คอร์ดเพลง แค่ดิน – เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. อาร์ม ไชยวัฒน์

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

คอร์ดเพลง แค่ดิน - เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เพลง :

ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,F,Em,Dm,Bb,Gm


INTRO | C G | Am | C G | F | G

 
เป็นได้เพียงแค่
C 
ดิน 
 
ดีที่สุดเ
G/B 
ท่านี้
 
ทั้งหัวใจที่
F 
มี 
 
ให้เจ้าไปเหมิด
G 
ใจ
 
บ่ได้มีอีห
C 
ยัง คือจังใครๆ  
Em 
เขา
 
มีแต่ความทุกข์คอยย่าง
Dm 
ตามเป็นเงา
 
ให้เจ้าต้องท้อ
G 
ใจ

 
เหนื่อย
F 
นะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะ
C 
ท้อ
 
แต่กะ
F 
ยิ้มทุกเทื่อที่
Dm 
เฮาจับมือและมอ
G 
งตา

 
ต้องขอบคุณ
C 
ฟ้าที่ส่งเจ้า
G 
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
F 
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
G 
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
C 
นะที่ยังมี
G 
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
F 
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะฮัก 
 
 
G 
 
ยังอยู่ข้าง
C 
กัน..
G 

INSTRU | C G | Am | C G | F | G |

 
เหนื่อย
F 
นะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะ
C 
ท้อ
 
แต่กะ
F 
ยิ้มทุกเทื่อที่
Dm 
เฮาจับมือและมอ
G 
งตา

 
ต้องขอบคุณ
C 
ฟ้าที่ส่งเจ้า
G 
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
F 
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
G 
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
C 
นะที่ยังมี
G 
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
F 
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
G 
ฮัก
 
ยังอยู่ข้า
C 
งกัน..

 
บาง
F 
ทีกะเหนื่อยกะท้อ 
 
บ่ฮู้ว่าดนป๋าน
C 
ใด๋
 
เรื่องร้
Bb 
ายๆ 
 
มันสิผ่านไป
 
แต่สิ่งที่
Gm 
เฮ็ดให้ยิ้ม
Bb 
ได้ 
 
ในตอ
G 
นนี้

 
ต้องขอบคุณ
C 
ฟ้าที่ส่งเจ้า
G 
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
F 
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
G 
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
C 
นะที่ยังมี
G 
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
F 
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
G 
ฮัก

 
ต้องขอบคุณ
C 
ฟ้าที่ส่งเจ้า
G 
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
F 
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
G 
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
C 
นะที่ยังมี
G 
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
F 
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
G 
ฮัก
 
ยังอยู่ข้างกัน..
 

OUTRO | C G | Am | C G | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่ดิน


เป็นได้เพียงแค่ดิน ดีที่สุดเท่านี้
ทั้งหัวใจที่มี ให้เจ้าไปเมิดใจ
บ่ได้มีอีหยัง คือจังใครๆเขา
มีแต่ความทุกข์คอยย่างตามเป็นเงา
ให้เจ้าต้องท้อใจ

* เหนื่อยนะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้อ
แต่กะยิ้มทุกเทื่อที่เฮาจับมือและมองตา

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

ดนตรี

* เหนื่อยนะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้อ
แต่กะยิ้มทุกเทื่อที่เฮาจับมือและมองตา

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

บางทีกะเหนื่อยกะท้อบ่ฮู้ว่าดนป๋านใด๋
เรื่องร้ายๆมันสิผ่านไป
แต่สิ่งที่เฮ็ดให้ยิ้มได้ในตอนนี้ (ตอนนี้)

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

มิวสิควิดีโอ แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เพลง แค่ดิน
ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์
เรียบเรียง : ชโยกม พรหมหาราช
หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่น
ติดต่องาน โทร : 082-8487395
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend