หน้าแรก » เต๋า ภูศิลป์ » คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า – เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า – เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง : ผู้สาวเก่า เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า - เต๋า ภูศิลป์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เต๋า ภูศิลป์ : ผู้สาวเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C G/B | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G |

 
ป็นจั่งได๋ 
 
G/B 
บายดีบ่นาง
Am 
จั่งแม่นงาม 
 
ตั้ง
Em 
แต่เป็นแฟนเขา
ดีใจนำเด้อ
Em 
ผู้สาวเก่า
 
ที่
Dm 
เขาดูแลอย่าง
ดี

ยังคึดฮอด 
 
เป็น
G/B 
ห่วงอยู่เด้อนาง
Am 
แม้ว่าอ้าย 
 
สิ
Em 
ตายจากหน้าที่
ฮักจั่งได๋ 
 
กะ
Em 
ฮักจั่งซี่
Dm 
ยังบ่มี..
 
วิธีสิ
ลืม..

ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้สาวเก่า
 
บ่มีไ
Em 
ผสิลืมได้ง่าย
Am 
ง่าย
ฮักสิตาย 
 
คิดฮ
อดสิตาย
 
กะ
อดเอา.. 
 
 
Bb 
 
 
ม่นว่าอ้าย 
 
สิเ
จ็บปานได๋
 
กะดี
Em 
ใจที่ยังเป็น
Am 
เขา
 
ผู้เ
ขาสิดูแลเจ้า 
 
ได้ดีก
ว่าอ้าย
 
ผู้ชายที่มีแต่ใ
จ..

INSTRU | F | G |

 
ป็นจั่งได๋ 
 
G/B 
บายดีบ่นาง
Am 
จั่งแม่นงาม 
 
เหมาะ
Em 
สมกันกับเขา
ในฐานะอ้าย
Em 
ผู้บ่าวเก่า
Dm 
อวยพรให้เจ้า..
 
โชคดีเด้
อนาง..

INSTRU | F G | Em Am | F G | C Bb C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้สาวเก่า
 
บ่มีไ
Em 
ผสิลืมได้ง่าย
Am 
ง่าย
ฮักสิตาย 
 
คิดฮ
อดสิตาย
 
กะ
อดเอา.. 
 
 
Bb 
 
 
ม่นว่าอ้าย 
 
สิเ
จ็บปานได๋
 
กะดี
Em 
ใจที่ยังเป็น
Am 
เขา
 
ผู้เ
ขาสิดูแลเจ้า 
 
ได้ดีก
ว่าอ้าย
 
ผู้ชายที่มีแต่ใ
จ..

ขึ้นชื่อว่าเป็น
ผู้สาวเก่า
 
บ่มีไ
Em 
ผสิลืมได้ง่าย
Am 
ง่าย
ฮักสิตาย 
 
คิดฮ
อดสิตาย
 
กะ
อดเอา.. 
 
 
Bb 
 
 
ม่นว่าอ้าย 
 
สิเ
จ็บปานได๋
 
กะดี
Em 
ใจที่ยังเป็น
Am 
เขา
 
ผู้เ
ขาสิดูแลเจ้า 
 
ได้ดีก
ว่าอ้าย
 
ผู้ชายที่มีแต่ใ
จ..

 
ให้เ
ขาได้ดูแลเจ้า 
 
แทน
ที่อ้าย
ผู้ชายที่มีแต่ใจ..

OUTRO | C G/B | Am Em |
OUTRO | F Em | Dm G | C |


เป็นจั่งได๋ สบายดีบ่นาง
จั่งแม่นงาม ตั้งแต่เป็นแฟนเขา
ดีใจนำเด้อผู้สาวเก่า
ที่เขาดูแลอย่างดี

ยังคึดฮอด เป็นห่วงอยู่เด้อนาง
แม้ว่าอ้าย สิตายจากหน้าที่
ฮักจั่งได๋ กะฮักจั่งซี่
ยังบ่มี… วิธีสิลืม..

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สาวเก่า
บ่มีไผสิลืมได้ง่ายง่าย
ฮักสิตาย คิดฮอดสิตาย
กะอดเอา..
แม่นว่าอ้าย สิเจ็บปานได๋
กะดีใจที่ยังเป็นเขา
ผู้เขาสิดูแลเจ้า ได้ดีกว่าอ้าย
ผู้ชายที่มีแต่ใจ..

( ดนตรี )

เป็นจั่งได๋ สบายดีบ่นาง
จั่งแม่นงาม เหมาะสมกันกับเขา
ในฐานะอ้ายผู้บ่าวเก่า
อวยพรให้เจ้า… โชคดีเด้อนาง..

( ดนตรี )

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สาวเก่า
บ่มีไผสิลืมได้ง่ายง่าย
ฮักสิตาย คิดฮอดสิตาย
กะอดเอา..
แม่นว่าอ้าย สิเจ็บปานได๋
กะดีใจที่ยังเป็นเขา
ผู้เขาสิดูแลเจ้า ได้ดีกว่าอ้าย
ผู้ชายที่มีแต่ใจ..

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้สาวเก่า
บ่มีไผสิลืมได้ง่ายง่าย
ฮักสิตาย คิดฮอดสิตาย
กะอดเอา..
แม่นว่าอ้าย สิเจ็บปานได๋
กะดีใจที่ยังเป็นเขา
ผู้เขาสิดูแลเจ้า ได้ดีกว่าอ้าย
ผู้ชายที่มีแต่ใจ..

ให้เขาได้ดูแลเจ้า แทนที่อ้าย
ผู้ชายที่มีแต่ใจ..


รูปภาพคอร์ด ผู้สาวเก่า – เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่า - เต๋า ภูศิลป์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ผู้สาวเก่า (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
ผู้สาวเก่า - เต๋า ภูศิลป์
 โฆษณา