คอร์ดเพลง หัวใจปริญญา แทน ศุภสัณห์

  
Text   


Tune to Eb

D 
  อาจจะดูบ้านๆ 
 
เกิ
A 
นไป
G 
  แต่งตัวสไตล์เ
D 
ซอร์ๆ
D 
  บอกให้รู้ว่ารักจริงน้อ
A 
งสาวเห่อ
 
  ถึงจะเ
G 
ซอร์ๆ 
 
 
A 
  แต่ก็จริง
D 
ใจ

 
อาจจะ
G 
ติดอยู่ที่หน้า
A 
ตา
 
การศึก
F#m 
ษาที่ไม่สู
Bm 
งพอ
 
อยากให้
G 
รู้ว่ารักจริงไม่
A 
หัวหมอ
 
แค่อยาก
G 
ขอ..ให้มองกันที่หั
A 
วใจ

 
ถึงไม่มีปริญ
D 
ญา 
 
ไม่มีหน้
F#m 
าตาในสังคมไ
Bm 
ฮโซ
 
แต่ง
A 
ตัวไม่ค่อยจะ
G 
ดูโก้ 
 
อยากให้เ
A 
ธอรักกันที่ใจ
 
จะได้ห
D 
ม้ายกับผู้
F#m 
ชายบ้านๆ 
 
เกิ
Bm 
นไป
 
ไอ้คนอย่างเ
A 
รามีดีที่ข้า
G 
งใน.. 
 
 
A 
 
จะมีมั่งหม้าย คนมาสนใ
D 
จกัน.. 
 
 
A 

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |

 
เรื่องห
G 
ลักการไม่ค่อยถ
A 
นัด
 
งานหลั
F#m 
กดิ้นรนเพื่อสร้าง
Bm 
ตัวเอง
 
ชีวิต
G 
นี้มันเลือกเกิดไม่ได้
 
แต่พ่อแม่ส
A 
อนให้เป็นคนดี

 
ถึงไม่มีปริญ
D 
ญา 
 
ไม่มีหน้
F#m 
าตาในสังคมไ
Bm 
ฮโซ
 
แต่ง
A 
ตัวไม่ค่อยจะ
G 
ดูโก้ 
 
อยากให้เ
A 
ธอรักกันที่ใจ
 
จะได้ห
D 
ม้ายกับผู้
F#m 
ชายบ้านๆ 
 
เกิ
Bm 
นไป
 
ไอ้คนอย่างเ
A 
รามีดีที่ข้า
G 
งใน.. 
 
 
A 
โฮ..

 
ถึงไม่มีปริญ
D 
ญา 
 
ไม่มีหน้
F#m 
าตาในสังคมไ
Bm 
ฮโซ
 
แต่ง
A 
ตัวไม่ค่อยจะ
G 
ดูโก้ 
 
อยากให้เ
A 
ธอรักกันที่ใจ
 
จะได้ห
D 
ม้ายกับผู้
F#m 
ชายบ้านๆ 
 
เกิ
Bm 
นไป
 
ไอ้คนอย่างเ
A 
รามีดีที่
G 
หัวใจ.. 
 
 
A 
 
จะมีมั่งหม้าย คนมาสนใ
 
จกัน..

OUTRO | D F#m | Bm A | G | A |

 
จะมีมั่งหม้าย คนใครมาสนใจ
D 
กัน..


อาจจะดูบ้านๆ เกินไปแต่งตัวสไตล์เซอร์ๆ
บอกให้รู้ว่ารักจริงน้องสาวเห่อ
ถึงจะเซอร์ๆ แต่ก็จริงใจ

อาจจะติดอยู่ที่หน้าตาการศึกษาที่ไม่สูงพอ
อยากให้รู้ว่ารักจริงไม่หัวหมอ
แค่อยากขอให้มองกันที่หัวใจ

ถึงไม่มีปริญญาไม่มีหน้าตาในสังคมไฮโซ
แต่งตัวไม่ค่อยจะดูโก้ อยากให้เธอรักกันที่ใจ
จะได้หม้ายกับผู้ชายบ้านๆ เกินไป
ไอ้คนอย่างเรามีดีที่ข้างใน
จะมีมั่งหม้าย คนมาสนใจกัน

เรื่องหลักการไม่ค่อยถนัด
งานหลักดิ้นรนเพื่อสร้างตัวเอง
ชีวิตนี้มันเลือกเกิดไม่ได้
แต่พ่อแม่สอนให้เป็นคนดี

ถึงไม่มีปริญญาไม่มีหน้าตาในสังคมไฮโซ
แต่งตัวไม่ค่อยจะดูโก้ อยากให้เธอรักกันที่ใจ
จะได้หม้ายกับผู้ชายบ้านๆ เกินไป
ไอ้คนอย่างเรามีดีที่ข้างใน

ถึงไม่มีปริญญาไม่มีหน้าตาในสังคมไฮโซ
แต่งตัวไม่ค่อยจะดูโก้ อยากให้เธอรักกันที่ใจ
จะได้หม้ายกับผู้ชายบ้านๆ เกินไป
ไอ้คนอย่างเรามีดีที่หัวใจ
จะมีมั่งหม้าย คนมาสนใจกัน

จะมีมั่งหม้าย ใครมาสนใจกัน

มิวสิควิดีโอ หัวใจปริญญา แทน ศุภสัณห์

เพลง : หัวใจปริญญา
ศิลปิน : แทน ศุภสัณห์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธรรมธัชพลนุ้ย
เรียบเรียง : แทน ศุภสัณห์
ติดต่องานแสดง : 063-785-6654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend