คอร์ดเพลง อย่านักเลง ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง อย่านักเลง ก้อย กินรี

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอมฟอร์มาลีน
คอร์ด : G,Am,Bm,C,D,Em


INTRO | Em | C | D | Bm |
INTRO | Em | Em |

 
เมื่อคืนฉัน
Em 
ฝันว่านอนในหราง
 
แสงจ้
C 
องลงมาที่ฉัน
 
สดนักแ
D 
รงกับเรื่องเพื่อน 
 
เพื่อนฉันเจ็บไม่
Em 
ได้
 
คำว่าศักดิ์
Em 
ศรีที่มันค้ำคอ
 
อย่าถือเลยห
C 
นอมันกินไม่ได้
 
อย่าทำ
D 
พี่พอได้ 
 
เหนือมีฟ้ายังมี
Em 
ฟ้า

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านัก
Em 
เลง

 
เลงว่าอย่า
Em 
หรอยนักแรงบ่าวเห้อ
 
ตอนติดห
C 
รางไม่เห็นสักคน
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าใคร 
 
เป็นคนประกัน
Em 
ตัว

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านัก
Em 
เลง

INSTRU | Em | C | D | Bm |
INSTRU | Em | C | D | Bm |

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านักเลง

OUTRO | Em | Em | Em | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่านักเลง


เมื่อคืนฉันฝันว่านอนในหราง
แสงจ้องลงมาที่ฉัน
สดนักแรงกับเรื่องเพื่อน เพื่อนฉันเจ็บไม่ได้
คำว่าศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอ
อย่าถือเลยหนอมันกินไม่ได้
อย่าทำพี่พอได้ เหนือมีฟ้ายังมีฟ้า

ถึงเวลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
มันไม่เข้ามาสักคนเวลาที่มีปัญหา
อย่าทำตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
รู้บ้างไหมว่าแม่มึงประกันตัว

ก็ลูกปืนมันไม่มีตา ถูกขึ้นมาได้นอนในโลง
อย่านักเลงแรงอีตายโหง อย่าบ้ายอ
เที่ยวได้หรอยอยู่ในหราง ออกมาอิเหลือมั่งหม้าย
เพื่อนสักคน อย่าใจร้อนนักแรง อย่านักเลง

เลงว่าอย่าหรอยนักแรงบ่าวเห้อ
ตอนติดหรางไม่เห็นสักคน
รู้บ้างไหมว่าใคร เป็นคนประกันตัว

ถึงเวลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
มันไม่เข้ามาสักคนเวลาที่มีปัญหา
อย่าทำตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
รู้บ้างไหมว่าแม่มึงประกันตัว

ก็ลูกปืนมันไม่มีตา ถูกขึ้นมาได้นอนในโลง
อย่านักเลงแรงอีตายโหง อย่าบ้ายอ
เที่ยวได้หรอยอยู่ในหราง ออกมาอิเหลือมั่งหม้าย
เพื่อนสักคน อย่าใจร้อนนักแรง อย่านักเลง

ดนตรี

ถึงเวลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
มันไม่เข้ามาสักคนเวลาที่มีปัญหา
อย่าทำตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
รู้บ้างไหมว่าแม่มึงประกันตัว

ก็ลูกปืนมันไม่มีตา ถูกขึ้นมาได้นอนในโลง
อย่านักเลงแรงอีตายโหง อย่าบ้ายอ
เที่ยวได้หรอยอยู่ในหราง ออกมาอิเหลือมั่งหม้าย
เพื่อนสักคน อย่าใจร้อนนักแรง

ก็ลูกปืนมันไม่มีตา ถูกขึ้นมาได้นอนในโลง
อย่านักเลงแรงอีตายโหง อย่าบ้ายอ
เที่ยวได้หรอยอยู่ในหราง ออกมาอิเหลือมั่งหม้าย
เพื่อนสักคน อย่าใจร้อนนักแรง อย่านักเลง

มิวสิควิดีโอ อย่านักเลง ก้อย กินรี

เพลง : อย่านักเลง
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เรียบเรียง : แอมฟอร์มาลีน
ติดต่องานแสดง : 0968368195
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend