คอร์ดเพลง เธอทำให้โลกช่างสดใส OG-ANIC feat. 34PP

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอทำให้โลกช่างสดใส OG-ANIC Feat. 34PP

คอร์ด :

ศิลปิน : OG-ANIC Feat. 34PP

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : F#m,D,A,E


INTRO | F#m | D | A | E | ( 4 Times )

 
เธอทำให้โลกช่างสด
F#m 
ใส 
 
ขึ้น
D 
มา
 
เวลาที่อยู่กับเ
A 
ธอมันมีชีวิตชี
E 
วา
 
ตอนแรกก็ไม่ได้
F#m 
รักและไม่ได้คิดจริง
D 
จัง
 
คนอย่าง
A 
ผม 
 
ไม่ติง
E 
นัง
 
พาเธอไปเ
F#m 
ที่ยวชมแม่น้ำปิง
D 
วัง
 
ตั้งเตาบาร์บี
A 
คิวแล้วเราก็โซ้ยกิน
E 
กัน
 
ชวนไปท
F#m 
ะเลชวนเธอไปเที่ยวชะ
D 
อำ
 
ถ้าทำตัว
A 
ดี OG จะให้ราง
E 
วัล

 
ตั้งแต่ได้มีเธอเข้
F#m 
ามามันทำให้โลกผมสด
D 
ใส
 
ดูแล้วแล้วมันน่าค้น
A 
หาและดีกว่าตำราบทไ
E 
หน
 
อาการอะไรกัน
F#m 
เนี่ย 
 
มันยิ่งทำให้ผมสง
D 
สัย
 
เธอมีเสน่ย์อะไรกัน
A 
วะ 
 
ถึงเข้ามาทำให้หลงไ
E 
หล
 
ถ้าเกิดว่าเบื่อ
F#m 
บ้านนะผมจะพาไปตั้งแ
D 
คมป์
 
ขึ้นรถมอไ
A 
ซด์ 
 
สตาร์ทอย่างไวแล้วนั่ง
E 
แว้น
 
หลังจากนั้นไปท
F#m 
ะเล 
 
ใส่บิกินี่เดินริม
D 
หาด
 
อย่าเอาคนเก่ามาเทียบเ
A 
ลยนะ พูดตรงๆ ผมกิน
E 
ขาด

 
เธอทำให้โลกช่างสด
F#m 
ใส 
 
ขึ้น
D 
มา
 
เวลาที่อยู่กับเ
A 
ธอมันมีชีวิตชี
E 
วา
 
ตอนแรกก็ไม่ได้
F#m 
รักและไม่ได้คิดจริง
D 
จัง
 
คนอย่าง
A 
ผม 
 
ไม่ติง
E 
นัง
 
พาเธอไปเ
F#m 
ที่ยวชมแม่น้ำปิง
D 
วัง
 
ตั้งเตาบาร์บี
A 
คิวแล้วเราก็โซ้ยกิน
E 
กัน
 
ชวนไปท
F#m 
ะเลชวนเธอไปเที่ยวชะ
D 
อำ
 
ถ้าทำตัว
A 
ดี OG จะให้ราง
E 
วัล

F#m 
คือว่ามันไม่
D 
ได้ 
 
แฟนไหนก็ไม่
A 
ใช่
 
เราคงไม่ปล่อยเธอไปง่าย
E 
 
ทำแบบนี้ไม่
F#m 
ไหว 
 
ให้อภัยไม่ไ
D 
ด้
 
จะตัวติดกับเ
A 
ธอ 
 
ไม่ยอมให้ใครมาอยู่ใก
E 
ล้ๆ

 
ฉันหวง
F#m 
เธอ 
 
ซะยิ่งกว่าแหวนเ
D 
พชร
 
Feel like จับยา
A 
บ้า 
 
ตำรวจยึดไปแสนเ
E 
ม็ด
 
และในนา
F#m 
ทีนี้ 
 
สดุดล้มจนแขนเ
D 
คล็ด
 
อย่าให้หัวใจฉัน
A 
ช้ำ 
 
ซะจนมันกลายเป็นแผล
E 
เละ 
 
ฉันขอล่ะ

 
เหล้ายาปล
F#m 
าปิ้ง 
 
ผมมาสองแต่ของค
D 
รบ
 
พอดีว่าผมมันสายค
A 
ลีน 
 
ยังไงตำรวจไม่ขอ
E 
พบ
 
จัดให้สอ
F#m 
งยก 
 
ถามหน่อยแค่นี้อะพอไ
D 
หม
 
เรื่องอื่นก็โยนแม่งทิ้ง
A 
ไป 
 
อย่าพึ่งคิดให้สมอง
E 
รก

 
เธอทำให้โลกช่างสด
F#m 
ใส 
 
ขึ้น
D 
มา
 
เวลาที่อยู่กับเ
A 
ธอมันมีชีวิตชี
E 
วา
 
ตอนแรกก็ไม่ได้
F#m 
รักและไม่ได้คิดจริง
D 
จัง
 
คนอย่าง
A 
ผม 
 
ไม่ติง
E 
นัง
 
พาเธอไปเ
F#m 
ที่ยวชมแม่น้ำปิง
D 
วัง
 
ตั้งเตาบาร์บี
A 
คิวแล้วเราก็โซ้ยกิน
E 
กัน
 
ชวนไปท
F#m 
ะเลชวนเธอไปเที่ยวชะ
D 
อำ
 
ถ้าทำตัว
A 
ดี OG จะให้ราง
E 
วัล

 
เธอทำให้โลกช่างสด
F#m 
ใส 
 
ขึ้น
D 
มา
 
เวลาที่อยู่กับเ
A 
ธอมันมีชีวิตชี
E 
วา
 
ตอนแรกก็ไม่ได้
F#m 
รักและไม่ได้คิดจริง
D 
จัง
 
คนอย่าง
A 
ผม 
 
ไม่ติง
E 
นัง
 
พาเธอไปเ
F#m 
ที่ยวชมแม่น้ำปิง
D 
วัง
 
ตั้งเตาบาร์บี
A 
คิวแล้วเราก็โซ้ยกิน
E 
กัน
 
ชวนไปท
F#m 
ะเลชวนเธอไปเที่ยวชะ
D 
อำ
 
ถ้าทำตัว
A 
ดี OG จะให้ราง
E 
วัล

OUTRO | F#m | D | A | E | ( 8 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอทำให้โลกช่างสดใส


เธอทำให้โลกช่างสดใส ขึ้นมา
เวลาที่อยู่กับเธอมันมีชีวิตชีวา
ตอนแรกก็ไม่ได้รักและไม่ได้คิดจริงจัง
คนอย่างผม ไม่ติงนัง
พาเธอไปเที่ยวชมแม่น้ำปิงวัง
ตั้งเตาบาร์บีคิวแล้วเราก็โซ้ยกินกัน
ชวนไปทะเลชวนเธอไปเที่ยวชะอำ
ถ้าทำตัวดี OG จะให้รางวัล

ตั้งแต่ได้มีเธอเข้ามามันทำให้โลกผมสดใส
ดูแล้วแล้วมันน่าค้นหาและดีกว่าตำราบทไหน
อาการอะไรกันเนี่ย มันยิ่งทำให้ผมสงสัย
เธอมีเสน่ย์อะไรกันวะ ถึงเข้ามาทำให้หลงไหล
ถ้าเกิดว่าเบื่อบ้านนะผมจะพาไปตั้งแคมป์
ขึ้นรถมอไซด์ สตาร์ทอย่างไวแล้วนั่งแว้น
หลังจากนั้นไปทะเล ใส่บิกินี่เดินริมหาด
อย่าเอาคนเก่ามาเทียบเลยนะ พูดตรงๆ ผมกินขาด

เธอทำให้โลกช่างสดใส ขึ้นมา
เวลาที่อยู่กับเธอมันมีชีวิตชีวา
ตอนแรกก็ไม่ได้รักและไม่ได้คิดจริงจัง
คนอย่างผม ไม่ติงนัง
พาเธอไปเที่ยวชมแม่น้ำปิงวัง
ตั้งเตาบาร์บีคิวแล้วเราก็โซ้ยกินกัน
ชวนไปทะเลชวนเธอไปเที่ยวชะอำ
ถ้าทำตัวดี OG จะให้รางวัล

คือว่ามันไม่ได้ แฟนไหนก็ไม่ใช่
เราคงไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆ
ทำแบบนี้ไม่ไหว ให้อภัยไม่ได้
จะตัวติดกับเธอ ไม่ยอมให้ใครมาอยู่ใกล้ๆ

ฉันหวงเธอ ซะยิ่งกว่าแหวนเพชร
fell lik จับยาบ้า ตำรวจยึดไปแสนเม็ด
และในนาทีนี้ สดุดล้มจนแขนเคล็ด
อย่าให้หัวใจฉันช้ำ ซะจนมันกลายเป็นแผลเละ ฉันขอล่ะ

เหล้ายาปลาปิ้ง ผมมาสองแต่ของครบ
พอดีว่าผมมันสายคลีน ยังไงตำรวจไม่ขอพบ
จัดให้สองยก ถามหน่อยแค่นี้อะพอไหม
เรื่องอื่นก็โยนแม่งทิ้งไป อย่าพึ่งคิดให้สมองรก

เธอทำให้โลกช่างสดใส ขึ้นมา
เวลาที่อยู่กับเธอมันมีชีวิตชีวา
ตอนแรกก็ไม่ได้รักและไม่ได้คิดจริงจัง
คนอย่างผม ไม่ติงนัง
พาเธอไปเที่ยวชมแม่น้ำปิงวัง
ตั้งเตาบาร์บีคิวแล้วเราก็โซ้ยกินกัน
ชวนไปทะเลชวนเธอไปเที่ยวชะอำ
ถ้าทำตัวดี OG จะให้รางวัล

เธอทำให้โลกช่างสดใส ขึ้นมา
เวลาที่อยู่กับเธอมันมีชีวิตชีวา
ตอนแรกก็ไม่ได้รักและไม่ได้คิดจริงจัง
คนอย่างผม ไม่ติงนัง
พาเธอไปเที่ยวชมแม่น้ำปิงวัง
ตั้งเตาบาร์บีคิวแล้วเราก็โซ้ยกินกัน
ชวนไปทะเลชวนเธอไปเที่ยวชะอำ
ถ้าทำตัวดี OG จะให้รางวัล

มิวสิควิดีโอ เธอทำให้โลกช่างสดใส OG-ANIC Feat. 34PP

เพลง : เธอทำให้โลกช่างสดใส
ศิลปิน : OG-ANIC Feat. 34PP
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend