หน้าแรก » ดิด คิตตี้ » คอร์ดเพลง ตีขุมตา – ดิด คิตตี้

คอร์ดเพลง ตีขุมตา – ดิด คิตตี้

คอร์ดเพลง : ตีขุมตา ดิด คิตตี้

คอร์ดเพลง ตีขุมตา - ดิด คิตตี้

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ดิด คิตตี้ : ตีขุมตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตีขุมตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Em D | Am Em | ( 2 Times )

Em 
จีบมาดนแล้วเด้ 
 
 
นำมาดนแล้วเด้
Am 
ตั้งแต่เป็นเด็ก
Em 
น้อย
Em 
เจ้าใช้ให้ปีนบักม่วง 
 
เจ้า
ใช้ให้ลงจับปลา
Am 
อ้ายกะเต็มใจ
Em 
ส่อย

 
กะ
Em 
ฮักมาตั้งแต่ดน 
 
หมู่เ
ฮากะฮู้สุคน
 
ไป
Am 
ไสกะไปนำต้
Em 
อย 
 
มันกะติดอยู่ว่า 
 
อ้าย
นำจีบเจ้าจนว่า
 
จ้ากะบ่มักนำจั
กหน่อย..

Em 
คงต้องใช้วิ
ธีการใหม่
คั่นสิเอาหัวใจเจ้า
มา
Em 
บ่มีดอกเวท
มนต์คาถา
 
อ้าย
มี 
 
แต่กำปั้นห
วาน..

 
สิฮัก
Em 
ดี ๆ หรือให้ตีขุม
ตา
 
บอกฮัก
Am 
มา 
 
อย่าให้ถ่าดนห
Em 
ลาย
 
จีบสุ
Em 
มื้อ 
 
บ่อ่อนง่ายบ้อใ
 
มาส่างใจ
Am 
ร้ายใจดำแท้
Bm 
น้อ

 
สิฮัก
ดี ๆ หรือให้ใช้กำ
ลัง
 
สิทุบเอาซาน
Am 
ดังให้เจ้าได้นั่งจ่อ
Bm 
ก่อ
 
สิฮักอ้าย
บ้อ 
 
สิฮักอ้าย
บ่
 
จีบดนจน
Am 
ท้อ.. 
 
 
 
บ่ฮักกะ
Em 
พอ.. 
 
อ้ายสิหนี

INSTRU | Em D | Am Em | ( 2 Times )
INSTRU | C G | Am Em |
INSTRU | C G | Am B | B | B |

Em 
คงต้องใช้วิ
ธีการใหม่
คั่นสิเอาหัวใจเจ้า
มา
Em 
บ่มีดอกเวท
มนต์คาถา
 
อ้าย
มี 
 
แต่กำปั้นห
วาน..

 
สิฮัก
Em 
ดี ๆ หรือให้ตีขุม
ตา
 
บอกฮัก
Am 
มา 
 
อย่าให้ถ่าดนห
Em 
ลาย
 
จีบสุ
Em 
มื้อ 
 
บ่อ่อนง่ายบ้อใ
 
มาส่างใจ
Am 
ร้ายใจดำแท้
Bm 
น้อ

 
สิฮัก
ดี ๆ หรือให้ใช้กำ
ลัง
 
สิทุบเอาซาน
Am 
ดังให้เจ้าได้นั่งจ่อ
Bm 
ก่อ
 
สิฮักอ้าย
บ้อ 
 
สิฮักอ้าย
บ่
 
จีบดนจน
Am 
ท้อ.. 
 
 

 
สิฮัก
Em 
ดี ๆ หรือให้ตีขุม
ตา
 
บอกฮัก
Am 
มา 
 
อย่าให้ถ่าดนห
Em 
ลาย
 
จีบสุ
Em 
มื้อ 
 
บ่อ่อนง่ายบ้อใ
 
มาส่างใจ
Am 
ร้ายใจดำแท้
Bm 
น้อ

 
สิฮัก
ดี ๆ หรือให้ใช้กำ
ลัง
 
สิทุบเอาซาน
Am 
ดังให้เจ้าได้นั่งจ่อ
Bm 
ก่อ
 
สิฮักอ้าย
บ้อ 
 
สิฮักอ้าย
บ่
 
จีบดนจน
Am 
ท้อ.. 
 
 
 
บ่ฮักกะ
Em 
พอ.. 
 
อ้ายสิหนี…

OUTRO | Em D | Am Em | ( 2 Times )
OUTRO | Em D | Am Em |
OUTRO | Em D | Am B | Em |


จีบมาดนแล้วเด้ นำมาดนแล้วเด้
ตั้งแต่เป็นเด็กน้อย
เจ้าใช้ให้ปีนบักม่วง เจ้าใช้ให้ลงจับปลา
อ้ายกะเต็มใจส่อย

กะฮักมาตั้งแต่ดน หมู่เฮากะฮู้สุคน
ไปไสกะไปนำต้อย ๆ
มันกะติดอยู่ว่า อ้ายนำจีบเจ้าจนว่า
เจ้ากะบ่มักนำจักหน่อย..

คงต้องใช้วิธีการใหม่
คั่นสิเอาหัวใจเจ้ามา
บ่มีดอกเวทมนต์คาถา
อ้ายมี แต่กำปั้นหวาน..

สิฮักดี ๆ หรือให้ตีขุมตา
บอกฮักมา อย่าให้ถ่าดนหลาย
จีบสุมื้อ บ่อ่อนง่ายบ้อใจ
มาส่างใจร้ายใจดำแท้น้อ

สิฮักดี ๆ หรือให้ใช้กำลัง
สิทุบเอาซานดังให้เจ้าได้นั่งจ่อก่อ
สิฮักอ้ายบ้อ สิฮักอ้ายบ่
จีบดนจนท้อ..
บ่ฮักกะพอ.. อ้ายสิหนี

( ดนตรี )

คงต้องใช้วิธีการใหม่
คั่นสิเอาหัวใจเจ้ามา
บ่มีดอกเวทมนต์คาถา
อ้ายมี แต่กำปั้นหวาน..

สิฮักดี ๆ หรือให้ตีขุมตา
บอกฮักมา อย่าให้ถ่าดนหลาย
จีบสุมื้อ บ่อ่อนง่ายบ้อใจ
มาส่างใจร้ายใจดำแท้น้อ

สิฮักดี ๆ หรือให้ใช้กำลัง
สิทุบเอาซานดังให้เจ้าได้นั่งจ่อก่อ
สิฮักอ้ายบ้อ สิฮักอ้ายบ่
จีบดนจนท้อ..

สิฮักดี ๆ หรือให้ตีขุมตา
บอกฮักมา อย่าให้ถ่าดนหลาย
จีบสุมื้อ บ่อ่อนง่ายบ้อใจ
มาส่างใจร้ายใจดำแท้น้อ

สิฮักดี ๆ หรือให้ใช้กำลัง
สิทุบเอาซานดังให้เจ้าได้นั่งจ่อก่อ
สิฮักอ้ายบ้อ สิฮักอ้ายบ่
จีบดนจนท้อ…
บ่ฮักกะพอ.. อ้ายสิหนี…


รูปภาพคอร์ด ตีขุมตา – ดิด คิตตี้

คอร์ดเพลง ตีขุมตา - ดิด คิตตี้

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตีขุมตา (คอร์ด)

เนื้อร้อง / ทำนอง : เพียว โปรดักชั่น
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานโทร : 063-256 4469
ตีขุมตา - ดิด คิตตี้
 โฆษณา