หน้าแรก » อาร์ม ไชยวัฒน์ » คอร์ดเพลง แค่ดิน – เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. อาร์ม ไชยวัฒน์

คอร์ดเพลง แค่ดิน – เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. อาร์ม ไชยวัฒน์

คอร์ดเพลง : แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

คอร์ดเพลง แค่ดิน - เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เพลง :

ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,F,Em,Dm,Bb,Gm


INTRO | C G | Am | C G | F | G

 
เป็นได้เพียงแค่
ดิน 
 
ดีที่สุดเ
G/B 
ท่านี้
 
ทั้งหัวใจที่
มี 
 
ให้เจ้าไปเหมิด
ใจ
 
บ่ได้มีอีห
ยัง คือจังใครๆ  
Em 
เขา
 
มีแต่ความทุกข์คอยย่าง
Dm 
ตามเป็นเงา
 
ให้เจ้าต้องท้อ
ใจ

 
เหนื่อย
นะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะ
ท้อ
 
แต่กะ
ยิ้มทุกเทื่อที่
Dm 
เฮาจับมือและมอ
งตา

 
ต้องขอบคุณ
ฟ้าที่ส่งเจ้า
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
นะที่ยังมี
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะฮัก 
 
 
 
ยังอยู่ข้าง
กัน..

INSTRU | C G | Am | C G | F | G |

 
เหนื่อย
นะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะ
ท้อ
 
แต่กะ
ยิ้มทุกเทื่อที่
Dm 
เฮาจับมือและมอ
งตา

 
ต้องขอบคุณ
ฟ้าที่ส่งเจ้า
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
นะที่ยังมี
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
ฮัก
 
ยังอยู่ข้า
งกัน..

 
บาง
ทีกะเหนื่อยกะท้อ 
 
บ่ฮู้ว่าดนป๋าน
ใด๋
 
เรื่องร้
Bb 
ายๆ 
 
มันสิผ่านไป
 
แต่สิ่งที่
Gm 
เฮ็ดให้ยิ้ม
Bb 
ได้ 
 
ในตอ
นนี้

 
ต้องขอบคุณ
ฟ้าที่ส่งเจ้า
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
นะที่ยังมี
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
ฮัก

 
ต้องขอบคุณ
ฟ้าที่ส่งเจ้า
มาให้ได้ฮั
Am 
กกัน
 
บนเส้นท
างของ
Dm 
ฉัน 
 
ที่แส
นลำบาก
 
ต้องขอบคุณ
นะที่ยังมี
กัน 
 
ใน
Am 
วันที่เฮา
 
บ่ได้
มีคือคนอื่นเขา 
 
แต่กะพ
Dm 
ร้อมที่จะ
ฮัก
 
ยังอยู่ข้างกัน..
 

OUTRO | C G | Am | C G | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แค่ดิน


เป็นได้เพียงแค่ดิน ดีที่สุดเท่านี้
ทั้งหัวใจที่มี ให้เจ้าไปเมิดใจ
บ่ได้มีอีหยัง คือจังใครๆเขา
มีแต่ความทุกข์คอยย่างตามเป็นเงา
ให้เจ้าต้องท้อใจ

* เหนื่อยนะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้อ
แต่กะยิ้มทุกเทื่อที่เฮาจับมือและมองตา

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

ดนตรี

* เหนื่อยนะก็รู้ว่าเจ้าบางเทื่อกะท้อ
แต่กะยิ้มทุกเทื่อที่เฮาจับมือและมองตา

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

บางทีกะเหนื่อยกะท้อบ่ฮู้ว่าดนป๋านใด๋
เรื่องร้ายๆมันสิผ่านไป
แต่สิ่งที่เฮ็ดให้ยิ้มได้ในตอนนี้ (ตอนนี้)

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก

* ต้องขอบคุณฟ้าที่ส่งเจ้ามา ให้ได้ฮักกัน
บนเส้นทางของฉัน ที่แสนลำบาก
ต้องขอบคุณนะที่ยังมีกันในวันที่เฮา
บ่ได้มีคือคนอื่นเขา แต่กะพร้อมที่จะฮัก
ยังอยู่ข้างกัน

มิวสิควิดีโอ แค่ดิน เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์

เพลง แค่ดิน
ศิลปิน : เฟิร์น กัญญารัตน์, อาร์ม ไชยวัฒน์
เรียบเรียง : ชโยกม พรหมหาราช
หมากแอปเปิ้ลโปรดักชั่น
ติดต่องาน โทร : 082-8487395

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา