คอร์ดเพลง บ่ฮักกะเซาเถาะ ดิด คิตตี้

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่ฮักกะเซาเถาะ ศิลปิน ดิด คิตตี้ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | G | A |

 
สถา
D 
นะเริ่มบ่ชัดเจน
 
กลายเป็นของเล่นซี้น
F#m 
เก่าที่เจ้าเริ่มเบื่อ
 
คั่นเป็นอาห
G 
ารกะเอิ้นว่าของเหลือ
 
เป็นเหยื่ออาชญาก
A 
รรมทางความฮู้สึก

 
บ่แม่นว่า
D 
ปึกที่ยอมได้สุอย่าง
 
ทั้งที่เป็นก้างขวาง
F#m 
ทางของคนฮักกัน
 
กะย้อนว่า
G 
ฮักคำเดียวท่อนั้น
 
มาฮอดทางตัน.
A 
..กะพอ.. 
 
สา

 
สถา
G 
นะความฮักสองเฮา
 
ให้มันเป็นขี้
F#m 
เถ่านับจากวันนี้
 
ให้ถิ่มไป
G 
สาความฮู้สึกดีๆ
 
ที่เคยมี
A 
ให้กัน

 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
 
ไปต่อบ่ได้กะ
F#m 
พอซำนี้นั่นละ
 
อย่ามาแก
G 
ล้งเฮ็ดเป็นจกตา
 
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใ
A 
จแล้ว
 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
 
คั่นอยู่ต่อไปแล้ว
F#m 
บืนฝืนทนกะพอละ
 
ถ้าฮักกัน
G 
ต่อแล้วมีแต่น้ำตา
 
จักฮักประสา
A 
อีหยัง
 
คั่นบ่เห็นทา
D 
งไปต่อ

INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | G | G | F#m | F#m |
INSTRU | G | G | A | A |

 
สถา
G 
นะความฮักสองเฮา
 
ให้มันเป็นขี้
F#m 
เถ่านับจากวันนี้
 
ให้ถิ่มไป
G 
สาความฮู้สึกดีๆ
 
ที่เคยมี
A 
ให้กัน 
 
ฮู้ว..

 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
 
ไปต่อบ่ได้กะ
F#m 
พอซำนี้นั่นละ
 
อย่ามาแก
G 
ล้งเฮ็ดเป็นจกตา
 
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใ
A 
จแล้ว
 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
 
คั่นอยู่ต่อไปแล้ว
F#m 
บืนฝืนทนกะพอละ
 
ถ้าฮักกัน
G 
ต่อแล้วมีแต่น้ำตา
 
จักฮักประสา
A 
อีหยัง.. โฮ้.. โฮ โฮ้..

 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
 
ไปต่อบ่ได้กะ
F#m 
พอซำนี้นั่นละ
 
อย่ามาแก
G 
ล้งเฮ็ดเป็นจกตา
 
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใ
A 
จแล้ว
 
บ่ฮักกะเซาเ
D 
ถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
 
คั่นอยู่ต่อไปแล้ว
F#m 
บืนฝืนทนกะพอละ
 
ถ้าฮักกัน
G 
ต่อแล้วมีแต่น้ำตา
 
จักฮักประสา
A 
อีหยัง
 
คั่นบ่เห็นทางไป
D 
ต่อ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บ่ฮักกะเซาเถาะ


สถานะเริ่มบ่ชัดเจน
กลายเป็นของเล่นซี้นเก่าที่เจ้าเริ่มเบื่อ
คั่นเป็นอาหารกะเอิ้นว่าของเหลือ
เป็นเหยื่ออาชญากรรมทางความฮู้สึก

บ่แม่นว่าปึกที่ยอมได้สุอย่าง
ทั้งที่เป็นก้างขวางทางของคนฮักกัน
กะย้อนว่าฮักคำเดียวท่อนั้น
มาฮอดทางตัน…กะพอ.. สา

สถานะความฮักสองเฮา
ให้มันเป็นขี้เถ่านับจากวันนี้
ให้ถิ่มไปสาความฮู้สึกดีๆ
ที่เคยมีให้กัน

บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
ไปต่อบ่ได้กะพอซำนี้นั่นละ
อย่ามาแกล้งเฮ็ดเป็นจกตา
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใจแล้ว
บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
คั่นอยู่ต่อไปแล้วบืนฝืนทนกะพอละ
ถ้าฮักกันต่อแล้วมีแต่น้ำตา
จักฮักประสาอีหยัง
คั่นบ่เห็นทางไปต่อ

( ดนตรี )

สถานะความฮักสองเฮา
ให้มันเป็นขี้เถ่านับจากวันนี้
ให้ถิ่มไปสาความฮู้สึกดีๆ
ที่เคยมีให้กัน ฮู้ว..

บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
ไปต่อบ่ได้กะพอซำนี้นั่นละ
อย่ามาแกล้งเฮ็ดเป็นจกตา
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใจแล้ว
บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
คั่นอยู่ต่อไปแล้วบืนฝืนทนกะพอละ
ถ้าฮักกันต่อแล้วมีแต่น้ำตา
จักฮักประสาอีหยัง.. โฮ้.. โฮ โฮ้..

บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ เซาเถาะ)
ไปต่อบ่ได้กะพอซำนี้นั่นละ
อย่ามาแกล้งเฮ็ดเป็นจกตา
คั่นว่าเมิดค่า ต่อใจแล้ว
บ่ฮักกะเซาเถาะ (เซาเถาะ) เซาสา
คั่นอยู่ต่อไปแล้วบืนฝืนทนกะพอละ
ถ้าฮักกันต่อแล้วมีแต่น้ำตา
จักฮักประสาอีหยัง
คั่นบ่เห็นทางไปต่อ..

มิวสิควิดีโอ บ่ฮักกะเซาเถาะ ดิด คิตตี้

เพลง : บ่ฮักกะเซาเถาะ (คอร์ด)
ศิลปิน : ดิด คิตตี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
Mix Master: สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง บ่ฮักกะเซาเถาะ ดิด คิตตี้
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend