
พอจะรับได้หม้าย 
 
กับคนอย่าง
D 
ฉัน

 
รัก
C 
ดีๆ 
 
คือรักกับพี่นะน้
D 
อง
 
พี่ขอรับ
Bm 
รอง 
 
จะไม่หลา
Em 
ยใจ
 
ทุก
Am 
สิ่งที่น้องอยากไ
D 
ด้
 
จะทำด้วยใ
G 
จที่มี  
F 
 
ขอแค่
C 
รักกันที่หัว
D 
ใจ
 
จะไม่
Bm 
ทำให้น้องต้อง
Em 
บัดสี

 
พร้อม
Am 
ทำแต่สิ่ง
D 
ดีๆ
 
พร้อมยกทุกอ
Am 
ย่างที่พี่นั่น
D 
มี..
 
ก็เพื่อเ
G 
ธอ.. 
 
 
G7 

 
รัก
C 
ดีๆ 
 
คือรักกับพี่นะน้
D 
อง
 
พี่ขอรับ
Bm 
รอง 
 
จะไม่หลา
Em 
ยใจ
 
ทุก
Am 
สิ่งที่น้องอยากไ
D 
ด้
 
จะทำด้วยใ
G 
จที่มี  
F 
 
ขอแค่
C 
รักกันที่หัว
D 
ใจ
 
จะไม่
Bm 
ทำให้น้องต้อง
Em 
บัดสี

 
พร้อม
Am 
ทำแต่สิ่ง
D 
ดีๆ
 
พร้อมยกทุกอ
Am 
ย่างที่พี่นั่น
D 
มี..
 
ก็เพื่อเ
G 
ธอ.. 
 
 
G7 

 
พร้อม
Am 
ทำแต่สิ่ง
D 
ดีๆ
 
พร้อมยกทุกอ
Am 
ย่างที่พี่นั่น
D 
มี..
 
ก็เพื่อเ
G 
ธอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รักดีๆคือรักกับพี่


ถ้าหากว่าเธอยังหม้ายมีใคร
ลองเปิดใจสักหิดได้หม้าย
กับผู้ชายตัวดำขึ้นชื่อว่าเด็กใต้
พอจะมีสิทธิ์หม้าย นะคนอย่างเรา

ถึงการแต่งตัว ไม่ค่อยสำอาง
รูปร่างผอมบาง เหมือนคนติดยา
อยากให้รู้ว่าเรา คบแล้วรักษา
สัญญาว่า.. ไม่หลายใจ..

อยากให้เธอ นั้นพิจารณา
ถ้าหากว่าเธอ นั้นตกลงปลงใจ
จะเปลี่ยนสถานะใหม่ มาเป็นแฟนกัน

รักดีๆ คือรักกับพี่นะน้อง
พี่ขอรับรอง จะไม่หลายใจ
ทุกสิ่งที่น้องอยากได้
จะทำด้วยใจที่มี
ขอแค่รักกันที่หัวใจ
จะไม่ทำให้น้องต้องบัดสี

พร้อมทำแต่สิ่งดีๆ
พร้อมยกทุกอย่างที่พี่นั่นมี..
ก็เพื่อเธอ..

( ดนตรี )

ถึงไม่ทำงานดีๆ รับราชการ
แค่เด็กบ้านๆ โลโซแต่จริงใจ
พอจะรับได้หม้าย กับคนอย่างฉัน

รักดีๆ คือรักกับพี่นะน้อง
พี่ขอรับรอง จะไม่หลายใจ
ทุกสิ่งที่น้องอยากได้
จะทำด้วยใจที่มี
ขอแค่รักกันที่หัวใจ
จะไม่ทำให้น้องต้องบัดสี

พร้อมทำแต่สิ่งดีๆ
พร้อมยกทุกอย่างที่พี่นั่นมี..
ก็เพื่อเธอ..

รักดีๆ คือรักกับพี่นะน้อง
พี่ขอรับรอง จะไม่หลายใจ
ทุกสิ่งที่น้องอยากได้
จะทำด้วยใจที่มี
ขอแค่รักกันที่หัวใจ
จะไม่ทำให้น้องต้องบัดสี

พร้อมทำแต่สิ่งดีๆ
พร้อมยกทุกอย่างที่พี่นั่นมี..
ก็เพื่อเธอ..

พร้อมทำแต่สิ่งดีๆ
พร้อมยกทุกอย่างที่พี่นั่นมี..
ก็เพื่อเธอ..

มิวสิควิดีโอ รักดีๆคือรักกับพี่ นุน วงลิดี feat. โอม วงทัพห้า

เพลง : รักดีๆคือรักกับพี่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แทน ศุภสัณห์
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน : โทร 063-785-6654
คอร์ดเพลง รักดีๆคือรักกับพี่ นุน วงลิดี feat. โอม วงทัพห้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend