คอร์ดเพลง จน (มันเจ็บหัวใจ) มอส ขจรจารุกุล

  
Text   
คอร์ดเพลง จน (มันเจ็บหัวใจ) มอส ขจรจารุกุล

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : มอส ขจรจารุกุล
เนื้อร้อง/ทำนอง : แม๊ก โฟล์คซอง
คอร์ด : D,Em,F#m,G,A,Bm


INTRO | Bm A | G D A/C# |
INTRO | Bm A | G | A |
INTRO | Bm A | G D A/C# |
INTRO | Bm A | G | A |

 
ท้อง
Bm 
ฟ้าสลัวมัวห
A 
มอง
 
พี่นั่งหยบร้
G 
องไห้แต่ส
D 
วน
A/C# 
 
หนาวเ
Bm 
หน็บนั่งคิดทบท
A 
วน
 
หมดยาหลายม
G 
วนเรรวน 
 
 
D 
หัวใจ
A/C# 
Bm 
หามีปี้ตางค์ 
 
บ้านช่
A 
องรกร้าง
 
น้องน
G 
างเลยมาจางห
D 
าย
A/C# 
 
รัก
Bm 
เราเหมือนขับรถร้
A 
าย 
 
ไม่ถึงที่ห
G 
มาย
 
มาตายกลา
F#7 
งคัน

 
มีแต่หัวใ
G 
จทำไหรไ
A 
ด้
 
ไม่มีความ
F#m 
หมายเท่าตางก้อน
Bm 
นั้น
 
เราเป็นคน
G 
จน 
 
ต้องถูกเหยียด
A 
ยัน
 
เขาจัดงาน
F#m 
หมั้น 
 
กับแฟนขอ
Bm 
งเรา

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย 
 
ต้องแพ้พ่
A 
ายเพราะไม่
Bm 
มีเงิน

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | Em F#m | Em F#m |
INSTRU | G | F#7 | F#7 |

 
มีแต่หัวใ
G 
จทำไหรไ
A 
ด้
 
ไม่มีความ
F#m 
หมายเท่าตางก้อน
Bm 
นั้น
 
เราเป็นคน
G 
จน 
 
ต้องถูกเหยียด
A 
ยัน
 
เขาจัดงาน
F#m 
หมั้น 
 
กับแฟนขอ
Bm 
งเรา

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย.. 
 
A 
อ..

 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาแฟน
A 
เรา
 
ไปเชยไป
F#m 
ชม ไปดม ไป
Bm 
กอด
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เขาเอาสินส
A 
อด
 
ไปยง ไป
F#m 
หยอด 
 
พ่อตาแม่
Bm 
ยาย
 
มันเจ็บหัว
Em 
ใจ 
 
เราหาหม้ายเ
A 
บี้ย
 
เลยไม่มี
F#m 
เมีย 
 
มาเคียงข้าง
Bm 
กาย
 
หัวใจส
G 
ลาย.. 
 
A 
อ..
 
สุดท้ายเลยหาหม้าย..เมีย…
 

OUTRO | Bm A | G D A/C# |
OUTRO | Bm A | G | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จน (มันเจ็บหัวใจ)


ท้องฟ้าสลัวมัวหมอง
พี่นั่งหยบร้องไห้แต่สวน
หนาวเหน็บนั่งคิดทบทวน
หมดยาหลายมวนเรรวน หัวใจ
หามีปี้ตางค์ บ้านช่องรกร้าง
น้องนางเลยมาจางหาย
รักเราเหมือนขับรถร้าย ไม่ถึงที่หมาย
มาตายกลางคัน

มีแต่หัวใจทำไหรได้
ไม่มีความหมายเท่าตางก้อนนั้น
เราเป็นคนจน ต้องถูกเหยียดยัน
เขาจัดงานหมั้น กับแฟนของเรา

มันเจ็บหัวใจ เขาเอาแฟนเรา
ไปเชยไปชม ไปดม ไปกอด
มันเจ็บหัวใจ เขาเอาสินสอด
ไปยง ไปหยอด พ่อตาแม่ยาย
มันเจ็บหัวใจ เราหาหม้ายเบี้ย
เลยไม่มีเมีย มาเคียงข้างกาย
หัวใจสลาย ต้องแพ้พ่ายเพราะไม่มีเงิน

( ดนตรี )

มีแต่หัวใจทำไหรได้
ไม่มีความหมายเท่าตางก้อนนั้น
เราเป็นคนจน ต้องถูกเหยียดยัน
เขาจัดงานหมั้น กับแฟนของเรา

มันเจ็บหัวใจ เขาเอาแฟนเรา
ไปเชยไปชม ไปดม ไปกอด
มันเจ็บหัวใจ เขาเอาสินสอด
ไปยง ไปหยอด พ่อตาแม่ยาย
มันเจ็บหัวใจ เราหาหม้ายเบี้ย
เลยไม่มีเมีย มาเคียงข้างกาย
หัวใจสลาย.. โอ..

มันเจ็บหัวใจ เขาเอาแฟนเรา
ไปเชยไปชม ไปดม ไปกอด
มันเจ็บหัวใจ เขาเอาสินสอด
ไปยง ไปหยอด พ่อตาแม่ยาย
มันเจ็บหัวใจ เราหาหม้ายเบี้ย
เลยไม่มีเมีย มาเคียงข้างกาย
หัวใจสลาย.. โอ..
สุดท้ายเลยหาหม้าย..เมีย..

มิวสิควิดีโอ จน (มันเจ็บหัวใจ) มอส ขจรจารุกุล

เพลง : จน (มันเจ็บหัวใจ)
ศิลปิน : มอส ขจรจารุกุล
เรียบเรียง : มอส ขจรจารุกุล, ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง : 082-424-4515, 090-170-1299
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend