คอร์ดเพลง เซาได้เเล้ว – อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

  
Text   

คอร์ดเพลง : เซาได้เเล้ว อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

คอร์ดเพลง เซาได้เเล้ว - อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

เพลง :

ศิลปิน : อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : E,B,C#m,A,G#m


INTRO | E B | C#m B | A B | E |

 
บ่ต้องถ่าเ
E 
ขา 
 
เซาได้แ
B 
ล้วเขาบ่กลับม
E 
าดอก 
 
 
B 
 
บ่ต้องไปคิดฮ
A 
อด 
 
เขายัง
B 
บ่คิดฮอดเ
E 
ฮาเลย

E 
อยู่กับความเป็นจริง 
 
และความทรงจำที่ฝังในสมอง
B 
ลบเลือนไปได้แล้ว 
 
ภาพความฮักที่มีแต่เฮาสอง
C#m 
ทิ้งไว้เป็นอดีตแล้วเดินจากมาบ่ต้องไปหันมอง
B 
คนสิตาย ทั้งไห้ทั้งฮ้อง คนฮอดบ่ฮักบ่สนใจ

A 
  ก็มีแต่เฮาที่ยัง
B 
ฮัก 
 
ก็มีแต่เฮาที่ยั
C#m 
งรอ
 
  เ
B 
ขาฮอดบ่สนใจอิหยัง..

 
บ่ต้องถ่าเ
E 
ขา 
 
เซาได้แ
B 
ล้วเขาบ่กลับม
C#m 
าดอก 
 
 
B 
 
บ่ต้องไปคิดฮ
A 
อด 
 
เขายัง
B 
บ่คิดฮอดเ
E 
ฮาเลย
 
รออีกโ
A 
ดนปานใด๋ก็ไ
B 
ร้ค่า
 
สิให้คืน
G#m 
มามันเป็นไปบ่ไ
C#m 
ด้เลย
 
ขนาดอ้อนว
A 
อนไม่ให้เขาไปยัง
G#m 
ถิ่มได้เสย
 
เซา
A 
คิดเซาฝันไปเ
B 
ลย 
 
เขาเบิดฮั
E 
กแล้ว

INSTRU | E B | C#m B | A G#m | B |
INSTRU | E B | C#m B | A G#m | B |

A 
  ก็มีแต่เฮาที่ยัง
B 
ฮัก 
 
ก็มีแต่เฮาที่ยั
C#m 
งรอ
 
  เ
B 
ขาฮอดบ่สนใจอิหยัง..

 
บ่ต้องถ่าเ
E 
ขา 
 
เซาได้แ
B 
ล้วเขาบ่กลับม
C#m 
าดอก 
 
 
B 
 
บ่ต้องไปคิดฮ
A 
อด 
 
เขายัง
B 
บ่คิดฮอดเ
E 
ฮาเลย
 
รออีกโ
A 
ดนปานใด๋ก็ไ
B 
ร้ค่า
 
สิให้คืน
G#m 
มามันเป็นไปบ่ไ
C#m 
ด้เลย
 
ขนาดอ้อนว
A 
อนไม่ให้เขาไปยัง
G#m 
ถิ่มได้เสย
 
เซา
A 
คิดเซาฝันไปเ
B 
ลย 
 
เขาเบิดฮั
E 
กแล้ว

 
บ่ต้องถ่าเ
E 
ขา 
 
เซาได้แ
B 
ล้วเขาบ่กลับม
C#m 
าดอก 
 
 
B 
 
บ่ต้องไปคิดฮ
A 
อด 
 
เขายัง
B 
บ่คิดฮอดเ
E 
ฮาเลย
 
รออีกโ
A 
ดนปานใด๋ก็ไ
B 
ร้ค่า
 
สิให้คืน
G#m 
มามันเป็นไปบ่ไ
C#m 
ด้เลย
 
ขนาดอ้อนว
A 
อนไม่ให้เขาไปยัง
G#m 
ถิ่มได้เสย
 
เซา
A 
คิดเซาฝันไปเ
B 
ลย 
 
เขาเบิดฮั
E 
กแล้ว

 
เซา
A 
คิดเซาฝันไปเ
B 
ลย 
 
เขาบ่ได้ฮั
E 
กแล้ว…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เซาได้เเล้ว


บ่ต้องถ่าเขา เซาได้แล้วเขาบ่กลับมาดอก
บ่ต้องไปคิดฮอด เขายังบ่คิดฮอดเฮาเลย

อยู่กับความเป็นจริง และความทรงจำที่ฝังในสมอง
ลบเลือนไปได้แล้ว ภาพความฮักที่มีแต่เฮาสอง
ทิ้งไว้เป็นอดีตแล้วเดินจากมาบ่ต้องไปหันมอง
คนสิตาย ทั้งไห้ทั้งฮ้อง คนฮอดบ่ฮักบ่สนใจ

ก็มีแต่เฮาที่ยังฮัก ก็มีแต่เฮาที่ยังรอ
เขาฮอดบ่สนใจอิหยัง..

บ่ต้องถ่าเขา เซาได้แล้วเขาบ่กลับมาดอก
บ่ต้องไปคิดฮอด เขายังบ่คิดฮอดเฮาเลย
รออีกโดนปานใด๋ก็ไร้ค่า
สิให้คืนมามันเป็นไปบ่ได้เลย
ขนาดอ้อนวอนไม่ให้เขาไปยังถิ่มได้เสย
เซาคิดเซาฝันไปเลย เขาเบิดฮักแล้ว

( ดนตรี )

ก็มีแต่เฮาที่ยังฮัก ก็มีแต่เฮาที่ยังรอ
เขาฮอดบ่สนใจอิหยัง..

บ่ต้องถ่าเขา เซาได้แล้วเขาบ่กลับมาดอก
บ่ต้องไปคิดฮอด เขายังบ่คิดฮอดเฮาเลย
ร้องโดนปานใด๋ก็ไร้ค่า สิให้คืนมามันเป็นไปบ่ได้เลย
ขนาดอ้อนวอนไม่ให้เขาไปยังถิ่มได้เสย
เซาคิดเซาฝันไปเลย เขาเบิดฮักแล้ว

บ่ต้องถ่าเขา เซาได้แล้วเขาบ่กลับมาดอก
บ่ต้องไปคิดฮอด เขายังบ่คิดฮอดเฮาเลย
รออีกโดนปานใด๋ก็ไร้ค่า
สิให้คืนมามันเป็นไปบ่ได้เลย
ขนาดอ้อนวอนไม่ให้เขาไปยังถิ่มได้เสย
เซาคิดเซาฝันไปเลย เขาเบิดฮักแล้ว

เซาคิดเซาฝันไปเลย เขาบ่ได้ฮักแล้ว…

มิวสิควิดีโอ เซาได้เเล้ว อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช

เพลง เซาได้เเล้ว
ศิลปิน : อ๊อฟ สงกรานต์ ft. อ๊อฟ สเตทฟัช
เรียบเรียง : Sittichai Buttibunda
ติดต่องาน : 092-4892455
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend