คอร์ดเพลง จริงจัง ค่อยทักมา – ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง : จริงจัง ค่อยทักมา ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง จริงจัง ค่อยทักมา - ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์

เพลง :

ศิลปิน : ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา

คอร์ดทั้งหมด : C#m,G#m,F#m,B


INTRO | C#m |

ละคิดฮอดเขาแท้น้อ
 
ได้เเต่เฮ็ดกอ
G#m 
ซอแล้วเเนมหา
 
อ้ายคนนี้พอ
F#m 
มีบ่วาสนา
 
สิได้เป็
B 
น.. น้อ คู่
C#m 
เจ้า..

C#m 
มีละบ่ผู้บ่าว 
 
คนมา
G#m 
คอยดูเเล
F#m 
มาเทคแคร์ 
 
หัวใ
B 
จของน้องนาง
C#m 
หากว่าบ่มีไผ 
 
โต
G#m 
อ้ายกะสนใจ
 
สิ
F#m 
ซ่อยดูแลสุอ
B 
ย่าง

 
อย่ามาพูด
C#m 
จาอย่างนั้นอย่างนี้
 
ชวนให้ฝัน
G#m 
หวานให้มันดูดี
 
ถ้า
F#m 
พี่ยังทำไม่ได้สักอ
B 
ย่าง
 
ใจน้องค
C#m 
นนี้ไม่ได้เป็นของเล่น
 
มีความจริงใ
G#m 
จไม่รักจริงอย่าแซวเล่น
 
ได้โ
F#m 
ปรดทำให้เห็นสัก
B 
ที

 
ว่าพี่ไม่ได้โ
C#m 
กหก 
 
ว่าพี่ไม่ได้ห
G#m 
ลอกลวง
 
ว่าพี่อยากจะ
F#m 
ควงน้องเป็นแฟนอิ
B 
หลี

 
โตอ้ายบ่ได้โ
C#m 
กหก 
 
อ้ายพกเเต่ความจริ
G#m 
งใจ
 
คือความจริงข้า
F#m 
งใน 
 
ของอ้ายที่
B 
มี

 
บ่เชื่ออย่ามา
C#m 
ขี้ตั๋ว
 
ให้ชัวร์ก่อนค่อยค
G#m 
บกันนะคนดี
F#m 
วันนี้จบเเค่นี้ละ
B 
กัน

 
จะตื้อจนยอมใ
C#m 
จอ่อน
 
ได้โปรดออน
G#m 
ซอนอ้ายแหน่คนดี
 
F#m 
ะฮักเจ้าแล้วอิ
B 
หลี 
 
เชื่ออ้ายเเหน่

INSTRU | C#m | G#m | F#m | B | B |

 
ก็เจ็บมา
C#m 
เยอะ เจ็บมาเยอะ พี่คงเข้าใจ
 
ผู้ชาย
G#m 
ดีๆ 
 
ไปไหนตายแล้วหรือไง
 
หัวใจมัน
F#m 
คอยเฝ้าถาม 
 
ฤดูกาลก็เปลี่ยนผัน
 
หาแฟน
B 
ดี ๆ ทำไมมันหายากเสียจัง
(เอิงเออ เอิงเออ เฮ้อ)

INSTRU | C#m | G#m | F#m | B | B |

 
อย่ามาพูด
C#m 
จาอย่างนั้นอย่างนี้
 
ชวนให้ฝัน
G#m 
หวานให้มันดูดี
 
ถ้า
F#m 
พี่ยังทำไม่ได้สักอ
B 
ย่าง
 
ใจน้องค
C#m 
นนี้ไม่ได้เป็นของเล่น
 
มีความจริงใ
G#m 
จไม่รักจริงอย่าแซวเล่น
 
ได้โ
F#m 
ปรดทำให้เห็นสัก
B 
ที

 
ว่าพี่ไม่ได้โ
C#m 
กหก 
 
ว่าพี่ไม่ได้ห
G#m 
ลอกลวง
 
ว่าพี่อยากจะ
F#m 
ควงน้องเป็นแฟนอิ
B 
หลี

 
โตอ้ายบ่ได้โ
C#m 
กหก 
 
อ้ายพกเเต่ความจริ
G#m 
งใจ
 
คือความจริงข้า
F#m 
งใน 
 
ของอ้ายที่
B 
มี

 
บ่เชื่ออย่ามา
C#m 
ขี้ตั๋ว
 
ให้ชัวร์ก่อนค่อยค
G#m 
บกันนะคนดี
F#m 
วันนี้จบเเค่นี้ละ
B 
กัน

 
จะตื้อจนยอมใ
C#m 
จอ่อน
 
ได้โปรดออน
G#m 
ซอนอ้ายแหน่คนดี
 
F#m 
ะฮักเจ้าแล้วอิ
B 
หลี 
 
เชื่ออ้า
C#m 
ยเเหน่

F#m 
วันนี้จบเเค่นี้ละ
B 
กัน..
 
จริงใจ จริงจัง ค่อยทั
C#m 
กมา 
 
 
G#m 
 
F#m 
 
B 
 
จริงใจ จริงจัง ค่อยทั
C#m 
กมา 
 
 
G#m 
 
F#m 
 
B 
 
จริงใจ จริงจัง ค่อยทั
C#m 
กมา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จริงจัง ค่อยทักมา


ละคิดฮอดเขาแท้น้อ
ได้เเต่เฮ็ดกอซอแล้วเเนมหา
อ้ายคนนี้พอมีบ่วาสนา
สิได้เป็น.. น้อ คู่เจ้า..

มีละบ่ผู้บ่าว คนมาคอยดูเเล
มาเทคแคร์ หัวใจของน้องนาง
หากว่าบ่มีไผ โตอ้ายกะสนใจ
สิซ่อยดูแลสุอย่าง

อย่ามาพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้
ชวนให้ฝันหวานให้มันดูดี
ถ้าพี่ยังทำไม่ได้สักอย่าง
ใจน้องคนนี้ไม่ได้เป็นของเล่น
มีความจริงใจไม่รักจริงอย่าแซวเล่น
ได้โปรดทำให้เห็นสักที

ว่าพี่ไม่ได้โกหก ว่าพี่ไม่ได้หลอกลวง
ว่าพี่อยากจะควงน้องเป็นแฟนอิหลี

โตอ้ายบ่ได้โกหก อ้ายพกเเต่ความจริงใจ
คือความจริงข้างใน ของอ้ายที่มี

บ่เชื่ออย่ามาขี้ตั๋ว
ให้ชัวร์ก่อนค่อยคบกันนะคนดี
วันนี้จบเเค่นี้ละกัน

จะตื้อจนยอมใจอ่อน
ได้โปรดออนซอนอ้ายแหน่คนดี
กะฮักเจ้าแล้วอิหลี เชื่ออ้ายเเหน่

( ดนตรี )

ก็เจ็บมาเยอะ เจ็บมาเยอะ พี่คงเข้าใจ
ผู้ชายดีๆ ไปไหนตายแล้วหรือไง
หัวใจมันคอยเฝ้าถาม ฤดูกาลก็เปลี่ยนผัน
หาแฟนดี ๆ ทำไมมันหายากเสียจัง
(เอิงเออ เอิงเออ เฮ้อ)

( ดนตรี )

อย่ามาพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้
ชวนให้ฝันหวานให้มันดูดี
ถ้าพี่ยังทำไม่ได้สักอย่าง
ใจน้องคนนี้ไม่ได้เป็นของเล่น
มีความจริงใจไม่รักจริงอย่าแซวเล่น
ได้โปรดทำให้เห็นสักที

ว่าพี่ไม่ได้โกหก ว่าพี่ไม่ได้หลอกลวง
ว่าพี่อยากจะควงน้องเป็นแฟนอิหลี

โตอ้ายบ่ได้โกหก อ้ายพกเเต่ความจริงใจ
คือความจริงข้างใน ของอ้ายที่มี

บ่เชื่ออย่ามาขี้ตั๋ว
ให้ชัวร์ก่อนค่อยคบกันนะคนดี
วันนี้จบเเค่นี้ละกัน

จะตื้อจนยอมใจอ่อน
ได้โปรดออนซอนอ้ายแหน่คนดี
กะฮักเจ้าแล้วอิหลี เชื่ออ้ายเเหน่

วันนี้จบเเค่นี้ละกัน..
จริงใจ จริงจัง ค่อยทักมา
จริงใจ จริงจัง ค่อยทักมา
จริงใจ จริงจัง ค่อยทักมา…

มิวสิควิดีโอ จริงจัง ค่อยทักมา ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์

เพลง จริงจัง ค่อยทักมา
ศิลปิน : ฮาย ชุติมา Feat. เต๋า ภูศิลป์
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend