คอร์ดเพลง ความคิดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา – เต๋า ภูศิลป์ (Demo Version)

  
Text   

คอร์ดเพลง ความคิดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา
ศิลปิน เต๋า ภูศิลป์
(Demo Version)

คีย์คอร์ดเพลง ความคิดฮอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm Am | ( 4 Times )
INTRO | Gm C | F |

 
F 
ยิบรูปวันเก่าๆ 
 
ที่เฮาคู่
C 
กันมาเบิ่งอีกเทือ
 
หั
Bb 
วใจ 
 
เจ็บบ่ฮู้เมืออี
F 
กครั้ง
 
อ่
F 
านข้อความเก่าๆ 
 
ที่ตอนเ
C 
ฮาบ่ได้แยกทาง
 
หั
Bb 
วใจ 
 
กะเจ็บหน่ำ
F 

 
ก็จบไ
Dm 
ปแล้วตั้งโ
F 
ดน 
 
บ่มีเห
Dm 
ตุผลต้อ
F 
งจำ
 
แต่ยังคึ
Bb 
ดฮอดเขาอยู่เช้าค่ำ
 
ทั้งที่
Gm 
ฮู้บ่มีควา
C 
มหมาย

 
ควาวมคึดฮ
F 
อดบ่
Am 
เคยพาไผกลั
Dm 
บมา
 
เมื่อ
C 
คนหมดใจจา
Bb 
กลา
 
ความคึ
C 
ดฮอดซอยหยัง
F 
บ่ได้
 
กอดความทร
C 
งจำถิ่ม
Am 
บ่เป็นเพราะยังฝั
Dm 
งใจ
 
สมองบอกให้ลื
Gm 
มไป 
 
หัวใ
C 
จบอกฮักคื
F 
อเก่า

 
กอดความทร
C 
งจำ 
 
ถิ่มบ่
Am 
เป็นเพราะยังฝั
Dm 
งใจ
 
สมองบอกให้ลื
Gm 
มไปหั
C 
วใจ..บอกฮักคือ.
F 
.เก่า..

เนื้อเพลง ความคิดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา
หยิบรูปวันเก่าๆ ที่เฮาคู่กันมาเบิ่งอีกเทือ
หัวใจเจ็บบ่ฮุ่งเมืออีกครั้ง
อ่านข้อความเก่าๆ ที่ตอนเฮาบ่ได้แยกทาง
หัวใจ กะเจ็บหน่ำๆ

ก็จบไปแล้วตั้งโดน บ่มีเหตุผลต้องจำ
แต่ยังคึดฮอดเขาอยู่เช้าค่ำ
ทั้งที่ฮู้บ่มีความหมายความ

ควาวมคึดฮอดบ่เคยพาไผกลับมา
เมื่อคนหมดใจจากลา
ความคึดฮอดซอยหยังบ่ได้
กอดความทรงจำถิ่มบ่เป็นเพราะยังฝังใจ
สมองบอกให้ลืมไป หัวใจบอกฮักคือเก่า

กอดความทรงจำ ถิ่มบ่เป็นเพราะยังฝังใจ
สมองบอกให้ลืมไปหัวใจ..บอกฮักคือ..เก่า..
ความคิดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา
เต๋า ภูศิลป์ 【Demo Version】
เต๋า ภูศิลป์ - ความคิดฮอด บ่เคยพาไผกลับมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend