คอร์ดเพลง น้ำใต้ศอก – สกายพาส (Sky Pass)

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง น้ำใต้ศอก

INTRO | F | Am | Bb Bbm | F C |

 
F 
ป็นตัวจริงอย่าง
Am 
เขานั้นหรือ
 
ที่เธอ
Bb 
ทำอะไรแล้วต้องย
C 
อมทุกอย่าง
 
หรือเป็
Dm 
นคนรอ 
 
อย่าง
Am 
ฉันใช่ไหม
 
ที่เธอ
Bb 
ทำอะไรก็ได้
C 
ทำ

 
คนม
Dm 
าทีหลังไม่ต้อง
Am 
พูดอะไร
 
เสีย
Bb 
ใจไป
C 
ก็เท่านั้
F 
 
หาก
Dm 
มีน้ำตาก็ให้
C 
หันหลังไป
 
อย่าให้
Bb 
ใครรู้ว่
Bbm 
าเราเจ็
F 

 
* ยอมเป็น
Am 
วัวเป็นค
Dm 
วาย 
 
ให้เ
C 
ธอใช้มาเท่า
F 
ไร
 
ยอมเป็น
Am 
ทาสรับใ
Bb 
ช้ ให้เ
C 
ธอเป็นนายในใจ
F 
ฉัน

 
** เมื่อน้ำใต้ศ
Bb 
อกมันไหลออกจาก
C 
ตา
 
มันไหลลง
Am 
มาอาบท่วมหัว
Dm 
ใจ 
 
 
C 

 
ไม่เค
Bb 
ยจะยอมให้ใ
C 
คร 
 
ทำ
Am 
ไมต้องยอมให้เ
Dm 
ธอ
 
มื่อน้ำใต้ศ
Bb 
อกมันไหลออกหมด
C 
ใจ
 
เหลือเพียงร่าง
Am 
กาย 
 
ที่ไร้วิญญ
Dm 
าณ
C 
 
ต้อง
Bb 
ทนต้องทรม
C 
าน
 
ต้องคอ
Bb 
ยแอบเก็บอากา
Bbm 
ร 
 
กินน้ำใต้ศ
F 
อก

INSTRU | F Am | Bb C | F Am | Bb C |
INSTRU | Bb C | Am Dm C | Bb Bbm | F |

( * , ** )

 
ต้องท
Bb 
นต้องทรม
C 
าน
 
ต้องคอ
Bb 
ยแอบเก็บอาก
Bbm 
าร 
 
กินน้ำ
F 
ใต้ศอก

เนื้อเพลง
เป็นตัวจริงอย่างเขานั้นหรือ
ที่เธอทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่าง
หรือเป็นคนรอง อย่างฉันใช่ไหม
ที่เธอทำอะไรก็ได้ทำ

คนมาทีหลังไม่ต้องพูดอะไร เสียใจไปก็เท่านั้น
หากมีน้ำตาก็ให้หันหลังไป อย่าให้ใครรู้ว่าเราเจ็บ

* ยอมเป็นวัวเป็นควาย ให้เธอใช้มาเท่าไร
ยอมเป็นทาสรับใช้ ให้เธอเป็นนายในใจฉัน

** มื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกจากตา
มันไหลลงมาอาบท่วมหัวใจ
ไม่เคยจะยอมให้ใคร ทำไมต้องยอมให้เธอ
มื่อน้ำใต้ศอกมันไหลออกหมดใจ
เหลือเพียงร่างกาย ที่ไร้วิญญาณ
ต้องทนต้องทรมาน
ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก

( ดนตรี )

( * , ** )

ต้องทนต้องทรมาน
ต้องคอยแอบเก็บอาการ กินน้ำใต้ศอก
SkyPass - สกายพาส
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend