คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีฉันก็ได้ วงโอทู feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่ต้องมีฉันก็ได้ วงโอทู feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

ศิลปิน : วงโอทู feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง : Choley Chakatphon
คอร์ด : E,F#m,G#m,A,B,C#m


Tune to Eb

 
ความจริง
E 
คือที่ตรงนั้นไม่ต้องมี
G#m 
ฉันก็ได้
 
เธอไม่ไ
F#m 
ด้รู้สึกอะไ
B 
รกับฉันอยู่แ
E 
ล้ว
 
เธอก็
F#m 
มีคำตอบในหัวใจ 
 
ซึ่งมันก็
G#m 
ชัดเจนอยู่
C#m 
แล้ว
 
ว่าคนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่ไ
B 
ด้สำคัญอะไ
E 
รเลย

INSTRU | E | G#m | F#m | B |

E 
  คนหนึ่งวิ่งไ
F#m 
ล่ตาม 
 
แต่อีก
C#m 
คนไม่เคยหันมอง
 
  ฉันพยา
F#m 
ยามประคองหัวใ
B 
จไม่ให้ช้ำไปกว่านี้
E 
  เธอเคยรักกันมั้งม่าย 
 
สถา
G#m 
นะตอนนี้มันคือ
C#m 
อะไร
 
  ช่วย
F#m 
พูดให้ฉันเข้าใ
B 
จได้ไหมเ
E 
ธอ

F#m 
เธอไม่เคย 
 
บอกให้
G#m 
ฉันอยู่หรือไป
C#m 
 
เธอไม่
F#m 
ได้สนใจอะไรไม่เคยแคร์ฉั
B 
นเลย..

 
ความจริง
E 
คือที่ตรงนั้นไม่ต้องมี
G#m 
ฉันก็ได้
 
เธอไม่ไ
F#m 
ด้รู้สึกอะไ
B 
รกับฉันอยู่แ
E 
ล้ว
 
เธอก็
F#m 
มีคำตอบในหัวใจ
 
ซึ่งมันก็
G#m 
ชัดเจนอยู่
C#m 
แล้ว
 
ว่าคนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่ไ
B 
ด้สำคัญอะไ
E 
รเลย

F#m 
เรื่องที่ผ่านมา
 
เป็นเพราะ
G#m 
ฉันคิดไปแค่
C#m 
ฝ่ายเดียว
 
เธอไม่
F#m 
เคยบอกว่าเธอ
 
รัก ไม่มีสถ
G#m 
านะอะไร
 
เป็น
F#m 
แฟนก็ไม่ใช่ 
 
เป็นคน
G#m 
คุยก็ไม่ได้
 
ไม่รู้ว่า
A 
ฉันเป็นตัวอะไรในชีวิตขอ
B 
งเธอ..

INSTRU | E | G#m | F#m | B |

F#m 
เธอไม่เคย 
 
บอกให้
G#m 
ฉันอยู่หรือไป
C#m 
 
เธอไม่
F#m 
ได้สนใจอะไรไม่เคยแคร์ฉั
B 
นเลย..

 
ความจริง
E 
คือที่ตรงนั้นไม่ต้องมี
G#m 
ฉันก็ได้
 
เธอไม่ไ
F#m 
ด้รู้สึกอะไ
B 
รกับฉันอยู่แ
E 
ล้ว
 
เธอก็
F#m 
มีคำตอบในหัวใจ
 
ซึ่งมันก็
G#m 
ชัดเจนอยู่
C#m 
แล้ว
 
ว่าคนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่ไ
B 
ด้สำคัญอะไ
E 
รเลย
B 

 
ความจริง
E 
คือที่ตรงนั้นไม่ต้องมี
G#m 
ฉันก็ได้
 
เธอไม่ไ
F#m 
ด้รู้สึกอะไ
B 
รกับฉันอยู่แ
E 
ล้ว
 
เธอก็
F#m 
มีคำตอบในหัวใจ
 
ซึ่งมันก็
G#m 
ชัดเจนอยู่
C#m 
แล้ว
 
ว่าคนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่ไ
B 
ด้สำคัญอะไ
E 
รเลย

 
ว่าคนอย่าง
F#m 
ฉัน 
 
มันไม่ไ
B 
ด้สำคัญ..
 
กับชีวิตเธ
E 
อเลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่ต้องมีฉันก็ได้


ความจริงคือที่ตรงนั้นไม่ต้องมีฉันก็ได้
เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอยู่แล้ว
เธอก็มีคำตอบในหัวใจ ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าคนอย่างฉัน มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย

( ดนตรี )

คนหนึ่งวิ่งไล่ตาม แต่อีกคนไม่เคยหันมอง
ฉันพยายามประคองหัวใจไม่ให้ช้ำไปกว่านี้
เธอเคยรักกันมั้งม่าย สถานะตอนนี้มันคืออะไร
ช่วยพูดให้ฉันเข้าใจได้ไหมเธอ

เธอไม่เคยบอกให้ฉันอยู่หรือไป
เธอไม่ได้สนใจอะไรไม่เคยแคร์ฉันเลย

ความจริงคือที่ตรงนั้นไม่ต้องมีฉันก็ได้
เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอยู่แล้ว
เธอก็มีคำตอบในหัวใจ ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าคนอย่างฉัน มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย

เรื่องที่ผ่านมา เป็นเพราะฉันที่คิดไปฝ่ายเดียว
เธอไม่เคยบอกว่าเธอรัก ไม่มีสถานะอะไร
เป็นแฟนก็ไม่ใช่ เป็นคนคุยก็ไม่ได้
ไม่รู้ว่าฉันเป็นตัวอะไรในชีวิตของเธอ

( ดนตรี )

เธอไม่เคยบอกให้ฉันอยู่หรือไป
เธอไม่ได้สนใจอะไรไม่เคยแคร์ฉันเลย

ความจริงคือที่ตรงนั้นไม่ต้องมีฉันก็ได้
เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอยู่แล้ว
เธอก็มีคำตอบในหัวใจ ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าคนอย่างฉัน มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย

ความจริงคือที่ตรงนั้นไม่ต้องมีฉันก็ได้
เธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันอยู่แล้ว
เธอก็มีคำตอบในหัวใจ ซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าคนอย่างฉัน มันไม่ได้สำคัญอะไรเลย

ว่าคนอย่างฉัน มันไม่ได้สำคัญ..กับชีวิตเธอเลย..

มิวสิควิดีโอ ไม่ต้องมีฉันก็ได้ วงโอทู feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เพลง : ไม่ต้องมีฉันก็ได้
ศิลปิน : วงโอทู feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เรียบเรียง : Sek Panchuen
ติดต่องานแสดง : 0651789959
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend