คอร์ดเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ – จิ๋ว สกุณชัย x อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm C | C | Bm C | C |
INTRO | G C | C | Am | D |

G 
ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่ง
C 
ใจไปหา
G 
ตั้งแต่วันร่ำลานำพารักก
C 
อดเต็มหัวใจ
G 
เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญค
C 
ร่ำเสน่หา
G 
จวบจนวันร่ำลาเพ้อพาฝันเ
C 
กี่ยวไปแสนไกล

Am 
ปลายทางฝัน 
 
 
Bm 
ฉันนั้นยังเป็นเธอ
Am 
ยังรักอยู่เส
D 
มอไม่เคยเลือ
G 
นหาย
Am 
กี่หมอกหนาว 
 
 
Bm 
เหงาลึกแทบขาดใจ
 
ล่วง
Am 
เลยเวลาหลับไ
C 
หล 
 
ยังเพ้
D 
อรำพัน..

 
อีกฝั่งของพระจั
G 
นทร์
 
ตอนนี้ทาง
Bm 
นั้นเหงาบ้างหรื
Em 
อเปล่า
 
ฝากจันทร์ถามข่าว
G 
ใจ
 
ของคนอยู่
Bm 
ไกล 
 
บอกเขาว่า
Am 
มี 
 
คน
D 
รอ
Em 
เฝ้าส่งความคิ
Bm 
ดถึง
 
ไม่
C 
รู้จะไปถึง
Bm 
เธอบ้างไห
Am 
มหนอ

 
หากคืน
C 
นี้เธอเหงาเหมือน
D 
กัน
 
แหงนม
C 
อง 
 
พระจั
D 
นทร์
 
มีฉันนั่งเ
C 
คียง 
 
ข้
D 
าง 
 
G 
ธอ..

G 
ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนนึงส่ง
C 
ใจไปหา
G 
รอเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่
C 
กันเหมือนเก่า
G 
เก็บเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนรักฝ
C 
ากใจเหงา
Am 
ใจฉันเอาไว้
Bm 
ที่เธอ
Am 
จึงละเมอเพ้อ
D 
หาไม่เคยเว้
G 
นวัน

INSTRU | G | C | G | C |
INSTRU | Am Bm | C Bm | C D | G |

Am 
ปลายทางฝัน 
 
 
Bm 
ฉันนั้นยังเป็นเธอ
Am 
ยังรักอยู่เส
D 
มอไม่เคยเลือ
G 
นหาย
Am 
กี่หมอกหนาว 
 
 
Bm 
เหงาลึกแทบขาดใจ
 
ล่วง
Am 
เลยเวลาหลับไ
C 
หล 
 
ยังเพ้
D 
อรำพัน..

 
อีกฝั่งของพระจั
G 
นทร์
 
ตอนนี้ทาง
Bm 
นั้นเหงาบ้างหรื
Em 
อเปล่า
 
ฝากจันทร์ถามข่าว
G 
ใจ
 
ของคนอยู่
Bm 
ไกล 
 
บอกเขาว่า
Am 
มี 
 
คน
D 
รอ
Em 
เฝ้าส่งความคิ
Bm 
ดถึง
 
ไม่
C 
รู้จะไปถึง
Bm 
เธอบ้างไห
Am 
มหนอ

D 
อีกฝั่งของพระจั
G 
นทร์
 
ตอนนี้ทาง
Bm 
นั้นเหงาบ้างหรื
Em 
อเปล่า
 
ฝากจันทร์ถามข่าว
G 
ใจ
 
ของคนอยู่
Bm 
ไกล 
 
บอกเขาว่า
Am 
มี 
 
คน
D 
รอ
Em 
เฝ้าส่งความคิ
Bm 
ดถึง
 
ไม่
C 
รู้จะไปถึง
Bm 
เธอบ้างไห
Am 
มหนอ

 
หากคืน
C 
นี้เธอเหงาเหมือน
D 
กัน
 
แหงนม
C 
อง 
 
พระจั
D 
นทร์
 
มีฉันนั่งเ
C 
คียง 
 
ข้
D 
าง 
 
G 
ธอ..

 
หากคืน
Am 
นี้เธอเหงาเหมือน
Bm 
กัน
 
แหงน
Am 
มองดูพระจั
D 
นทร์
 
มีฉันนั่งเ
C 
คียง 
 
ข้
D 
าง 
 
G 
ธอ..

OUTRO | G C | C | G C | C G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อีกฝั่งของพระจันทร์


ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนหนึ่งส่งใจไปหา
ตั้งแต่วันร่ำลานำพารักกอดเตมหัวใจ
เกบเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนครวญคร่ำเสน่หา
จวบจนวันร่ำลาเพ้อพาฝันเกี่ยวไปแสนไกล

ปลายทางฝัน ฉันนั้นยังเปนเธอ
ยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหาย
กี่หมอกหนาว เหงาลึกแทบขาดใจ
ล่วงเลยเวลาหลับไหล ยังเพ้อรำพัน..

อีกฝั่งของพระจันทร์
ตอนนี้ทางนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า
ฝากจันทร์ถามข่าวใจ
ของคนอยู่ไกล บอกเขาว่ามี คนรอ
เฝ้าส่งความคิดถึง
ไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมหนอ

หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
แหงนมอง พระจันทร์
มีฉันนั่งเคียง ข้าง เธอ..

ใต้แผ่นฟ้ายังมีคนนึงส่งใจไปหา
รอเธอหวนคืนมานั่งเคียงคู่กันเหมือนเก่า
เกบเกี่ยววันข้ามคืนฝืนทนรักฝากใจเหงา
ใจฉันเอาไว้ที่เธอ
จึงละเมอเพ้อหาไม่เคยเว้นวัน

( ดนตรี )

ปลายทางฝัน ฉันนั้นยังเปนเธอ
ยังรักอยู่เสมอไม่เคยเลือนหาย
กี่หมอกหนาว เหงาลึกแทบขาดใจ
ล่วงเลยเวลาหลับไหล ยังเพ้อรำพัน..

อีกฝั่งของพระจันทร์
ตอนนี้ทางนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า
ฝากจันทร์ถามข่าวใจ
ของคนอยู่ไกล บอกเขาว่ามี คนรอ
เฝ้าส่งความคิดถึง
ไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมหนอ

อีกฝั่งของพระจันทร์
ตอนนี้ทางนั้นเหงาบ้างหรือเปล่า
ฝากจันทร์ถามข่าวใจ
ของคนอยู่ไกล บอกเขาว่ามี คนรอ
เฝ้าส่งความคิดถึง
ไม่รู้จะไปถึงเธอบ้างไหมหนอ

หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
แหงนมอง พระจันทร์
มีฉันนั่งเคียง ข้าง เธอ..

หากคืนนี้เธอเหงาเหมือนกัน
แหงนมองดูพระจันทร์
มีฉันนั่งเคียง ข้าง เธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง อีกฝั่งของพระจันทร์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม
ติดต่องาน : โทร 080 – 6655055
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend