คอร์ดเพลง จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว ดิด คิตตี้

  
Text   
คอร์ดเพลง จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว ดิด คิตตี้

คอร์ด :

ศิลปิน : ดิด คิตตี้

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์

คอร์ดในเพลง : A,C#m,F#m,D,E


Tune to Eb

 
แต่เจ็บเติบอยู่
A 
เด้ 
 
หัวใจเพไผสิ
C#m 
บ่เจ็บ
 
แฮงเป็น
F#m 
คนเก็บน้ำตาบ่ค่อยเก่ง
 
บ่ได้เป็นตัวเ
D 
ต็ง 
 
หัวใจเลยเจ๊งบ่เป็
E 
นท่า
 
เอาล
C#m 
ะว้า.. 
 
น้ำ
F#m 
ตาย้อยๆ
 
คือบ่
D 
ถ่าย้อยหลาย 
 
 
C#m 
ซ้าๆ
 
ว่าแม่นเ
D 
ทส่ำฟ้าฮั่ว 
 
ย่านบ่
C#m 
มีน้ำตา
 
มื้อ
Bm 
หน้าสิบ่มีไ
E 
หล..

D 
  บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ 
 
ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
C#m 
  ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องม้าง 
 
คือจั่งน้ำดับไฟ
F#m 
  ใจประสงค์สร้างแ
E 
ล้ว 
 
กะมีทางม่างลงได้
D 
  หัวใจคนยังเปลี่ยนง่
E 
าย 
 
เซื่อบ่ได้หัวใ
D 
จคน..
 
  เมื่อบ่
E 
มีตัวตน 
 
คงมีเหตุผลเดียวคือเห
A 
มิดใจ 
 
 
E 

A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
F#m 
สิบปีล้ำซาวปี
E 
ล้ำบ่ได้
D 
ทำหน้าที่
 
เต็ม
E 
ที่ซะมื้ออกหัก
A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาไว้ถ่าฮั่ว 
 
มื้อ
F#m 
เจ็บ.. 
 
 
E 
นำ
D 
โอ้ละน้อควา
C#m 
มฮัก 
 
จักสิห้ามดอกแ
Bm 
นวใด
 
บ่ใ
E 
ห้น้ำตาต้อ
A 
งฮั่ว 
 
 
E 

INSTRU | A | F#m E | D | E |
INSTRU | A C#m | F#m E |
INSTRU | D C#m | Bm E |

D 
  บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ 
 
ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
C#m 
  ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องม้าง 
 
คือจั่งน้ำดับไฟ
F#m 
  ใจประสงค์สร้างแ
E 
ล้ว 
 
กะมีทางม่างลงได้
D 
  หัวใจคนยังเปลี่ยนง่
E 
าย 
 
เซื่อบ่ได้หัวใ
D 
จคน..
E 
 
  เมื่อบ่
E 
มีตัวตน 
 
คงมีเหตุผลเดียวคือเห
E 
มิดใจ..

A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
F#m 
สิบปีล้ำซาวปี
E 
ล้ำบ่ได้
D 
ทำหน้าที่
 
เต็ม
E 
ที่ซะมื้ออกหัก
A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาไว้ถ่าฮั่ว 
 
มื้อ
F#m 
เจ็บ.. 
 
 
E 
นำ
D 
โอ้ละน้อควา
C#m 
มฮัก 
 
จักสิห้ามดอกแ
Bm 
นวใด 
 
 
E 

A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
F#m 
สิบปีล้ำซาวปี
E 
ล้ำบ่ได้
D 
ทำหน้าที่
 
เต็ม
E 
ที่ซะมื้ออกหัก
A 
กะเลยจ่งน้ำ
C#m 
ตาไว้ถ่าฮั่ว 
 
มื้อ
F#m 
เจ็บ.. 
 
 
E 
นำ
D 
โอ้ละน้อควา
C#m 
มฮัก 
 
จักสิห้ามดอกแ
Bm 
นวใด 
 
 
E 
 
บ่ใ
 
ห้น้ำตาต้องฮั่ว..

OUTRO | A | F#m E | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว


แต่เจ็บเติบอยู่เด้ หัวใจเพไผสิบ่เจ็บ
แฮงเป็นคนเก็บน้ำตาบ่ค่อยเก่ง
บ่ได้เป็นตัวเต็ง หัวใจเลยเจ๊งบ่เป็นท่า
เอาละว้า.. น้ำตาย้อยๆ
คือบ่ถ่าย้อยหลาย ซ้าๆ
ว่าแม่นเทส่ำฟ้าฮั่ว ย่านบ่มีน้ำตา
มื้อหน้าสิบ่มีไหล..

บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องม้าง คือจั่งน้ำดับไฟ
ใจประสงค์สร้างแล้ว กะมีทางม่างลงได้
หัวใจคนยังเปลี่ยนง่าย เซื่อบ่ได้หัวใจคน..
เมื่อบ่มีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหมิดใจ

กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีล้ำซาวปีล้ำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว มื้อเจ็บ.. นำ
โอ้ละน้อความฮัก จักสิห้ามดอกแนวใด
บ่ให้น้ำตาต้องฮั่ว

( ดนตรี )

บุญผลาบ่ซ่อยอยู่ ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึง
ฮอดมื้อหนึ่งกะต้องม้าง คือจั่งน้ำดับไฟ
ใจประสงค์สร้างแล้ว กะมีทางม่างลงได้
หัวใจคนยังเปลี่ยนง่าย เซื่อบ่ได้หัวใจคน..
เมื่อบ่มีตัวตน คงมีเหตุผลเดียวคือเหมิดใจ..

กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีล้ำซาวปีล้ำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว มื้อเจ็บ.. นำ
โอ้ละน้อความฮัก จักสิห้ามดอกแนวใด

กะเลยจ่งน้ำตาให้ถ่าไหลน้อมื้อนี้
สิบปีล้ำซาวปีล้ำบ่ได้ทำหน้าที่
เต็มที่ซะมื้ออกหัก
กะเลยจ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว มื้อเจ็บ.. นำ
โอ้ละน้อความฮัก จักสิห้ามดอกแนวใด
บ่ให้น้ำตาต้องฮั่ว..

มิวสิควิดีโอ จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว ดิด คิตตี้

เพลง : จ่งน้ำตาไว้ถ่าฮั่ว
ศิลปิน : ดิด คิตตี้
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดง : โทร 098-4426915
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend