คอร์ดเพลง เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต – เต๋า ภูศิลป์

  
Text   

คอร์ดเพลง เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต เต๋า ภูศิลป์

เต๋า ภูศิลป์

คอร์ดเพลง เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต

ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต - เต๋า ภูศิลป์
คอร์ด

INTRO | Eb Gm  | Ab Bb | ( 2 Times )
INTRO | Eb | Cm  | Gm  | Ab Eb |

 
กะ
Eb 
ฮู้อยู่ว่าเฮา
Gm 
กับโตเป็นหมู่กั
Cm 
 
เฮา
Eb 
บ่ควรสิคึด
Gm 
แนวนั้นกับ
Cm 
หมู่         
Bb 
 
อุก
Ab 
หลาย
Bb 
 สิขาดใจบ่
Gm 
เป็นตาอยู่
Cm 
 
คันบ่บอก
Ab 
ให้ฮู้ย่านอยู่บ่ฮอดวันจันท
Bb 
ร์

 
* สิด่า
Fm 
กะด่า 
 
สิว่า
Gm 
กะว่า
 
เอาตามที่เห็น
Ab 
สมควรกะแล้ว
Eb 
กัน
 
เฮาเก็บ
Fm 
มาดน 
 
เฮาทน
Gm 
มานาน
 
ให้เฮาเว้า
Ab 
แนจักสองสามคำ
Bb 

 
** เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่น่าฮัก
Bb 
คือโตฮู้บ่
Cm 
 
เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ำ 
 
หน่ำ
Fm 
       
Bb 
 
เฮา
Eb 
บ่อยากมีหมู่คือโต
Gm 
 คนอิหยัง
Ab 
แฮงเบิ่งแฮงงาม
 
สิเคียด
Fm 
ให้เฮากะซาม
Bb 
 เฮามาเป็นแฟนกัน
Eb 
เถาะ  
Bb 

 
ถ่า
Eb 
ดนไปกะย่าน
Gm 
เขายาดไปต่อ
Cm 
หน้า
 
ถ่า
Eb 
เวลากะย่าน
Gm 
อักหักล่ะเนาะ
Cm 
       
Bb 
 
ฮัก
Ab 
.. 
 
กัน
Bb 
ฮักแบบห
Gm 
มู่ 
 
บ่เบื่อ
Bb 
 ซั่นบ่
Cm 
 
มันบ่อุ่น
Ab 
ดอกเนาะกอดคอ
Fm 
บ่คือกอดกัน
Bb 

( * ) ( ** )

INSTRU | Eb Gm  | Cm  | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Ab Gm  Fm | Gm  Cm  | Ab Fm  | Bb |

( * ) ( ** )

 
สิเคียด
Fm 
ให้เฮากะซาม
Bb 
 เฮามาเป็นแฟนกัน
Eb 
เถาะ

OUTRO | Eb | Cm  | Gm  | Ab Eb | Ab Eb |

เนื้อเพลง
กะฮู้อยู่ว่าเฮากับโตเป็นหมู่กัน
เฮาบ่ควรสิคึดแนวนั้นกับหมู่
อุกหลาย สิขาดใจบ่เป็นตาอยู่
คันบ่บอกให้ฮู้ย่านอยู่บ่ฮอดวันจันทร์

สิด่ากะด่า สิว่ากะว่า เอาตามที่เห็นสมควรกะแล้วกัน
เฮาเก็บมาดน เฮาทนมานาน ให้เฮาเว้าแนจักสองสามคำ

เฮาบ่อยากมีหมู่น่าฮักคือโตฮู้บ่
เฮาบ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ำ หน่ำ
เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต คนอิหยังแฮงเบิ่งแฮงงาม
สิเคียดให้เฮากะซาม เฮามาเป็นแฟนกันเถาะ

ถ่าดนไปกะย่านเขายาดไปต่อหน้า
ถ่าเวลากะย่านอักหักล่ะเนาะ
ฮักกัน ฮักแบบหมู่บ่เบื่อซั่นบ่
มันบ่อุ่นดอกเนาะกอดคอบ่คือกอดกัน

สิด่ากะด่า สิว่ากะว่า เอาตามที่เห็นสมควรกะแล้วกัน
เฮาเก็บมาดน เฮาทนมานาน ให้เฮาเว้าแนจักสองสามคำ

เฮาบ่อยากมีหมู่น่าฮักคือโตฮู้บ่
เฮาบ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ำ หน่ำ
เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต คนอิหยังแฮงเบิ่งแฮงงาม
สิเคียดให้เฮากะซาม เฮามาเป็นแฟนกันเถาะ

สิด่ากะด่า สิว่ากะว่า เอาตามที่เห็นสมควรกะแล้วกัน
เฮาเก็บมาดน เฮาทนมานาน ให้เฮาเว้าแนจักสองสามคำ

เฮาบ่อยากมีหมู่น่าฮักคือโตฮู้บ่
เฮาบ่อยากมีหมู่ที่ใจเฮาคึดพ้อหน่ำ หน่ำ
เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต คนอิหยังแฮงเบิ่งแฮงงาม
สิเคียดให้เฮากะซาม เฮามาเป็นแฟนกันเถาะ
สิเคียดให้เฮากะซาม เฮามาเป็นแฟนกันเถาะ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : เฮาบ่อยากมีหมู่คือโต
ศิลปิน : เต๋า ภูศิลป์
คำร้อง/ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
Download : *123 7051
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend