คอร์ดเพลง มดในแก้วน้ำ – อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   

คอร์ดเพลง : มดในแก้วน้ำ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง มดในแก้วน้ำ - อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง :

ศิลปิน : อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่ม ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี

คอร์ดทั้งหมด : G,A,D,Bm,Em,F#m


INTRO | G | A | D | Bm | G | A | D | Bm |

Bm 
ขอ 
 
อยาก
A 
ขอขอโทษ
G 
รู้ 
 
ว่าโ
A 
กรธว่าเ
D 
คือง
 
น้อย
Em 
หนึ่งที่ฉันผิด 
 
ถูก
A 
คิดให้เป็นเ
Bm 
รื่อง
 
ดั่งเ
Em 
หมือนมันถึงวันโลกส
A 
ลาย

Bm 
รัก 
 
ดั่ง
A 
น้ำแก้วหนึ่ง
 
มี
G 
มด 
 
ตัวห
A 
นึ่งร่วงล
D 
งไป
 
น้ำ
Em 
ดื่มในแก้วเดิม 
 
ก่อ
F#m 
นนี้ที่กิ
Bm 
นได้
 
ต้อง
Em 
เททิ้งทั้งใ
A 
บ 
 
หรือเป
D 
ล่า

 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
เพียงเจอมดในแ
A 
ก้ว
 
ลืมหมดแล้วรักกันแ
D 
ค่ไหน
A/C# 
 
Bm 
 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
รังเกียจน้ำในแ
A 
ก้ว
 
เกลียดกันแล้วทุกเรื่อ
D 
งราว.
A/C# 
.. 
 
หรื
Bm 
อไร
 
มองความรักที่เร
Em 
ามี 
 
ลองหยุดคิดนะค
A 
นดี
 
ทบทวนดูใ
D 
หม่ 
 
 
A 
 
A#dim 

Bm 
ล้าง 
 
จุดร้
A 
ายให้เลือน
G 
ลบ 
 
ริ้วร
A 
อยเปื้อน
D 
ใจ
 
เรา
Em 
กลับมาเหมือนเดิม 
 
ด้ว
F#m 
ยรักที่
Bm 
มีได้
Em 
ยังไม่สาย 
 
A 
ภัยใ
D 
ห้กัน

 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
เพียงเจอมดในแ
A 
ก้ว
 
ลืมหมดแล้วรักกันแ
D 
ค่ไหน
A/C# 
 
Bm 
 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
รังเกียจน้ำในแ
A 
ก้ว
 
เกลียดกันแล้วทุกเรื่อ
D 
งราว.
A/C# 
.. 
 
หรื
Bm 
อไร
 
มองความรักที่เร
Em 
ามี 
 
ลองหยุดคิดนะค
A 
นดี
 
ทบทวนดูใ
D 
หม่

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m | G G#dim | A |

Bm 
ล้าง 
 
จุดร้
A 
ายให้เลือน
G 
ลบ 
 
ริ้วร
A 
อยเปื้อน
D 
ใจ
 
เรา
Em 
กลับมาเหมือนเดิม 
 
ด้ว
F#m 
ยรักที่
Bm 
มีได้
Em 
ยังไม่สายอ
A 
ภัยใ
D 
ห้กัน

 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
เพียงเจอมดในแ
A 
ก้ว
 
ลืมหมดแล้วรักกันแ
D 
ค่ไหน
A/C# 
 
Bm 
 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
รังเกียจน้ำในแ
A 
ก้ว
 
เกลียดกันแล้วทุกเรื่อ
D 
งราว.
A/C# 
.. 
 
หรื
Bm 
อไร

 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
เพียงเจอมดในแ
A 
ก้ว
 
ลืมหมดแล้วรักกันแ
D 
ค่ไหน
A/C# 
 
Bm 
 
เธอจะไม่รักกันแ
G 
ล้ว 
 
รังเกียจน้ำในแ
A 
ก้ว
 
เกลียดกันแล้วทุกเรื่อ
D 
งราว.
A/C# 
.. 
 
หรื
Bm 
อไร
 
มองความรักที่เร
Em 
ามี 
 
ลองหยุดคิดนะค
A 
นดี
 
ทบทวนดูใ
D 
หม่ 
 
 
Bm 

 
มองความรักที่เร
Em 
ามี 
 
ลองหยุดคิดสักน
A 
าที
 
ทบทวนหั
G 
วใจ 
 
 
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มดในแก้วน้ำ


ขอ อยากขอขอโทษ
รู้ ว่าโกรธว่าเคือง
น้อยหนึ่งที่ฉันผิด ถูกคิดให้เป็นเรื่อง
ดั่งเหมือนมันถึงวันโลกสลาย

รัก ดั่งน้ำแก้วหนึ่ง
มีมด ตัวหนึ่งร่วงลงไป
น้ำดื่มในแก้วเดิม ก่อนนี้ที่กินได้
ต้องเททิ้งทั้งใบ หรือเปล่า

เธอจะไม่รักกันแล้ว เพียงเจอมดในแก้ว
ลืมหมดแล้วรักกันแค่ไหน
เธอจะไม่รักกันแล้ว รังเกียจน้ำในแก้ว
เกลียดกันแล้วทุกเรื่องราว… หรือไร
มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดนะคนดี
ทบทวนดูใหม่ i

ล้าง จุดร้ายให้เลือน
ลบ ริ้วรอยเปื้อนใจ
เรากลับมาเหมือนเดิม ด้วยรักที่มีได้
ยังไม่สาย อภัยให้กัน

เธอจะไม่รักกันแล้ว เพียงเจอมดในแก้ว
ลืมหมดแล้วรักกันแค่ไหน
เธอจะไม่รักกันแล้ว รังเกียจน้ำในแก้ว
เกลียดกันแล้วทุกเรื่องราว… หรือไร
มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดนะคนดี
ทบทวนดูใหม่

( ดนตรี )

ล้าง จุดร้ายให้เลือน
ลบ ริ้วรอยเปื้อนใจ
เรากลับมาเหมือนเดิม ด้วยรักที่มีได้
ยังไม่สายอภัยให้กัน

เธอจะไม่รักกันแล้ว เพียงเจอมดในแก้ว
ลืมหมดแล้วรักกันแค่ไหน
เธอจะไม่รักกันแล้ว รังเกียจน้ำในแก้ว
เกลียดกันแล้วทุกเรื่องราว… หรือไร

เธอจะไม่รักกันแล้ว เพียงเจอมดในแก้ว
ลืมหมดแล้วรักกันแค่ไหน
เธอจะไม่รักกันแล้ว รังเกียจน้ำในแก้ว
เกลียดกันแล้วทุกเรื่องราว… หรือไร
มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดนะคนดี
ทบทวนดูใหม่

มองความรักที่เรามี ลองหยุดคิดสักนาที
ทบทวนหัวใจ

มิวสิควิดีโอ มดในแก้วน้ำ อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง มดในแก้วน้ำ
ศิลปิน : อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เรียบเรียง สามก๊ก

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend