คอร์ดเพลง บักสมองน้อย ดิด คิตตี้

  
Text   
คอร์ดเพลง บักสมองน้อย ศิลปิน ดิด คิตตี้ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสาย Eb

Tune to Eb

INTRO | G A | F#m Bm |
INTRO | G A | D | A |

 
ปากบอกว่า
D 
ฮักแต่หลอยอักคุย
F#m 
คนอื่น
 
ปานหมื่อ
Bm 
ดินปืน 
 
หัวใจเจ้า
F#m 
ซ่างดำ
 
หวานปากห
G 
ม้อ 
 
ตั๋วล่อกันหน่ำๆ
 
สิตายนำคือ
A 
คนฮักจริง

 
ติ้งลิง
D 
ติ่ง 
 
ตาใสปิ่งลิ่งปานตา
F#m 
แมว
 
ซื่อๆ  
Bm 
แบ๋วๆ อีหลีแล้ว ฮ้ายกว่า
F#m 
เสือ
 
บ่เอาหูโ
G 
ต่ง 
 
ไผเตือนว่าเป็นเหยื่อ
 
บ่เคยเซื่อคำเ
A 
ว้าไผ่

 
จนมาเห็นกับ
G 
ตา 
 
จนพาใจมาเ
A 
จ็บ
 
ฉีกบ่มีหม่อง
F#m 
เย็บ 
 
หัวใจที่ให้
Bm 
เจ้า
 
เว้ากะเว้าบ่
G 
ได้ 
 
จนมาพ้อ
A 
จังๆ
 
เจ็บปานถืก
F#m 
ตีนถั่ง 
 
อุกอั่งปาน
Bm 
ผีบ้า
 
คิดว่าเขาสิฮำฮ
G 
อน 
 
อ้อนวอนด้วยหยดน้ำ
A 
ตา
 
เขาฮอดบ่
F#m 
หัวซา 
 
เง้าหน้าแม้แต่
Bm 
น้อย
 
ยามได๋มึงสิส่องซ
G 
อด 
 
เขาฮอดบ่แคร์จักห
A 
น่อย
 
ใช้สมอง
F#m 
น้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายัง
D 
ฮักมึงบ่.. 
 
 
A 

 
คำว่า
D 
ฮักมันเกิดจากคนสอ
A/C# 
งคน
 
แต่ใจที่ทุกข์
Bm 
ทนมันเกิดจากคนสอ
A 
งใจ
 
เจ็บแล้วสิ
G 
จื่อ สิเซาซื่อบื้อ เซางมงาย
 
เซาเป็นค
A 
วายให้เขาจูง

 
จนมาเห็นกับ
G 
ตา 
 
จนพาใจมาเ
A 
จ็บ
 
ฉีกบ่มีหม่อง
F#m 
เย็บ 
 
หัวใจที่ให้
Bm 
เจ้า
 
เว้ากะเว้าบ่
G 
ได้ 
 
จนมาพ้อ
A 
จังๆ
 
เจ็บปานถืก
F#m 
ตีนถั่ง 
 
อุกอั่งปาน
Bm 
ผีบ้า
 
คิดว่าเขาสิฮำฮ
G 
อน 
 
อ้อนวอนด้วยหยดน้ำ
A 
ตา
 
เขาฮอดบ่
F#m 
หัวซา 
 
เง้าหน้าแม้แต่
Bm 
น้อย
 
ยามได๋มึงสิส่องซ
G 
อด 
 
เขาฮอดบ่แคร์จักห
A 
น่อย
 
ใช้สมอง
F#m 
น้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายัง
D 
ฮักมึงบ่..
A 

INSTRU | G A | F#m Bm |
INSTRU | Em A | D | A |

 
จนมาเห็นกับ
G 
ตา 
 
จนพาใจมาเ
A 
จ็บ
 
ฉีกบ่มีหม่อง
F#m 
เย็บ..
Bm 
โถ่…
 
เว้ากะเว้าบ่
G 
ได้ 
 
จนมาพ้อ
A 
จังๆ
 
เจ็บปานถืก
F#m 
ตีนถั่ง 
 
อุกอั่งปาน
Bm 
ผีบ้า
 
คิดว่าเขาสิฮำฮ
G 
อน 
 
อ้อนวอนด้วยหยดน้ำ
A 
ตา
 
เขาฮอดบ่
F#m 
หัวซา 
 
เง้าหน้าแม้แต่
Bm 
น้อย
 
ยามได๋มึงสิส่องซ
G 
อด 
 
เขาฮอดบ่แคร์จักห
A 
น่อย
 
ใช้สมอง
F#m 
น้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายัง
D 
ฮัก..มึงบ่..

OUTRO | G Gm | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บักสมองน้อย


ปากบอกว่าฮักแต่หลอยอักคุยคนอื่น
ปานหมื่อดินปืน หัวใจเจ้าซ่างดำ
หวานปากหม้อ ตั๋วล่อกันหน่ำๆ
สิตายนำคือคนฮักจริง

ติ้งลิงติ่ง ตาใสปิ่งลิ่งปานตาแมว
ซื่อๆ แบ๋วๆ อีหลีแล้ว..ฮ้ายกว่าเสือ
บ่เอาหูโต่ง..ไผเตือนว่าเป็นเหยื่อ
บ่เคยเซื่อคำเว้าไผ่

จนมาเห็นกับตา จนพาใจมาเจ็บ
ฉีกบ่มีหม่องเย็บ หัวใจที่ให้เจ้า
เว้ากะเว้าบ่ได้ จนมาพ้อจังๆ
เจ็บปานถืกตีนถั่ง อุกอั่งปานผีบ้า
คิดว่าเขาสิฮำฮอน อ้อนวอนด้วยหยดน้ำตา
เขาฮอดบ่หัวซา เง้าหน้าแม้แต่น้อย
ยามได๋มึงสิส่องซอด เขาฮอดบ่แคร์จักหน่อย
ใช้สมองน้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายังฮักมึงบ่

คำว่าฮักมันเกิดจากคนสองคน
แต่ใจที่ทุกข์ทนมันเกิดจากคนสองใจ
เจ็บแล้วสิจื่อ สิเซาซื่อบื้อ เซางมงาย
เซาเป็นควายให้เขาจูง

จนมาเห็นกับตา จนพาใจมาเจ็บ
ฉีกบ่มีหม่องเย็บ หัวใจที่ให้เจ้า
เว้ากะเว้าบ่ได้ จนมาพ้อจังๆ
เจ็บปานถืกตีนถั่ง อุกอั่งปานผีบ้า
คิดว่าเขาสิฮำฮอน อ้อนวอนด้วยหยดน้ำตา
เขาฮอดบ่หัวซา เง้าหน้าแม้แต่น้อย
ยามได๋มึงสิส่องซอด เขาฮอดบ่แคร์จักหน่อย
ใช้สมองน้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายังฮักมึงบ่

( ดนตรี )

จนมาเห็นกับตา จนพาใจมาเจ็บ
ฉีกบ่มีหม่องเย็บ..โถ่…
เว้ากะเว้าบ่ได้ จนมาพ้อจังๆ
เจ็บปานถืกตีนถั่ง อุกอั่งปานผีบ้า
คิดว่าเขาสิฮำฮอน อ้อนวอนด้วยหยดน้ำตา
เขาฮอดบ่หัวซา เง้าหน้าแม้แต่น้อย
ยามได๋มึงสิส่องซอด เขาฮอดบ่แคร์จักหน่อย
ใช้สมองน้อยๆ คิดเบิ่งคักๆ เขายังฮัก..มึงบ่

มิวสิควิดีโอ บักสมองน้อย ดิด คิตตี้

เพลง : บักสมองน้อย (คอร์ด)
ศิลปิน : ดิด คิตตี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : นันท์ ธนากร
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานศิลปิน : 084-5978998
คอร์ดเพลง บักสมองน้อย ดิด คิตตี้
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend