คอร์ดเพลง หมาตัวหนึ่ง แน๊ท ราเชนทร์

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาตัวหนึ่ง แน๊ท ราเชนทร์

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : แน๊ท ราเชนทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กิตติโชค พากเพียร
คอร์ด : G,D,D/F#,Em,C,Bm


 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม

Em 
  ยังจำได้ไ
C 
หมที่เธอร้องไ
G 
ห้ฟูมฟายมาบอ
D 
กฉัน
Em 
  เรื่องเธอกับเ
C 
ขานั้นมันได้
G 
จบลงไปแ
D 
ล้ว
Em 
  เธอเองตัดสิ
C 
นใจ 
 
G 
พื่อที่จะเริ่มต้นให
D 
ม่อีกครั้ง
Em 
  ไม่กลับไป
C 
ที่เดิม 
 
 
G 
ให้มันบอก
D 
ช้ำ

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่
C 
คุ้มเลย 
 
 
D 
ฉัน

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็ทำให้ฉันใจส
C 
ลาย..

Em 
  เธอจะให้
C 
ฉันทําใจยังไ
G 
งถ้าเธอจะจา
D 
กไป
Em 
  คงมีคำถ
C 
ามมากมายทำไ
G 
มเธอจากไ
D 
ปแล้ว
Em 
  เธอเองตัดสิ
C 
นใจ 
 
G 
รื่องที่จะเริ่มต้นใ
D 
หม่ 
 
อีกครั้ง
Em 
  กับคนที่
C 
ทิ้งเธอ 
 
G 
ห้ใจบอบ
D 
ช้ำ

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่
C 
คุ้มเลย 
 
 
D 
ฉัน

INSTRU | Em D | C D | Em D | C |
INSTRU | G | Am | C | D | D |

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D 
ะลืม..

 
เป็นได้แค่
Em 
หมาตัวหนึ่ง 
 
มันเจ็บ
C 
ลึกถึงหัวใจ
 
เมื่อได้
G 
รู้ 
 
ว่าเธอกับเขานั้นคืน
D/F# 
ดีกัน
 
แทบยืนไม่ไ
Em 
หวเลยเธอ
 
คลานเห่าห
C 
อนไปก่อนแล้ว
G 
กัน
 
กว่ามันจ
D/F# 
ะลืม

Bm 
เธอทำให้ฉันนั้นไ
C 
ว้ใจ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็ทำให้ฉันใจส
C 
ลาย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมาตัวหนึ่ง


เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่ง มันเจ็บลึกถึงหัวใจ
เมื่อได้รู้ ว่าเธอกับเขานั้นคืนดีกัน
แทบยืนไม่ไหวเลยเธอ
คลานเห่าหอนไปก่อนแล้วกัน
กว่ามันจะลืม

ยังจำได้ไหมที่เธอร้องไห้ฟูมฟายมาบอกฉัน
เรื่องเธอกับเขานั้นมันได้จบลงไปแล้ว
เธอเองตัดสินใจ เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
ไม่กลับไปที่เดิม ให้มันบอกช้ำ

เธอทำให้ฉันนั้นไว้ใจ
แต่สุดท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่คุ้มเลย ฉัน

เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่ง มันเจ็บลึกถึงหัวใจ
เมื่อได้รู้ ว่าเธอกับเขานั้นคืนดีกัน
แทบยืนไม่ไหวเลยเธอ
คลานเห่าหอนไปก่อนแล้วกัน
กว่ามันจะลืม

เธอทำให้ฉันนั้นไว้ใจ
แต่สุดท้ายก็ทำให้ฉันใจสลาย..

เธอจะให้ฉันทําใจยังไงถ้าเธอจะจากไป
คงมีคำถามมากมายทำไมเธอจากไปแล้ว
เธอเองตัดสินใจ เรื่องที่จะเริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง
กับคนที่ทิ้งเธอ ให้ใจบอบช้ำ

เธอทำให้ฉันนั้นไว้ใจ
แต่สุดท้ายทุ่มเทเท่าไรไม่คุ้มเลย ฉัน

( ดนตรี )

เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่ง มันเจ็บลึกถึงหัวใจ
เมื่อได้รู้ ว่าเธอกับเขานั้นคืนดีกัน
แทบยืนไม่ไหวเลยเธอ
คลานเห่าหอนไปก่อนแล้วกัน
กว่ามันจะลืม..

เป็นได้แค่หมาตัวหนึ่ง มันเจ็บลึกถึงหัวใจ
เมื่อได้รู้ ว่าเธอกับเขานั้นคืนดีกัน
แทบยืนไม่ไหวเลยเธอ
คลานเห่าหอนไปก่อนแล้วกัน
กว่ามันจะลืม

เธอทำให้ฉันนั้นไว้ใจ
แต่สุดท้ายก็ทำให้ฉันใจสลาย..

มิวสิควิดีโอ หมาตัวหนึ่ง แน๊ท ราเชนทร์

เพลง : หมาตัวหนึ่ง
ศิลปิน : แน๊ท ราเชนทร์
เรียบเรียง : ARTSEVENMUSIC
ติดต่องานแสดง : 062-5656982, 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend