คอร์ดเพลง เชื่อบ่ – เนม สุรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เชื่อบ่ เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง เชื่อบ่ - เนม สุรพงศ์

เพลง :

ศิลปิน : เนม สุรพงศ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์

คอร์ดทั้งหมด : G,C,Em,B,Bm,D


INTRO | G | C | G | C |
INTRO | G | C | G | C |

 
เชื่อ
บ่ 
 
ว่าอ้าย
ยังอยู่หม่องเก่า
 
เชื่อ
Em 
บ่ 
 
ว่าตั้งแต่เฮา
เลิกรากันไป
 
เชื่อ
บ่ 
 
ว่าอ้าย
คิดฮอดเจ้าหลาย
 
เชื่อ
Em 
บ่ 
 
ว่าอ้ายคึดพ้อ
ทุกห้วงคำนึง
 
ถึง
Em 
แม้เฮา
Bm 
.. 
 
สิจบ
กันไปนานแล้ว
 
แต่ใจ.
Em 
 
ยังแอ่ว
Bm 
.. 
 
ห่วง
หา.. 
 
บ่เซา
..

 
คันบ่ตาย
จากกัน
Bm 
กะคง
บ่เซาฮักเขา
 
ความฮู้สึก
Em 
เก่าๆ 
 
 
Bm 
คงวนเ
วียนอยู่ในใจ 
 
 
 
ภาพเฮาเดิน
จับมือ
Bm 
.. 
 
กะคง
สิบ่เลือนหาย
 
จากนี้จน
Em 
มื้อตาย
กะคง
สิฮักคือเก่า  
 
เจ้าเชื่อ
บ่..

INSTRU | Em D | C | Em D | C |

 
เชื่อ
บ่ 
 
ว่าอ้ายยังเก็บ
รูปเจ้าไว้อยู่
 
เชื่อ
Em 
บ่ 
 
ว่าอ้ายยังส่อง
เฟสเจ้าบ่เซา
 
เชื่อ
บ่ 
 
แม่นมื้อนี้เ
จ้าเป็นของเขา
 
อ้ายกะ
Em 
สิฮัก 
 
ฮักเจ้า
คือเก่า 
 
ซาม
ตาย 
 
โอ..

 
คันบ่ตาย
จากกัน
Bm 
กะคง
บ่เซาฮักเขา
 
ความฮู้สึก
เก่าๆ 
 
 
Bm 
คงวนเ
วียนอยู่ในใจ 
 
 
 
ภาพเฮาเดิน
จับมือ
Bm 
.. 
 
กะคง
สิบ่เลือนหาย
 
จากนี้จน
Em 
มื้อตาย
กะคง
สิฮักคือเก่า ฮือ..  

 
คันบ่ตาย
จากกัน
Bm 
กะคง
บ่เซาฮักเขา
 
ความฮู้สึก
Em 
เก่าๆ 
 
 
Bm 
คงวนเ
วียนอยู่ในใจ 
 
 
 
ภาพเฮาเดิน
จับมือ
Bm 
.. 
 
กะคง
สิบ่เลือนหาย
 
จากนี้จน
Em 
มื้อตาย
กะคง
สิฮักคือเก่า  
 
เจ้าเชื่อ
บ่..

INSTRU | Em D | C | Em D | C | D |

 
เจ้าเชื่อ
บ่..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เชื่อบ่


เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังอยู่หม่องเก่า
เชื่อบ่ ว่าตั้งแต่เฮาเลิกรากันไป
เชื่อบ่ ว่าอ้ายคิดฮอดเจ้าหลาย
เชื่อบ่ ว่าอ้ายคึดพ้อทุกห้วงคำนึง

ถึงแม้เฮา สิจบกันไปนานแล้ว
แต่ใจยังแอ่ว ห่วงหา บ่เซา

คันบ่ตาย จากกัน กะคงบ่เซาฮักเขา
ความรู้สึกเก่าๆ คงวนเวียน อยู่ในใจ
ภาพเฮาเดินจับมือ กะคงสิบ่เลือนหาย
จากนี้จนมื้อตาย กะคงสิฮักคือเก่า เจ้าเชื่อบ่

เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังเก็บรูปเจ้าไว้อยู่
เชื่อบ่ ว่าอ้ายยังส่องเฟสเจ้าบ่เซา
เชื่อบ่ แม่นมื้อนี้ เจ้าเป็นของเขา
อ้ายกะสิฮัก ฮักเจ้าคือเก่า ซามตาย โอ๊ย

คันบ่ตาย จากกัน กะคงบ่เซาฮักเขา
ความรู้สึกเก่าๆ คงวนเวียน อยู่ในใจ
ภาพเฮาเดินจับมือ กะคงสิบ่เลือนหาย
จากนี้จนมื้อตาย กะคงสิฮักคือเก่า ฮื้อ

คันบ่ตาย จากกัน กะคงบ่เซาฮักเขา
ความรู้สึกเก่าๆ คงวนเวียน อยู่ในใจ
ภาพเฮาเดินจับมือ กะคงสิบ่เลือนหาย
จากนี้จนมื้อตาย กะคงสิฮักคือเก่า เจ้าเชื่อบ่

เจ้าเชื่อบ่

มิวสิควิดีโอ เชื่อบ่ เนม สุรพงศ์

เพลง เชื่อบ่
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : ลัสติค อาร์ท
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend