คอร์ดเพลง สิ่งที่ควรทำตอนนี้ – เต๋า ภูศิลป์

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง สิ่งที่ควรทำตอนนี้ – เต๋า ภูศิลป์


INTRO | F Am | Dm | Bb | C | Am | Dm | Bb C | F |

F 
ถิ่มกันแล้ว 
 
ยังม
Am 
าหามาห่วงกั
Dm 
นอยู่
 
เฮ็ด
Bb 
ปานบ่ฮู้ 
 
ว่ามันบ่ได้อิห
C 
ยัง
 
มาจับ
Dm 
มือถือแขนคื
F 
อเก่า 
 
ปานว่
Am 
าเฮาบ่ได้แยก
Dm 
ทาง
 
เป็น
Gm 
หยัง 
 
คือ
Bb 
จังนิสัยจัง
C 
ซี้

 
* อ้ายเป็นคนอื่นไป
Dm 
แล้ว
 
เธอมีคนอื่นไป
Am 
แล้ว 
 
 
Bb 
จำ 
 
จำไว้ก็
F 
ดี
 
อ้ายเป็นคนอื่นไป
Dm 
แล้ว 
 
เธอมีคนอื่นไป
Am 
แล้ว
 
อ้ายอยากเ
Bb 
ตือนเธอไว้อีก
C 
ที

 
** สิ่งที่เ
F 
ธอควรทำตอ
Dm 
นนี้
 
คือกลั
Bb 
บไปเป็นแฟนดีดีของเ
F 
ขา
 
ไป
Dm 
อยู่ด้วยกันให้
Am 
มันยืดยาว
 
ไปฮัก
Bb 
เขาให้เบิดหัว
C 
ใจ
 
สิ่งที่เ
F 
ธอไม่ควรทำตอ
Dm 
นนี้
 
คืออย่
Bb 
ามาแสดงความห่วง
F 
ใย
Dm 
…ถึงแม้อ้าย 
 
สิ
Am 
เจ็บปานใด๋ 
 
กะสิอ
Gm 
ดเอา
 
ใหญ่แ
C 
ล้วอ้ายสิอดเ
F 
อา

INSTRU | Dm | Am | Bb C | F | Dm | Am | Bb C | F |

F 
ถิ่มไปแล้ว 
 
ก็ใ
Am 
ห้มันจบไปไ
Dm 
ด้บ่
 
มาเ
Bb 
จอมาพ้อ 
 
เดี๋ยวข่าวกะฮอดหู
C 
เขา
 
อย่าลำ
Dm 
ไลหัวใจคนเ
F 
จ็บ 
 
ห่างกั
Am 
นไปให้สิ้นเรื่อ
Dm 
งราว
 
ฮั
Gm 
กเขา 
 
บ่
Bb 
ควรเฮ็ดคือตะ
C 
กี้

( *, ** )

Dm 
..ถึงแม้อ้าย 
 
สิ
Am 
เจ็บปานใด๋ 
 
กะสิอ
Gm 
ดเอา
 
ใหญ่แ
C 
ล้วอ้ายสิอดเ
F 
อา

OUTRO | Bb C | F |

เนื้อเพลง
ถิ่มกันแล้ว ยังมาหามาห่วงกันอยู่
เฮ็ดปานบ่ฮู้ ว่ามันบ่ได้อิหยัง
มาจับมือถือแขนคือเก่า ปานว่าเฮาบ่ได้แยกทาง
เป็นหยัง คือจังนิสัยจังซี้

อ้ายเป็นคนอื่นไปแล้ว
เธอมีคนอื่นไปแล้ว จำ จำไว้ก็ดี
อ้ายเป็นคนอื่นไปแล้ว เธอมีคนอื่นไปแล้ว
อ้ายอยากเตือนเธอไว้อีกที

สิ่งที่เธอควรทำตอนนี้ คือกลับไปเป็นแฟนดีดีของเขา
ไปอยู่ด้วยกันให้มันยืดยาว ไปฮักเขาให้เบิดหัวใจ
สิ่งที่เธอไม่ควรทำตอนนี้ คืออย่ามาแสดงความห่วงใย
ถึงแม้อ้าย สิเจ็บปานใด๋ กะสิอดเอา ใหญ่แล้วอ้ายสิอดเอา

ถิ่มไปแล้ว ก็ให้มันจบไปได้บ่
มาเจอมาพ้อ เดี๋ยวข่าวกะฮอดหูเขา
อย่าลำไลหัวใจคนเจ็บ ห่างกันไปให้สิ้นเรื่องราว
ฮักเขา บ่ควรเฮ็ดคือตะกี้

อ้ายเป็นคนอื่นไปแล้ว
เธอมีคนอื่นไปแล้ว จำ จำไว้ก็ดี
อ้ายเป็นคนอื่นไปแล้ว เธอมีคนอื่นไปแล้ว
อ้ายอยากเตือนเธอไว้อีกที

สิ่งที่เธอควรทำตอนนี้ คือกลับไปเป็นแฟนดีดีของเขา
ไปอยู่ด้วยกันให้มันยืดยาว ไปฮักเขาให้เบิดหัวใจ
สิ่งที่เธอไม่ควรทำตอนนี้ คืออย่ามาแสดงความห่วงใย
ถึงแม้อ้าย สิเจ็บปานใด๋ กะสิอดเอา ใหญ่แล้วอ้ายสิอดเอา
ถึงแม้อ้าย สิเจ็บปานใด๋ กะสิอดเอา ใหญ่แล้วอ้ายสิอดเอา
เพลง : สิ่งที่ควรทำตอนนี้
ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์
อัลบั้ม : ชุดที่ 1 จ่งหัวใจไว้ให้แหน่
คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ / ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Digital Download : *1237051
สิ่งที่ควรทำตอนนี้ - เต๋า ภูศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend