คอร์ดเพลง เธอคือทุกอย่าง เสก ผานชื่น

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอคือทุกอย่าง เสก ผานชื่น

คอร์ด :

ศิลปิน : เสก ผานชื่น

เนื้อร้อง/ทำนอง : แมน หนองแวง

คอร์ดในเพลง : C,G,Am,F,Dm,Em


INTRO | C G | Am G | F G | C |

 
เส้น
Am 
ทางของฉัน 
 
ร้อย
Em 
พันหลายกิโล
 
พบเ
Dm 
จอ 
 
เรื่องร
G 
าวก็มาก
Am 
มาย
Am 
อดีตที่ผ่าน 
 
ก็
Em 
เจอเรื่องร้ายๆ
 
โลก
F 
นี้ช่างวุ่นวาย 
 
มันสับ
C 
สน

 
จน
Am 
มาวันนี้ 
 
ได้
Em 
เจอกับเธอ
 
ชี
F 
วิตที่มืดมนเริ่มจางห
C 
าย
 
เธอ
Am 
ทำให้รู้ 
 
ว่า
Em 
ฉันมีความหมาย
 
คอย
F 
อยู่เคียงข้างกายดูแล
G 
กัน

 
ที่ผ่าน
C 
มา 
 
ถือ
G 
ว่าเป็นเวร
Am 
กรรม
 
เจ็บเ
G 
กินจ
F 
ะจำ 
 
ไม่
G 
มีใครเลยเห็
C 
นใจ
C7 
 
เมื่อเ
F 
ธอเข้า
G 
มา 
 
ลบล้
C 
าง
G/B 
มันออ
Am 
กไป
G 
 
จะเ
F 
ป็นกำลังใจให้เส
G 
มอ

 
ขอบคุณ
C 
ฟ้าที่ส่งเธอ
G 
มาให้กับ
Am 
ฉัน
 
ให้
G 
มารัก
F 
กัน 
 
ใน
G 
วันที่ฉันไม่เหลื
C 
อใคร
C7 
 
ให้ผู้ช
F 
ายคน
G 
นี้ 
 
ได้เริ่ม
C 
ต้น
G/B 
ชีวิตใ
Am 
หม่
G 
 
จะ
F 
ทุ่มเททั้งกายใจให้กับเ
G 
ธอ

INSTRU | C G | Am G | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
เส้น
Am 
ทางของฉัน 
 
มี
Em 
เธออยู่เคียงข้าง
 
จะไ
F 
ม่อ้างว้างอีกต่อไ
C 
 
จะ
Am 
จับมือเธอ 
 
ก้าวสู่
Em 
วันที่สดใส
 
เส้นท
F 
างอีกยาวไ
G 
กลเราไปด้ว
C 
ยกัน 
 
 
A 

 
ที่ผ่าน
D 
มา 
 
ถือ
A 
ว่าเป็นเวร
Bm 
กรรม
 
เจ็บเ
A 
กินจ
G 
ะจำ 
 
ไม่
A 
มีใครเลยเห็
D 
นใจ
D7 
 
เมื่อเ
G 
ธอเข้า
A 
มา 
 
ลบล้
D 
าง
A/C# 
มันออ
Bm 
กไป
A 
 
จะเ
G 
ป็นกำลังใจให้เส
A 
มอ

 
ขอบคุณ
D 
ฟ้าที่ส่งเธอ
A 
มาให้กับ
Bm 
ฉัน
 
ให้
A 
มารัก
G 
กัน 
 
ใน
A 
วันที่ฉันไม่เหลื
D 
อใคร
D7 
 
ให้ผู้ช
G 
ายคน
A 
นี้ 
 
ได้เริ่ม
D 
ต้น
A/C# 
ชีวิตใ
Bm 
หม่
A 
 
จะ
G 
ทุ่มเททั้งกายใจให้กับเ
A 
ธอ.. 
 
 
D 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอคือทุกอย่าง


เส้นทางของฉัน ร้อยพันหลายกิโล
พบเจอ เรื่องราวก็มากมาย
อดีตที่ผ่าน ก็เจอเรื่องร้ายๆ
โลกนี้ช่างวุ่นวาย มันสับสน

จนมาวันนี้ ได้เจอกับเธอ
ชีวิตที่มืดมนเริ่มจางหาย
เธอทำให้รู้ ว่าฉันมีความหมาย
คอยอยู่เคียงข้างกายดูแลกัน

ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเวรกรรม
เจ็บเกินจะจำ ไม่มีใครเลยเห็นใจ
เมื่อเธอเข้ามา ลบล้างมันออกไป
จะเป็นกำลังใจให้เสมอ

ขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาให้กับฉัน
ให้มารักกัน ในวันที่ฉันไม่เหลือใคร
ให้ผู้ชายคนนี้ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
จะทุ่มเททั้งกายใจให้กับเธอ

( ดนตรี )

เส้นทางของฉัน มีเธออยู่เคียงข้าง
จะไม่อ้างว้างอีกต่อไป
จะจับมือเธอ ก้าวสู่วันที่สดใส
เส้นทางอีกยาวไกลเราไปด้วยกัน

ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเวรกรรม
เจ็บเกินจะจำ ไม่มีใครเลยเห็นใจ
เมื่อเธอเข้ามา ลบล้างมันออกไป
จะเป็นกำลังใจให้เสมอ

ขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาให้กับฉัน
ให้มารักกัน ในวันที่ฉันไม่เหลือใคร
ให้ผู้ชายคนนี้ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
จะทุ่มเททั้งกายใจให้กับเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอคือทุกอย่าง เสก ผานชื่น

เพลง : เธอคือทุกอย่าง
ศิลปิน : เสก ผานชื่น
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานแสดง : 080-419-6465
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend