คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอส่ำนี่ – อาม ชุติมา

  
Text   
คอร์ดเพลง ไปต่อหรือพอซำนี้

INTRO | C Em | Am | Dm G | C G |

 
น้องบ่
C 
ฮู้ดอกว่า
Em 
น้องคบต่อ
Am 
ผู้ได๋
 
น้องบ่
Dm 
สนว่าอ้ายเคย
G 
ฮักกับไผดอกห
C 
นา
 
ผูก
F 
พันธ์ลึกซึ่ง
G 
น้องเข้าใจ
 
น้อง
Em 
เองก้อเคยผ่
Am 
านมา
 
เพียงแ
Dm 
ต่ว่า 
 
น้องบ่แม่นคนจ
G 
มปลัก

Dm 
..ระหว่างเฮาสอง 
 
ที่
Am 
ฮักกันอยู่ตอนนี้
Dm 
..กับฮักที่เคยมี 
 
 
Am 
จากวันนั้น
Dm 
..เมื่อเขากลับมาน้องฮู้
Em 
ดีว่าอ้ายไห
Am 
วหวั่น
 
และ
Dm 
นี้ก็เป็นวัน 
 
ที่อ้ายต้องตัดใ
G 
จจากไผสักคน

 
* สิไป
F 
ต่อหรือสิ
G 
พอส่ำนี้ 
 
(เว้าม
Em 
าตี๊) 
 
ฟ้าวตั
Am 
ดสินใจ
 
คั่
Dm 
นยังบ่ลืมเขากะไ
G 
ป 
 
แต่คั่นฮักน้องห
C 
ลาย
 
อ้า
C/E 
ยกะอยู่
 
คั่นอ้
F 
ายยังคิดฮอดเ
G 
ขา
 
เฮากะ
Em 
เลิกกันสาต่า
Am 
งคนต่างอยู่
 
ฮั
Dm 
กไผลองเว้ามาดู.
G 
.. 
 
(อ้ายสิอยู่หรืออ้าย
Am 
สิไป)

INSTRU | F G | Em Am | Dm Em |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

Dm 
..แค่อ้ายบอกมา 
 
 
Am 
น้องสิถ่าฟัง
Dm 
..ใจอ้ายต้องการหยัง 
 
 
Am 
ในตอนนี้
Dm 
..สิอยู่หรือว่าสิไป 
 
เว้
Em 
ามาให้จ
Am 
บดี
 
อย่า
Dm 
ให้คาราคาซังอยู่จั่งซี้ 
 
สิเลือก
G 
ไผ

( *, * )

G 
ฮักไ
F 
ผลองเว้ามาเถาะ
G 
Em 
…สิไ
Am 
ปต่อหรือสิพ
C 
อส่ำนี้….
 

OUTRO | Am Em | Am | Dm G | C |

เนื้อเพลง
น้องบ่ฮู้ดอกว่าน้องคบต่อผู้ได๋
น้องบ่สนว่าอ้ายเคยฮักกับไผดอกหนา
ผูกพันธ์ลึกซึ่งน้องเข้าใจ
น้องเองก้อเคยผ่านมา
เพียงแต่ว่า น้องบ่แม่นคนจมปลัก

ระหว่างเฮาสอง สิฮักกันอยู่ตอนนี้
กับฮักที่เคยมี จากคนนั้น
ถ้าเขากลับมา น้องฮู้ดีว่าอ้ายไหวหวั่น
และนี่ก็เป็นวันที่อ้ายต้องตัดใจ
จากไผซักคน

* สิไปต่อหรือสิพอส่ำนี้
เว้ามาติ๊ ฟ้าวตัดสินใจ
ถ้ายังบ่ลืมเขากะไป
แต่คั่นฮักน้องหลาย อ้ายกะอยู่
คั่นอ้ายยังคิดฮอดเขา
เฮากะเลิกกันสาต่างคนต่างอยู่
ฮักไผลองเว้ามาดู
(อ้ายสิอยู่ หรืออ้ายสิไป)

(ดนตรี)

แค่อ้ายบอกมา น้องสิถ่าฟัง
ใจอ้ายต้องการหยัง ในตอนนี้
สิอยู่หรือว่าสิไป เว้ามาให้จบดี
อย่าให้คาราคาซังอยู่จั่งซี้ สิเลือกไผ

( * , * )

ฮักไผ๋ลองเว้ามาเถาะ.. สิไปต่อ หรือพอส่ำนี้
คอร์ด เนื้อเพลง ไปต่อหรือพอซำนี้ – อาร์ม ชุติมา
เพลง : ไปต่อหรือพอส่ำนี้
ศิลปิน : อาม ชุติมา
คำร้อง/ทำนอง : อาม ชุติมา
เรียบเรียง : อาจารย์ นะโม โมรา
กราฟฟิค : บอล เกฏษดา
โปรดิวเซอร์ : พี่ตุ๊ด นาฬิกา
ติดต่องานโชว์ – 080-0556696 (พี่ตุ๊ด นาฬิกา)
089-2772000 (ประจักษ์ชขัย ไหทองคำ)
อาม ชุติมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend