คอร์ดเพลง ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ ไผ่ พงศธร x เฟิร์น กัญญารัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ ศิลปิน ไผ่ พงศธร x เฟิร์น กัญญารัตน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em E7 F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1

Capo #1
INTRO | Em A | F#m Bm | G | A |

 
ตั้งใจฟังเด้อเ
D 
จ้า 
 
สิเว้าอันหนึ่งสู่เ
A/C# 
จ้าฟัง
 
ตั้งแต่เฮาได้เฮียน
Bm 
ฮู้กัน 
 
สิ่ง
Em 
นั้นคือของวิเ
A 
ศษ
 
เกิดไ
G 
ด้ใหญ่มา บ่เคยคิดว่า สิมี
F#m 
ไผเห็นค่า
Bm 
จักเม็ด
 
เจ้า
Em 
คือผู้นั้น ที่เข้ามาเฮ็ด ให้ใ
G 
จ 
 
ยังตายบ่ได้
A 
ฮู้บ่

 
ทุก
Em 
อย่าง 
 
ที่เฮ็ดไป
 
ออกจาก
F#m 
ใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า
 
อาจสิ
Em 
ยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา
 
แต่
G 
ว่า.. 
 
แค่อยากให้เจ้าฮู้
A 
น้อ..

 
ฮักเจ้าแฮงเ
D 
ด้อ 
 
บ่จัก
F#m 
เว้าสิว่าคว
Bm 
มได๋
 
สิเปรียบสาย
A/Bb 
ฟ้ากะย้านน้อย
E7/A 
ไป
 
จักสิ
Em 
เว้าจั่งได๋จังสิ
A 
พอ
 
ต้องขอบคุณห
D 
ยัง 
 
ที่ส่งเจ้า
F#m 
มาให้เฮาไ
Bm 
ด้พ้อ
 
เป็นจั่ง
A 
บุญหัวใจแท้
Em 
น้อ 
 
ฮักเจ้าหลายกะ
A 
ด้อ
 
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจัง
D 
ได๋

 
ทุก
Em 
อย่าง 
 
ที่เฮ็ดไป
 
ออกจาก
F#m 
ใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า
 
อาจสิ
Em 
ยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา
 
แต่
G 
ว่า.. 
 
แค่อยากให้เจ้าฮู้
A 
น้อ..

 
ฮักเจ้าแฮงเ
D 
ด้อ 
 
บ่จัก
F#m 
เว้าสิว่าคว
Bm 
มได๋
 
สิเปรียบสาย
A/Bb 
ฟ้ากะย้านน้อย
E7/A 
ไป
 
จักสิ
Em 
เว้าจั่งได๋จังสิ
A 
พอ
 
ต้องขอบคุณห
D 
ยัง 
 
ที่ส่งเจ้า
F#m 
มาให้เฮาไ
Bm 
ด้พ้อ
 
เป็นจั่ง
A 
บุญหัวใจแท้
Em 
น้อ 
 
ฮักเจ้าหลายกะ
A 
ด้อ
 
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจัง
 
ได๋

INSTRU | D F#m | Bm A/Bb | E7/A | Em A |
INSTRU | D F#m | Bm A | Em | A |

 
ฮักเจ้าแฮงเ
D 
ด้อ 
 
บ่จัก
F#m 
เว้าสิว่าคว
Bm 
มได๋
 
สิเปรียบสาย
A/Bb 
ฟ้ากะย้านน้อย
E7/A 
ไป
 
จักสิ
Em 
เว้าจั่งได๋จังสิ
A 
พอ

 
ต้องขอบคุณห
D 
ยัง 
 
ที่ส่งเจ้า
F#m 
มาให้เฮาไ
Bm 
ด้พ้อ
 
เป็นจั่ง
A 
บุญหัวใจแท้
Em 
น้อ 
 
A 
ฮ..

 
ฮักเจ้าแฮงเ
D 
ด้อ 
 
บ่จัก
F#m 
เว้าสิว่าคว
Bm 
มได๋
 
สิเปรียบสาย
A/Bb 
ฟ้ากะย้านน้อย
E7/A 
ไป
 
จักสิ
Em 
เว้าจั่งได๋จังสิ
A 
พอ
 
ต้องขอบคุณห
D 
ยัง 
 
ที่ส่งเจ้า
F#m 
มาให้เฮาไ
Bm 
ด้พ้อ
 
(ให้เฮาได้ผ้อ)
 
 
เป็นจัง
A 
บุญหัวใจแท้
Em 
น้อ
 
(บุญแท้น้อ)
 
 
ฮักเจ้าหลายกะ
A 
ด้อ.. ฮื้อฮือ..
 
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจัง
D 
ได๋

 
สิฮัก
Em 
ษา…ทุกอย่างเจ้ามอ
A 
บให้
 
สุด
Em 
หัวใจ.. (สุดหัวใจ)  
A 
 
ฮักเจ้าหลา
D 
ยเด้อ..

OUTRO | Em A | F#m Bm |
OUTRO | G | A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋


ตั้งใจฟังเด้อเจ้า สิเว้าอันหนึ่งสู่เจ้าฟัง
ตั้งแต่เฮาได้เฮียนฮู้กัน สิ่งนั้นคือของวิเศษ
เกิดได้ใหญ่มา บ่เคยคิดว่า สิมีไผเห็นค่า จักเม็ด
เจ้าคือผู้นั้น ที่เข้ามาเฮ็ด ให้ใจ ยังตายบ่ได้ฮู้บ่

ทุกอย่าง ที่เฮ็ดไป
ออกจากใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า
อาจสิยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา
แต่ว่า.. แค่อยากให้เจ้าฮู้น้อ..

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าควมได๋
สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป
จักสิเว้าจั่งได๋จังสิพอ
ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ
เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ ฮักเจ้าหลายกะด้อ
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได๋

ทุกอย่าง ที่เฮ็ดไป
ออกจากใจอาจสิบ่หลายแหน่คุณค่า
อาจสิยังบ่เคิงที่เจ้าเฮ็ดนำเฮ็ดหา
แต่ว่า.. แค่อยากให้เจ้าฮู้น้อ..

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าควมได๋
สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป
จักสิเว้าจั่งได๋จังสิพอ
ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ
เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ ฮักเจ้าหลายกะด้อ
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได๋

( ดนตรี )

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าควมได๋
สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป
จักสิเว้าจั่งได๋จังสิพอ

ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ
เป็นจั่งบุญหัวใจแท้น้อ โฮ..

ฮักเจ้าแฮงเด้อ บ่จักเว้าสิว่าควมได๋
สิเปรียบสายฟ้ากะย้านน้อยไป
จักสิเว้าจั่งได๋จังสิพอ
ต้องขอบคุณหยัง ที่ส่งเจ้ามาให้เฮาได้พ้อ
(ให้เฮาได้ผ้อ)
เป็นจังบุญหัวใจแท้น้อ
(บุญแท้น้อ)
ฮักเจ้าหลายกะด้อ.. ฮื้อฮือ..
ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังได๋

สิฮักษาทุกอย่างเจ้ามอบให้
สุดหัวใจ.. (สุดหัวใจ)
ฮักเจ้าหลายเด้อ..

มิวสิควิดีโอ ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ ไผ่ พงศธร x เฟิร์น กัญญารัตน์

เพลง : ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง ฮักจนบ่ฮู้สิฮักจังใด๋ ไผ่ พงศธร x เฟิร์น กัญญารัตน์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend